Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Melezleme ile Elde Edilen Bazı Üzüm(Vitis vinifera L.) Çeşit ve Çeşit Adayları ile Bunların Ebeveynlerinin RAPD Tekniği ile Tanımlanmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Identification of Some Grape Cultivars, Hybrids and Their Parents by RAPD Technique

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATAK, Arif (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: -

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/10/321.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 329-333


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS RAPD, Polimorfizm, DNA, Melezleme, Vitis vinifera L.
RAPD, Polymorphism, Hybrids, Vitis vinifera L., Molecular Characterization
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 20 yılı aşkın bir süre sonucunda melezleme ıslahı yolu ile ülkemiz bağcılığına kazandırılan 7 çeşit adayı ve 8 yeni çeşit ile bunların toplam 15 adet olan ebeveynlerinin genetik düzeyde karşılaştırılmaları yapılmıştır. Bu amaçla moleküler yöntemlerden PCR- RAPD tekniği kullanılarak, 20 farklı primer ile 30 çeşit ve çeşit adayının oluşturduğu benzerlik indeksi verileri kullanılarak, genetik ilişki dendogramı oluşturulmuştur.Çeşit ve çeşit adaylarının birbirleri ve ebeveynleri ile farklı düzeylerde oluşturdukları genetik benzerlik oranları ortaya konularak, tanımlamaları yapılmıştır. En iyi polimorfizm veren primerler P 123, BC 340, P 232 ve OPF 06 primerleri olmuştur. Toplam 20 primerin oluşturdukları bant büyüklükleri 200-1800 bp arasında olmuştur. Çeşit ve çeşit adaylarının birbirleri ve ebeveynleri ile 0.610-0.780 arasında değişen oranlarda genetik benzerlik göstermiştir.
This research was conducted to characterize 15 grapevine hybrids and their parents by using Random Amplified Polimorphic DNA (RAPD) markers. Hybrids were obtained from Atatürk Horticultural Central Research Institute with hybridization program. 20 different decamer primers were used during the research. The genetic relationship was estimated based among cultivars and cultivar candidates on similarity index and cluster analysis. The lowest similarity obtained between “Uslu” and other grape cultivars and hybrids. The highest similarity (0.780) was obtained between “Atasarısı” and “Yalova İncisi” grape cultivars. Utilizing cluster analysis, only one cultivar which is “Uslu” was classified in the first branch of dendogram while other cultivars and hybrids classified in the second branch. The average similarity between hybrids and parents were obtained from 0.610-0.780. P 123, BC 340, P 232 and OPF 06 primers showed more polimorphic bands than the other primers. Also P 123, BC 340, P 232, P 402, OPF 05, OPA 04 ve OPA 2 primers showed more number of bands than others. Amplified fragment ranged from 200-1800 bp and the number of bands for each primer varied 2 to 13.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
-

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAğaoğlu, Y.S., Söylemezoğlu, G., Ergül, A. ve Çalışkan, M. 1995. Ülkemizde yetiştirilen bazı sofralık üzüm çeşitlerinin izoenzim bantlarından yararlanılarak elektroforez tekniği ile tanımlanmaları. Türkiye 2. Bahçe Bitkileri Ulusal Kongresi, Cilt 2 (Sebze- Bağ – Süs Bitkileri); 567-571. 3-6 Ekim 1995, Adana.Lodhi, M.A., Ye, G.N., Weeden, N.F. and Reisch B.I. 1994. A simple and efficient method for DNA extraction from grapevine cultivars and Vitis species. Plant Mol. Bio. Rep. 12 (1); 6-13.Rohlf, F. J. 1990. NTSYS-pc Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System Version 1.8. Applied Biostatistics, Newyork.Sokal, R.R. and Sneath, P.N.A. 1963. Principles of Numerical Taxonomy, Freeman, San Francisco.Söylemezoğlu, G., Ağaoğlu, Y.S., and Uzun, H.İ. 2001. Ampelographic characteristics and isoenzymic analysis of Vitis vinifera spp. sylvestris in Southwestern Turkey. Biotechnology & Technological Equipment. 15/2001/2, 106-113. Diagnosis Press. ISSN, 1310-2818.Uzun, İ. ve İlter, E. 1993. Bazı üzüm çeşitlerinin yapraklarındaki peroksidaz ve kateşol oksidaz izoenzimlerinden teşhisi üzerinde araştırmalar. Ege Üni. Ziraat Fak. Derg. 30(3):105-111.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS