Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

KARADENİZ BÖLGESİNDE ÇELTİK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SORUNLARI

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: RICE (Oryza Sativa) CULTIVATION AND PROBLEMS IN THE BLACKSEA REGION

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Unan, Rasim (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 1. Çeltik Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, 14-15 eylül 2009, Tekirdağ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Tekirdağ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 21-38


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Çeltik (Otyza Sativa), Karadeniz Bölgesi, çeltik yetiştiriciliği problemleri, çözüm önerileri
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Karadeniz Bölgesinde 2009 yılı verilerine göre 22.477 hektar çeltik ekim alanı gerçekleşmiştir. Ülkemiz çeltik ekim alanlarının % 24’ü bölgemizde üretilmektedir. Toplam üretim içindeki bölgemizin payı yaklaşık 175.000 ton üretim miktarı ile %27 civarındadır. Bölgede çeltik ekilen önemli iller başta Samsun olmak üzere, Çorum, Çankırı, Sinop ve Kastamonu’dur.Karadeniz Bölgesinde çeltik üretiminin artmasında en önemli engel sulama suyunun kısıtlı olmasıdır. Çarşamba Ovasında Suat Uğurlu Barajının, Bafra Ovasında ise Derbent Barajının sulama projeleri tamamlandığı takdirde toplam 27.749 ha, yani şu andaki ekim alanının 3.3 katı çeltik ekim alanı artmış olacağından bu iki projenin hızla tamamlanarak üretime kazandırılması gerekmektedir.Hazine arazileri üzerinde ecri misil ödeyerek tarımsal üretim faaliyetinde bulunan, davalı arazileri olan ve varisleri bir araya gelemediğinden intikal yaptıramayan pek çok çiftçi, kayıt sistemine girememekte ve desteklerden faydalanamamaktadır. Bu probleme çözüm bulunması gerekmektedir.Çeltik fideleme makinelerinin bölgede kullanılması ara ürün üretimi veya ikinci ürün üretimi imkânı sağlamıştır. Ancak araştırma ve deneme çalışmalarının devam ettirilmesi gerekmektedir.Bölgede yaygın olarak ekimi yapılan Osmancık çeşidine alternatif olabilecek yeni çeltik çeşidi arayışları devam etmektedir.Azot kaynağı olarak amonyum nitrat ve üre kullanımından vazgeçilerek amonyum sülfat gübresinin kullanımı sağlanmalı ve mutlaka gübreleme toprak tahlil sonuçlarına göre yapılmalıdır.Yabancı ot türlerinde kullanılan ilaçların etkili maddelerine karşı dayanıklılık olup olmadığı araştırılması gereken önemli konular arasındadır. Ayrıca yabancı ot türlerine uygun etkili maddeye sahip ilaçların kullanılması konusunda bilinç oluşumu sağlanmalıdır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 1. Çeltik Sempozyumu, Namık Kemal Üniversitesi, 14-15 eylül 2009, Tekirdağ

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim 2003. Köy Hizmetleri İl MüdürlüğüÇalışma Programı, Samsun. Beşer, N., 1997.Türkiye’de Çeltik Üretiminde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Yolları.Ziraat Mühendisliği, Sayı:30: 16-19.Elçi, Ş., Geçit, H. ve Kolsarıcı, Ö., 1994. Tarla Bitkileri Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü, AnkaraFAO, 2002. Global IPM facility available . http://faostat.fao.org/FAO, 2007. Food and Agriculture Organization of the United Nation http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancorGaytancıoğlu, O., 1997. “Türkiye’de Çeltikte Uygulanan Üretim, Fiyat ve Pazar Politikalarının Değerlendirilmesi” Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi,1997, Tekirdağ.Hassan, S.M., Rao, A.N., Bastawisi, A.O., Aidy, I.R., 1994. Weed management in broadcast seeded rice in Egypt In: Maddy K., ed. Constraints, opportunities and innovations for Wet-seeded rice, IRRI Discussion Pop. Ser. 10. Manila, Philipines. IRRI, 257-269.Kropft, M.J. and Walter, H., 2000. EWRS and the challenges for weed research at the start of a new millennium. Weed Research, Volume 40 (1), 7-10.Kurt, O. ve Sezer, İ., 1998. Bafra ilçesinde tarla bitkileri üretim potansiyeli. Bafra Ovası tarım Sempozyumu, 2 Ekim 1998, Bafra.Kün, E., 1997. Sıcak İklim Tahılları. Ank. Üniv. Ziraat Fak. Yay. No: 1452 Ders Kitabı No: 432, Ankara.Meral, R ve Temizel, K., 2006. Çeltik Tarımında Sulama Uygulamaları ve Etkin Su Kullanımı KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006Özgenç, N., Erdoğan, F.C., 1988. DSİ sulamalarında bitki su tüketimleri ve sulama suyu ihtiyaçları. DSİ Basım ve Foto-Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, Ankara, 88-91.Pandey, S., 1996. Socioeconomic context and priorities for strotegic research an Asian upland rice ecosytems p. 103-124 In C. Piggin, et al. (ed.) upland rice research in partnership. Proc. Upland rice consortium Workshop, Padang, Indonesia.Roder, W., Phengchanh, S.and Keobulapha, B., 1997. Weeds in slash-and-burn rice fields in northeren Laos. Weed Res. 37:111-119.Schroeder, D., Müller-Schroerer, H. and Stinson, C.A.J., 1993. European weed survey in 10 major crop systems to identify targets for biological control. Weed Research, Volume 33,Number 6, 449-458.Sezer, İ. ve Mut, Z., 2004. Samsun ilinde çeltik tarımının durumu ve üretimi artırmak için öneriler. GOP. Üniv. Ziraat Fak. Der. Cilt:21, Sayı:1, Sayfa, 57-64, Tokat.Sezer, İ. ve Kurt, O., 1999. Samsun İlinde çeltik üretim potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. Cilt I, Sayfa 25-34. O.M.Ü.Z.F., 4-5 Ocak 1999, Samsun Scharer, H.M., 1995. Weeding with insects and Pathogens-prospects for European crops. 9 th.EWRS (European Weed Research Society) Symposium, Budapest, 1995, pp. 21-27Smith, R.J., Jr, 1988. Weed thresholds in southeren U.S. rice, Oryza sativa. Weed Technol. 2: 232 -241.Sürek, H., Beşer, N., 1998. A research to determine the suitable rice (Oryza sativa L) harvesting time. Tr.J. of Agriculture and Forestry. 22:391-394.Sürek, H. 2002.Çeltik Kitabı. Hasat Yayıncılık ltd. Şti. İstanbul.Şahin, M. ve Töngel, Ö., 2005. Karadeniz Koşullarında Geliştirilen Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Bazı Agronomik Karakterlerinin Belirlenmesi ve Stabilite Analizi.Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi,Antalya, 2. cilt 957-962Tarımsal Yapı ve Üretim., 2007. Devlet İstatistik Enstitüsü Torun, M. Öztürk, E., Ağdağ, M., 1995. Çarşamba Ovasında Çeltiğin En Uygun Ekim Zamanının Tesbiti, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No:10 . Samsun.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS