Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

GAP BÖLGESİ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA II. ÜRÜN AYÇİÇEĞİNİN AZOTLU GÜBRE İSTEĞİ

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: REGUIREMENT OF NITROGEN FERTILIZER OF SECOND CROP SUNFLOWER IN HARRAN PLAIN

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: İLGİNOĞLU, Didem (Editor), Polat, Halil (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Şanlıurfa Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Harran Ovası, II.ürün, ayçiçeği, azot, gübre.
REGUIREMENT OF NITROGEN FERTILIZER OF SECOND CROP SUNFLOWER IN HARRAN PLAIN
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Araştırma Harran Ovası'nda II. Ürün ayçiçeğinin azotlu gübre isteğini belirlemek amacıyla, Köy Hizmetleri Koruklu-Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonunda 1998-2000 yılları arasında yapılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve H1 ayçiçeği çeşidi ile yürütülmüştür. Deneme konuları 0 kg-N/da , 5 kg-N/da, 10 kg-N/da , 15 kg-N/da ve 20 kg-N/da olarak uygulanmıştır. En yüksek verim 331.5 kg / da ortalama verimle 5 kg-N/da konusundan alınmıştır. Ancak yapılan analizler sonucu elde edilen Y = 258.729+9.024X-0.436X2 kuadratik denkleminden yararlanılarak yapılan değerlendirmelerde, azotlu gübre ile ürün arasındaki ilişki incelenmiş ve Harran Ovasında II. Ürün ayçiçeğine verilecek olan azotlu gübrede doğal optimum nokta 10.5 kg-N /da olarak tesbit edilmiştir.2001 yılı ürün- gübre fiyatlarıyla yapılan değerlendirmede II. Ürün ayçiceğine verilmesi gereken ekonomik gübre dozu 8.39 kg-N /da olarak tesbit edilmiştir.
The research was carried out to determine the nitrogenous fertilizer for second crop sunflower at Koruklu Talat Demirören research station of Rural Services Şanlıurfa Research Instıtute in Harran Plain between 1998-2000. The experments on nitrogen were laid out on randomized block design with three replications. The 0.0 kg-N /ha, 50.0 kg-N/ha, 100.0kg-N/ha, 150.0 kg-N/ha levels of nitrogen were researched. The amount of nitrogen that second crop sunflower needs was determined by means of regression analysıs Y=267.9+16.48x-0.9733x2 was obtained. With the results obtained and with the consideration of prices of fertilizers and yield, economical level of nitrogen that needs to be applied to second crop sunflower was determined as 85 kg-N/ha. The economical amount of yield that produced with this amount of nitrogen is respectively 74 kg-N/ha in Harran Plain.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES ARSLAN, R. 1989. Trakya koşullarında ayçiçeğinin azotlu ve fosforlu gübre isteği ve Olsen fosfor analiz metodunun kalibrasyonu. KHGM. Atatürk Araş. Enst. Yay. No:15- KIRKLARELİ,DERNEK,Z.1987 Kışlık Ekim Sisteminde Fasulye İle Birlikte Yetiştirilecek Mısırın Azot ve Fosfor Gereksiniminin Belirlenmesi. KH. Ankara Araş. Ens.Müd. yayınları Genel Yayın no: 137. ANKARA,DİE-2000, Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları ANKARA,DİNÇ, U. VE ARK., 1988 Güneydoğu Anadolu Topraklar ( GAT ) 1. Harran Ovası, TUBİTAK tarım ve Ormancılık Araştırma Projesi No: TOAG –433 ADANA,DSİ .1980. Güneydoğu Anadolu Projesi. ANKARA,GAPBKİ,(2001) GAP İlleri 1998 Tarım İstatistikleri –ANKARA,GÜNEŞ TOH. A.Ş. (1992) Ayçiçeği Çeçitleri Çiftçi Broşürü- ISTANBUL,İNCEKARA,F.1972.Endüstri Bitkileri ve Islahı.Cilt 2, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, NO: 83, İZMİR,KHŞAE, 2001. Şanlıurfa Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. 2000 Yılı Rasat verileri –ŞANLIURFA,ÖZDEMİR,O.982 Bafra Ovası Koşullarında Ayçiçeğinin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteği. Samsun BTAE Yayınları, Genel Yayın NO : 17,Rapor Yayın NO : 14,SAMSUN,PAL, M. , YADAV,S.C. 1974. Respons of sunflower varieties to soil moisture regimes and nitrogen levels, Uttar Pradesh Instıtute of Agriculture Sciencies. Kanpur.India. Indian Journal of Agri. Researche.1974. 8(3)=157-161.PAL,M.1981. Effect of soil moisture and fertility levels on yield and qality of sunflower varieties. Dep. OfCrop Phys. And Biochem. , Chandra Shekhar Azad Üniv. Of Agric. And Tech. Kanpur U.P. , İndia. Indian Journal of Agri. Res. 1981.15 (2):74-78 (6 ref)RANDOVİÇ, B. , TODORİC, I. 1976. Influence of mineral fertilizers on sunflower yield and seed oil content under irrigatıon. Proceedings of the 7 th ınternatıonal sunflower conferance. 27 June-3 July,1976.Krasnodar USSR. Volume.2RANDOVİÇ, B.1980. Contributıon to the study of the effect of fertilizers conditions on the seed yield and oil content of sunflower cv. Vinimik 8931 at Smonica Kosova. Poljopriv-redni Fakültet, Pristina, Yugoslaviç. Agrohemija 1980 ( No:3/4:97-104 (16 ref).ROBINSON, R.G. 1973. The sunflower crop in Minnesota. Extension Bulletin 299. Agricultural Extension Service, University of Minnesota, St. Paul, MN.SEFA,S.1973. 1969-1972 Yılları arasında Yapılan AyçiçeğindeTicaret Gübresi ihtiyacının tesbiti Denemesinin Sonuç Raporu.Eskişehir BTAE yayınları.Rapor serisi :69,Güven Matbaası,ESKİŞEHİR,SEFA,S.1977.Sulu Koşullarda Ayçiçeği Ekiminde Uygulanacak Sıra arası ve Sıra Üstü Mesafesinin Saptanması Üzerine Bir araştırma.Eskişehir BTAE Yayınları, Genel Yayın NO:138,Rapor Serisi NO:99.ESKİŞEHİR,SİNG, R.A.1977 . Effect of levelas of nitrogen and phosphorus on yield, oil content and moisture use patern of rainfed winter sunflower. Banaras Hindu Univ. Varanasi 221005, U.P. , Indıa. Indıan journal of agric. Sci. 1977.47 (2):96-99 .TAŞAN,R.1973.Ayçiçeği Yetiştirilmesi.İSTANBUL,TÜZÜNER, A., 1990 : Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları. El Kitabı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ANKARA,TOPRAKSU 1971. Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayın No : 223, ANKARA,TOPRAKSU,1971. Meriç Havzası Toprakları.Yayın NO : 205,ANKARA,YURTSEVER,N.1984.Deneysel İstatistik Metodları Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları,Genel Yayın NO : 121, Teknik Yayın NO : 56.ANKARA.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESARSLAN, R. 1989. Trakya koşullarında ayçiçeğinin azotlu ve fosforlu gübre isteği ve Olsen fosfor analiz metodunun kalibrasyonu. KHGM. Atatürk Araş. Enst. Yay. No:15- KIRKLARELİ,DERNEK,Z.1987 Kışlık Ekim Sisteminde Fasulye İle Birlikte Yetiştirilecek Mısırın Azot ve Fosfor Gereksiniminin Belirlenmesi. KH. Ankara Araş. Ens.Müd. yayınları Genel Yayın no: 137. ANKARA,DİE-2000, Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları ANKARA,DİNÇ, U. VE ARK., 1988 Güneydoğu Anadolu Topraklar ( GAT ) 1. Harran Ovası, TUBİTAK tarım ve Ormancılık Araştırma Projesi No: TOAG –433 ADANA,DSİ .1980. Güneydoğu Anadolu Projesi. ANKARA,GAPBKİ,(2001) GAP İlleri 1998 Tarım İstatistikleri –ANKARA,GÜNEŞ TOH. A.Ş. (1992) Ayçiçeği Çeçitleri Çiftçi Broşürü- ISTANBUL,İNCEKARA,F.1972.Endüstri Bitkileri ve Islahı.Cilt 2, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, NO: 83, İZMİR,KHŞAE, 2001. Şanlıurfa Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. 2000 Yılı Rasat verileri –ŞANLIURFA,ÖZDEMİR,O.982 Bafra Ovası Koşullarında Ayçiçeğinin Azotlu Ve Fosforlu Gübre İsteği. Samsun BTAE Yayınları, Genel Yayın NO : 17,Rapor Yayın NO : 14,SAMSUN,PAL, M. , YADAV,S.C. 1974. Respons of sunflower varieties to soil moisture regimes and nitrogen levels, Uttar Pradesh Instıtute of Agriculture Sciencies. Kanpur.India. Indian Journal of Agri. Researche.1974. 8(3)=157-161.PAL,M.1981. Effect of soil moisture and fertility levels on yield and qality of sunflower varieties. Dep. OfCrop Phys. And Biochem. , Chandra Shekhar Azad Üniv. Of Agric. And Tech. Kanpur U.P. , İndia. Indian Journal of Agri. Res. 1981.15 (2):74-78 (6 ref)RANDOVİÇ, B. , TODORİC, I. 1976. Influence of mineral fertilizers on sunflower yield and seed oil content under irrigatıon. Proceedings of the 7 th ınternatıonal sunflower conferance. 27 June-3 July,1976.Krasnodar USSR. Volume.2RANDOVİÇ, B.1980. Contributıon to the study of the effect of fertilizers conditions on the seed yield and oil content of sunflower cv. Vinimik 8931 at Smonica Kosova. Poljopriv-redni Fakültet, Pristina, Yugoslaviç. Agrohemija 1980 ( No:3/4:97-104 (16 ref).ROBINSON, R.G. 1973. The sunflower crop in Minnesota. Extension Bulletin 299. Agricultural Extension Service, University of Minnesota, St. Paul, MN.SEFA,S.1973. 1969-1972 Yılları arasında Yapılan AyçiçeğindeTicaret Gübresi ihtiyacının tesbiti Denemesinin Sonuç Raporu.Eskişehir BTAE yayınları.Rapor serisi :69,Güven Matbaası,ESKİŞEHİR,SEFA,S.1977.Sulu Koşullarda Ayçiçeği Ekiminde Uygulanacak Sıra arası ve Sıra Üstü Mesafesinin Saptanması Üzerine Bir araştırma.Eskişehir BTAE Yayınları, Genel Yayın NO:138,Rapor Serisi NO:99.ESKİŞEHİR,SİNG, R.A.1977 . Effect of levelas of nitrogen and phosphorus on yield, oil content and moisture use patern of rainfed winter sunflower. Banaras Hindu Univ. Varanasi 221005, U.P. , Indıa. Indıan journal of agric. Sci. 1977.47 (2):96-99 .TAŞAN,R.1973.Ayçiçeği Yetiştirilmesi.İSTANBUL,TÜZÜNER, A., 1990 : Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları. El Kitabı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ANKARA,TOPRAKSU 1971. Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayın No : 223, ANKARA,TOPRAKSU,1971. Meriç Havzası Toprakları.Yayın NO : 205,ANKARA,YURTSEVER,N.1984.Deneysel İstatistik Metodları Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları,Genel Yayın NO : 121, Teknik Yayın NO : 56.ANKARA.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS