Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SİLAJLIK MISIRIN GELİŞME DÖNEMLERİNDEKİ AZOT İSTEĞİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: NITROGEN NEED IN GROWTH STAGES OF SILAGE MAIZE

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Oztekin, Selma (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tokat Toprak Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Konya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 843-850


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Anahtar kelimeler: silajlık mısır, bitki gelişim dönemi, azot
silage maize, plant growt stage, nitrogen
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZET : Silajlık mısırın gelişimi, vejetatif ve generatif olmak üzere iki belirgin dönemde tanımlanabilir. Vejetatif dönem tohumun çimlenmesi, yaprak, sap ve tepe püskülü oluşturmaya kadar devam ederken, generatif dönem koçan püskülü oluşturma (R1), tanelerin su toplaması (R2), tanelerin sararmaya başlayıp süt doldurduğu (R4), tanelerin kurumaya başladığı (R5) ve nihayet fizyolojik olgunluğa (R6) ulaşması dönemlerini kapsar. Mısırın bu vejetatif ve generatif dönemlerindeki besin elementi ihtiyaçları farklıdır. Öte yandan mısırın vejetatif gelişme döneminden generatif döneme geçmesini sağlayan en önemli besin maddesi azottur. Bu gelişme dönemlerinde toprağa uygulanacak azotlu gübre miktarının bilinmesi silajlık mısırın verim ve kalitesi açısından son derece önemlidir.
ABSTRACT : Development of silage maize is designated in two distinctive stages as vegetative and reproductive stages. While vegetative stage includes seed germination, leaves, stalk and tasselling; reproductive stage includes stages of silking forming, water accumulate of grains, milk filling that yellow begin of grains, begin dry of grains, physiological maturity. Nutrient needs in these vegetative and reproductive stages are different. On the other hand, nitrogen is the most significant nutrient providing from vegetative growth stage to reproductive stage of maize. Knowing nitrogen fertilizer quantity to apply soil into these growth stages are very important in terms of yield and quality of silage maize. Key words: silage maize, plant growt stage, nitrogen
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Silajlık mısırın azot isteği
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 4. ulusal bitki besleme ve gübre kongresi, S.Ü. Ziraat fak. Toprak böl. Kampüs/KONYA

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESBarber, S.A., Olson, R.A., 1968. Fertilizer Use on Corn Changing Patterns in Fertilizer Use. (R.C. Dinauer, Ed.) Soil Sci. Soc. Amer. Inc., Madison, Wisconsin, USA.Ceylan, A., 1988. Tarla Tarımı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 491, İzmir. Coffman, F. A., 1923. The Minumum Temperature For Germination of Seed. J. Am. Soc. Argon. 15: 257-270.Cox, W.J., Kalonge, S., Cherney, D.J.R., Reıd, W.S., 1993. Growth Yield and Quality of Forage Maize Under Different Nitrogen Management Practices. Agron J. 85: 341-347. Delogu, G. Cattıvellı, L., Pecchıonın., DE Falcıs, D. Maggıore, T., Stanca, A.M. 1998. Uptake and Agronomic Efficiency of Nitrogen in Winter Barley and Winter Wheat. Eur. J. Agron. 9: 11-20.Grobbelaar, W. P., 1963. Response of Young Maize Plants to Root Temperatures. Meded. Landbouwhogesch. Wageningen 63(5): 1-71. Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A., 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Ziraat Fak. Yayın no: 1539, ders kitabı: 492, Ankara. Jones, C. A., 1985. Grasses and Cereals: Growth, Development and Stres Response. John Wiley&Sons, Inc., New York, USA.Kacar, B., Katkat, A. V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludag Üniv. Güçlendirme Vakfı, Vipas A.S., Bursa.Kacar, B., Katkat, A. V., 2007. Bitki Besleme. Nobel Yayın no: 849, Fen ve Biyoloji Yayınları Dizisi: 29. Ankara. Kara, B., 2006. Çukurova Koşullarında Değişik Bitki Sıklıkları ve Farklı Azot Dozlarında Mısırın Verim ve Verim Özellikleri ile Azot Alım ve Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi. Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, Adana.Karlen, D.L., Sadler, E.J., Camp, C.R., 1987. Dry Matter Nitrogen, Phosphorus and Potassium Accumulation Rates By Corn on Norfolk Loamy Sand. Agron J. 79: 649-656.Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Ç.Ü. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü. Kocaoluk Basım ve Yayınevi, Tarsus.Maranville, J. W., Paulsen, G. M., 1970. Alteration of carbohydrate composition of corn (Zea mays L.) seedlings during moisture stress. Agron J. 62: 605-608. Marschner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Second ed. Academic Pres. Sayfa 889. Mozafar, A. 1993. Nitrogen Fertilizers and the Amount of Vitamins in Plants: A Review. J.Plant Nutr. 16(12): 2479-2506. Muchow, R. C., Davıs, R., 1988. Effect of Nitrogen Supply on the Comparative Productivity of Maize and Sorghum in A Semiarid Tropical Environment. II. Radiation Inteception and Biomass Acumulation. Field Crops Res. 18: 17-30. Peters, D. B., Pendleton, J. W., Hageman, R. H., Brown,C.M., 1971. Effect of night air temperature on grain yield of corn, wheat and soybeans. Agron J. 63: 809. Raun, W.R., Johnson, G.V., Phılıps, S.B., Westerman, R.L., 1998. Effect of Long-Term N Fertilization on Soil Organic C and Total N in Continuous Wheat Under Conventional Tillage in Oklahoma. Soil and Tillage Research, 47: 323-330.Russell, W., Balko, L.G., 1980. Response of Corn Inbred Lines and Single Crasses to Nitrojen Fertilizer. 35 th Annual Corn and Sorgum Research Conference, 48.67.Russelle, M. P., Deibert, B. J., Hauck, R.d., Stevanivic, M., Olson, R. A., 1981.Effects of Water and Nitrogen Management on Yield and 15 N-Depleted Fertilizer Use Efficiency of Irrigated Corn. Soil Sci. Soc. Am. J. 45: 553-558. Russelle, M. P., Hauck, R. D., Olson, R. A., 1983. Nitrogen Accumulation Rates of Irrigated Corn. Agron J. 75: 593-598.Ritchie, S. W., Hanway, J. J., 1984. How A Corn Plant Develops. Iowa State Univ. Coop. Ext. Ser. Specrep 48. Schaff, B. E., Skagley, E. O., 1982. Diffusion of Potassium, Calcium and Magnesium in Bozeman Silt Loam as Influenced By Temperature and Moisture. Soil Science Society of America Journal, 46: 521-524.Shaw, R., 1988. Corn and Corn Improvement. Agronomy Monograph No. 18, 3 Rd Edition.Taız, L., Zeıger, E., 1998. Plant Physiology .Pp1-792. Sinauer Associates Inc., P.O. Box 407, Sunderland , USA.Uslu, Ö.S., 1999. Farklı Azot Dozlarının Kahramanmaraş Şartlarında 2. Ürün Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea Mays L.) Bitkisinde Büyüme ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi. KSÜ. Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.Ülger, A.C., Becker, H. C., Khant, C., 1987. Reactionverschiedener Mais- InzuchtlinienUnd-HybridenAuf Steigendesstickstoffangebot. Z.Acker-Und Pflanzenbau, 159: 157-163.Ülger, A.C., 1998. Farklı Azot Dozu ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patlak Mısırda (Zea Mays Everta Sturt) Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi, Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 13(1): 155-164, Adana.Vıtosh, M.L., Johnson, J.W., Mengel, D.B., 1997. Nitrogen Timing. Michigan State University Extension Soils & Soil Management-Fertilizer 06039711.White, P. J., Johnson, L.A., 2003. Corn Chemistry and Technology. American Association of Cereal Chemists., Inc.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS