Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik Ve Geleneksel Tarım Metodu İle Üretilen Nohut’un Verim, Maliyet Ve Kalite Kriterleri Bakımından Karşılaştırılması.

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: COMPARISON REGARDING YIELD, COST AND QUALITY CRITERIA FOR CHICKPEA PRODUCED BY ORGANIC AND CONVENTIONAL AGRICULTURAL METHODS IN THE BLACKSEA REGION OF TURKEY

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ACAR, MUSTAFA (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 1. Organik Tarım Kongresi. 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Şanlıurfa BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 1


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS organik nohut
organic chickpea
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma, 2003-2005 yılları arasında Samsun ili Ladik ilçesi Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi arazisinde yürütülmüştür. Çalışmada nohut’un organik ve geleneksel tarım sistemleri ile üretilmesi sonucu ortaya çıkan verim, maliyet ve kalite kriterlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma karşılıklı üretim parselleri şeklinde yapılmış, her parselden 5’er adet örnek almak suretiyle de t testine tabi tutulmuştur. Organik parsellerde organik tarım şartları yerine getirilmiş, ilk yıl organik tarıma geçiş süreci olarak kabul edilmiş, 2 ve 3. Yıl sonuçları organik olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapıldığı 3. Yılda antraknozun epidemi oluşturması nedeniyle verimler oldukça düşük gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda yapılan birleştirilmiş ekonomik analiz sonucunda geleneksel yöntem daha kârlı bulunmuştur. Çalışma sonunda nohut için geleneksel yöntemin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Organik nohut tarımının bölgede ekonomik olabilmesi için mutlaka antraknoza karşı organik mücadele metotlarının geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
This study was carried out at the land of Akpınar Anatolian Teacher High School in Samsun province of Turkey between the years 2003-2005. The study aimed to compare yield, cost and quality criteria for chick-pea produced by organic and conventional agricultural methods. This research was planned on production parcels facing one another, 5 samples were taken from each parcel and t test was done. Organic agriculture rural was applied on the organic parcels; first year was accepted as transition period to organic agriculture, second and third year results were evaluated as organic. The yields in the third year of the study were pretty low because of the Anthracnose epidemic. According to economic analyses it was established that conventional method was more available for chickpea. On the other hand it was determined that organic control methods must be developed against Anthracnose disease for economic chickpea cultivation in the region.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Kasım 2009 Şanlıurfa

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAcar, M. Ve Gizlenci, Ş., 2003. Yeni Organik Tarım Yönetmeliği Bitkisel Üretime Neler Getirmektedir? Hasad Dergisi, Aralık 2003, Sayı:223, Sayfa:54-57. İstanbul.Akçin, A., 1988. Yemeklik Dane Baklagiller. Selçuk Üniversitesi Yayınları:43, Ziraat Fakültesi Yayınları:8. 1988, KonyaAkgüngör, S., 1996. Türkiye’de Ekolojik Yöntemlerle Üretilen Çekirdeksiz Kuru Üzümün Verimi, Maliyeti ve Pazarlaması: Salihli ve Kemalpaşa Örneği. Can Ofset, İzmir.Aksoy, U., 1999. Ekolojik Tarımdaki Gelişmeler. Ekolojik Tarım, 30-35. Kasım 1999, İzmir.Aksoy, U., Altındişli, A., 1999. Dünyada ve Türkiye’de Ekolojik Tarım Ürünleri Üretimi, İhracatı ve Geliştirme Olanakları. İstanbul Ticaret Odası Yayın No:1990-70. Aralık 1999, İstanbul.Aksoy, U.,2001. Ekolojik Tarıma Genel Bir Bakış. Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 2001, Antalya.Anonim, 2001. Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı, Yemeklik Tane Baklagiller. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü, 2001.Anonim, 2002. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. Resmi Gazete, 11.07.2002, Sayı:24812Anonim, 2005. www.tarim.gov.trDelen, N., 1999. Pestisitlerin Öevre ve Sağlık Yönünden İrdelenmesi. Ekolojik Tarım. 9-19. Kasım 1999, İzmir.Dobbs, T.L., Leddy, M.G. ve Smolik, J.D., 1998. Factors Influencing the Economic Patential for Alternative Farming Systems. Case Analyses in Soulth Dakota. American Journal of Alternative Agriculture 3:26-34.Ertem, A., 1993. Ekolojik Tarım ve Rapunzel. 1993, İzmir.Kara, K., 1996. Tarla Bitkileri. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:191. 1996, Erzurum.Kayahan, S., 1999. Ekolojik Tarımda Yasal Uygulamalar. Türkiye I. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 1999, İzmir.Onoğur, E., 1998. Ekolojik Tarımda Bitki Korumanın Esasları. Ekolojik Tarım. 1998, İzmir.Özçelik, H., Bozoğlu, H., Pekşen, E. Ve Mut, Z., 2001. Farklı Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığında Yetiştirilen Nohut Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Özelliklerinin Tespiti. 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ.Öztürk, A., 2001. Önsöz, Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 2001, Antalya.Perrin, R.K., Winkelmann, D.L., Mascardi, E.R. ang Anderson, J.R., 1976. From Agronomic Data To Farmer Recommendations: An Economics Training Manual. Centro International De Mejoramiento De Maiz y Trigo Mexico City. Apartado Postal 6-641, Mexico 6, D.F. Mexico.Uzunlu V., Özcan, N., 1987. Bazı Araştırma Deneme Bulgularının Ekonomik Analiz Yöntemleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, 1987, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS