Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Melezleme Yolu ile Yeni Üzüm Çeşitlerinin Elde Edilmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Obtain New Table Grapes Via Crossing

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: SAMANCI, Hulusi (Project Coordinator), USLU, İsmet (Project Coordinator), Yalçın, Temel (Project Coordinator), ATAK, Arif (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 6.Türkiye Bağcılık Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Tekirdağ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 454-462


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Melezleme, F1 asmaları, yeni üzüm çeşitleri ve adaptasyon
F1 hybrids, new grape varieties, adaptation and breeding
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ülkemizin sofralık üzüm üretimi ve ihracatında ihtiyaç duyulan ilk ve son turfanda üzüm çeşitleri ile çekirdeksiz iri taneli çeşitlerin elde edilmesi amacıyla bu projeye 1973 yılında başlanmıştır. Projenin ilk aşaması tamamlanarak 8 adet yeni üzüm çeşidi ülkemiz bağcılığına kazandırılmıştır. Projenin devamında ümitvar görülen 7 çeşit adayı (43/1, 91/3, 5/2, 7/1, 70/1, 95/3 ve ÇH1) adaptasyon aşamasına gelmişlerdir. Ayrıca son olarak F1 parselinden ümitvar görülerek seçilen 5 çeşit adayının da (130/1,85/1,83/1,86/1 ve 53/1) ara seleksiyon aşamasında fenolojik ve pomolojik incelemelerine devam edilmektedir. Adaptasyon aşamasına gelen 7 çeşit adayının 2001 ve 2002 yılı fenolojik ve pomolojik değerlendirmeleri tamamlanarak farklı ekolojilerde adaptasyona alınmışlardır. Standart çeşitlerle karşılaştırılan 5 ümitvar çeşit adayının da Yalova ABKMAE bağında ara seleksiyon aşamasında fenolojik ve pomolojik incelemelerine devam edilmektedir. Adaptasyon aşamasının tamamlanmasını takiben tescile değer bulunan çeşit adayları tescillenerek ülkemiz bağcılığına kazandırılacaktır.
Turkey has a great viticulture potential and table grape varieties. Most of table grapes mature in mid season. However, early and late maturing and large seedless berries are needed especially for export. This breeding program started in 1973 for that reasons and 30 different varieties used for crossing. Steps of this breeding program were; obtaining F1 hybrids, selection of promising variety candidates, comparison of candidates with standard varieties, adaptation tests of new varieties at different ecologies and registration of new grape varieties. More than 30.000 F1 vines obtained from F1 combinations and selected as promising candidate varieties. Second step of this breeding project continues adaptation stage with 7 promising candidate varieties and comparison stage 5 promising candidate varieties with standard varieties. Phenology and pomology information of these candidate varieties was gathered for 2001 and 2002 years. After comparison tests and adaptation step they will named, describe and register
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 6.Türkiye Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAlleweldt, G., Spiegel R.P., and Reisch, B.I. 1991. Resources of Temperate Fruits And Nut Crops. Grapes (Vitis). Acta Horticulturae 290-VI: 291-327.Anonymus. 2003. FAO-Statistical Database, Faostat. www.fao.orgÇelik, H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan, Y., Marasalı, B., Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık, Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi.253 s. AnkaraGülcan, R. ve İlter E. 1975. Bağcılıkta Islah Metodları. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yalova. Janick, J. ve Moore N.J. 1996. Fruit Breeding, Volume II, Vine and Small Fruits, Newyork, USA:300-347.Reisch, B.I., 1998. Molecular markers. The foundation for grapevine genetic mapping, DNA fingerprinting and genomics. 7 th İnternational Symposium Grapevine Genetics and Breding.6-10 July 1998. Montpellier, France.Uslu, İ., Samancı, H., Demiray, T., ve Gökçay, E. 1995. Melezleme yolu ile sofralık yeni üzüm çeşitlerinin elde edilmesi. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, No 56. Yalova.Weaver, R.J. 1976. Grape Growing, Wiley-İnterscience Publication, 3-7 .


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS