Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

COMPARING OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS IN TERMS OF SUSTAINABILITY FOR SİLAGE CORN

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: COMPARING OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS IN TERMS OF SUSTAINABILITY FOR SİLAGE CORN

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: KARAAĞAÇ, Hasan Ali (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/122/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
COMPARING OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS IN TERMS OF SUSTAINABILITY FOR SİLAGE CORN http://mitos.tagem.gov.tr/browse/122/482.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 10.th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 14-17 October 2008, Antalya TÜRKİYE. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: -


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Tillage systems, silage corn, no-tillage
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
This study has been performed to compare conventionel tillage and conservation (band, minumum, ridge and no-tillage) systems on the way of economical that is used for growing the silage corn. The systems were examined and analyzed in terms of the fuel consumptions, working efficiency, yield of corn green plant, the length of plants and weed population.All the end of analyzes, while the maximum efficiency on corn green plant has been got on the minumum tillage technique; the minumum efficiency has been got on the band tillage technique. The minumum performance on fuel consumption and the maximum working efficiency have been got on no-tillage. They have saved time and working efficiency at the rate of 85-92% by the helping of no-tillage. The greatest output/input ratios were in MT (2.02) and NT (1.94) even if the lowest output/input ratio was in BT (1.60).
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES -

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESBARUT, Z.B., 1996. Farklı Tohumların Ekimlerinde Kullanılan Düşey Plakalı, Hava Emişli Hassas Ekici Düzenin Uygun Çalışma Koşularının Saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.AKBOLAT, D., BARUT, Z.B., 2001. Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Yabancı Ot Gelişimine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Eylül 2001 s:85-90 Şanlıurfa.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS