Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Melezleme ile Elde Edilen Sofralik Üzüm Çeşit Adaylarinin Farkli Ekolojilerde Performanslarinin Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Performance Determination of Some Grape Hybrids in Different Ecologies

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KARAUZ, Ayça (Project Coordinator), KAHRAMAN, Kemal A. (Editor), ATAK, Arif (Project Manager), SAĞLAM, Hayri (Project Coordinator), Çalkan SAĞLAM, Özlem (Project Coordinator),

BROWSE_DETAIL_URL: -

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/11/322.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi cilt:2 Sebzecilik, Bağcılık, Süs Bitkileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 334-339


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Sofralık üzüm, melezleme, çeşit adayı, adaptasyon
F1 hybrids, new grape varieties, adaptation and breeding
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ülkemizin sofralık üzüm üretimi ve ihracatında ihtiyaç duyulan ilk ve son turfanda üzüm çeşitleri ile kaliteli yeni çeşitlerin melezleme yoluyla elde edilmesi amacıyla Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda yeni ümitvar çeşit adayları geliştirilmiştir. Bu proje ile geliştirilen bu ümitvar çeşit adaylarının farklı ekolojilerdeki performansları belirlenmiştir. Adaptasyon aşamasında bulunan 7 ve standart çeşitlerle karşılaştırma aşamasındaki 5 ümitvar çeşit adayı çalışmada incelenmiştir. Proje çeşit adaylarının 2005 ve 2006 yıllarındaki fenolojik gözlemleri ile meyve özelliklerinin belirlenmesine yönelik gözlem ve analizleri içermektedir. Aynı çeşit adayının bölgelerin göre özellikle meyve özellikleri açısından oldukça farklılık gösterebildiği belirlenmiştir. Proje sonuçlarına göre; bölgeler için uygun olan çeşit adayları belirlenmiş olup, tescil aşamasında bunlara öncelik verilecektir. Böylece iç ve dış pazar koşullarına uygun yeni kaliteli sofralık üzüm çeşitleri ülkemiz bağcılığına kazandırılmış olacaktır.
New table grapes obtained a breeding program which was started in 1973 from Atatürk Horticultural Central Research Institute. This breeding program aimed that to obtain early and late maturing and large seedless berries are needed especially for export. Some steps of the project were finished. Comparison of 5 candidates with standard varieties and adaptation tests of 7 new varieties at different ecologies steps was finished with this project. In this step of this breeding project was finished adaptation stage with 7 promising candidate varieties in different ecology and comparison stage 5 promising candidate varieties with standard varieties. Phenology and fruit characteristics researched these candidate varieties for 2005 and 2006 years. After comparison tests and adaptation step they will name, describe and register. Same candidate varieties were showed different fruit characteristics in different ecologies. After registration of these table grapes will reserve a place in local and international markets.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES V.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonymus. 2005. FAO-Statistical Database, Faostat. http://faostat.fao.orgAtak A. Yalçın T., Uslu, İ. ve H.Samancı, 2005. Melezleme yolu ile yeni üzüm çeşitlerinin elde edilmesi. 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri. 19-23 Eylül 2005, s:454-463, Tekirdağ.Reisch, B.I., 1998. Molecular markers. The foundation for grapevine genetic mapping, DNA fingerprinting and genomics. 7 th İnt.Symp. Grapevine Gen.and Bre.6-10 July 1998. Montpellier, France.Uslu, İ., Samancı, H., Demiray, T., ve Gökçay, E. 1995. Melezleme yolu ile sofralık yeni üzüm çeşitlerinin elde edilmesi. Atatürk Bah. Kült. Mer. Araş. Enst.Bil. Araş. ve İnc., No 56. Yalova.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS