Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Maddeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Hazardous compounds that occur while cooking meat and meat products: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Keskin, Fevziye İpek (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 3-4 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 8 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 74-82


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Gıda, karsinojenite, polisiklik aromatik hidrokarbonlar,tütsüleme
Food, carcinogenity, polycyclic aromatic hydrocarbons, food smoking
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Egzos gazı, fabrika dumanı ve sigara dumanında bulunan zehirli bileşiklerden en çok bilineni polisiklik aromatik hidrokarbonlardır. Bu bileşikler asfalt ve katranın yapısında bulunur. Kömür katranı içeren deri kremleri ve kepek önleyici şampuanlar düşük yoğunlukta PAH içerir. Ham petrol, benzin, gaz yağı, mazot, ağır petrol gibi rafine edilmiş ürünler de PAH içerir. PAH’lar ile kirlenmede toprak, su, atmosferik kirlenme, gıdaların işlenmesi (tütsüleme) ve pişirme çeşidi (kızartma, mangal kömüründe pişirme) rol oynar. PAH’lar lipofilik yapıları sebebiyle gıda maddelerinde özellikle yağ kısmında birikirler. Dokularda biriken PAH seviyesi, alınan PAH miktarına, bileşiğin alınış yoluna ve şekline ve PAH metabolizması uyarıcılarına bağlıdır. PAH’lar DNA gibi makromoleküleri etkiler ve çeşitli doku ve organlarda zararlı etkilere sebep olurlar.
The more known compounds that founds in the exhaust gases, industrial emissions and tobacco smoke are polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). These compounds are found in the blacktop and creosote. Skin creams and anti-dandruff shampoos that contain coal tars contain low levels of PAH’s. Refined products such as crude oil, fuel oil, kerosene, gasoline, heavy oil also contain PAH. Soil, water, atmospheric pollution, food process (smoking) and cook type (frying, barbecue) take parts in pollution with PAH’s. PAH’s accumulate in lipid components in the food chain due to their lipophilic nature. The level of PAH’s that acumulate in the tisues depends on the level of PAH’s that obtains, the route and way of taking and stimulants of PAH metabolism. PAH’s affects macromolecules like DNA, and causes hazardous effetcs in various tissues and organs.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Anon,a. (2004). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://www.dhfs.state.wi.us/eh/ Chem FS/fs/PAH.htm. 2.Anon,b. (2004). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 15 Listings. Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://ehp.niehs.nih.gov/roc/tenth/profiles/s150pah.pdf.3.Anon,c. (2004). Children’s Health Environmental Coalition, Chemical Profile Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://www.checnet.org/ healthehouset /chemicals/chemicals-detail-print.asp?Main¬_ID=395. 4.Anon. (2008). Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2008/26. T. C. Resmi Gazete, 17.05.2008 Tarih ve 26879 Sayı.5.Burchiel, S.W., Luster, M.I. (2002). Signaling by Environmental Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Human Lymphocytes. Clinical Immunology. 98(1): 2-10.6.Camargo, M.C.R., Toledo, M.C.F. (2002). Polycyclic aromatic hydrocarbons in Brazilian vegetables and fruits. Food Control. 14(1): 49-53.7.Chen, J., Chen, S. (2004). Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons by low density polethylene from liquid model and roasted meat. Food Chemistry. 90(3): 461-9.8.Chen, B., Xuan, X., Zhu, L., Wang, J., Gao, Y., Yang, K., Shen, X., Lou, B. (2004). Distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface waters, sediments and soils of Hangzhou City, China. Water Research. 38(16): 3558-68.9.Conde, F.J., Ayala, J.H., Afonso, A.M., Gonzalez, V. (2004). Optimization of sampling method to determine polycyclic aromatic hydrocarbons in smoke from incoplete biomass combustion. Analytica Chemica Acta. 524(1-2): 287-94.10.Erol, İ. (1996). Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimliği Ders Notları. A.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara. s: 39-47.11.Fang, G.C., Chang, C.N., Wu, Y.S., Cheng Fu, P.P., Yang, I.L., Chen, M.H. (2004). Characterization, identification of ambient air and road dust polycylic aromatic hydrocarbons in central Taiwan, Taichung. Science of The Total Environment. 327(1-3): 135-46.12.Garcia-Falcon, M.S., Cancho-Garnde, B., Simal-Gandara, J. (2004). Minimal clean-up and rapid determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in instant cofee. Food Chemistry. 90(4): 643-7.13.Girard, J.P. (1992). Smoking, Alınmıştır: Technology of meat and meat products. Ellis Horwood Limited., England. s: 184-201.14.Juhasz, A.L., Naidu, R. (2000). Bioremediation of high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons: a review of the microbial degradation of benzo?a?piren. International Biodeterioration & Biodegradation. 45(1-2): 57-88.15.Kaya, S. (2002). Gıdaların pişirilmesi,işlenmesi,saklanması sırasında oluşan zehirli?zararlı maddeler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 2(3-4): 50-1.16.Kazerouni, N., Sinha, R., Han-Hsu, C., Greenberg, A., Rothman, N. (2001). Analysis of 200 food items for benzo?a?pyren and estimation of its intake in an epidemiologic study. Food and Chemical Toxicology. 39(5): 423-36.17.Kishikawa, N., Wada, M., Kuroda, N., Akiyama, S., Kakashima, K. (2003). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk samples by higperformance liquid chromatography with fluorescence detection. Journal of Chromatography B. 789(2): 257-64.18.Marce, R.M., Borrul, F. (2000). Solid-phase extraction of polycyclic aromatic compounds. Journal of Chromatography A. 885(1-2): 273-90.19.Moret, S., Conte, L.S. (2000). Polycyclic aromatic hydrocarbons in edible fats and oils: occurence and analytical methods. Journal of Chromatography A. 882(1-2): 245-53.20.Ou, S., Zheng, J., Richardson, B.J., Lam, P.K.S. (2004). Petroleum hydrocarbons and polycylic aromatic hydrocarbons in the surficial sediments of Xiamen Harbour and Yuan Dan Lake, China. Chemosphere. 56(2): 107-12.21.Pamuk, Ş. (2003). Gıda Kaynaklı Karsinojenler. A.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Semineri, Ankara.22.Phillips, D.H. (1999). Polycyclic aromatic hydrocarbons in the diet. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 443(1-2): 139-47.23.Pufulete, M., Battershill, J., Boobis, A., Fielder, R. (2004). Approaches to carcinogenic risk assessment for polycyclic aromatic hydrocarbons: a UK perspective. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 40(1): 54-66.24.Simko, P. (2002). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and smoke flavouring food additives. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 770(1-2): 3-18.25.Steinhart, C.E., Doyle, M.E., Cochrane, B.A. (1996). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). In: Food Safety. Marcel Dekker Inc., NewYork. s: 256-7.26.Stolyhwo, A., Sikorski, Z.E. (2004). Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish-a critical review. Food Chemistry. 91(2): 303-11.27.Vyskocil, A., Fiala, Z., Chenier, V., Krajak, L., Ettlerova, E., Bukac, J., Viau, C., Emminger, S. (2000). Assessment of multipathway exposure of small children yo PAH. Environmental Toxicology and Pharmacology. 8(2): 111-8.28.Yusty, M.A.L., Davina, J.L.C. (2004). Supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for polycyclic aromatic hydrocarbons investigation in vegetable oil. Food Control. 16(1): 59-64.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnon,a. (2004). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://www.dhfs.state.wi.us/eh/ Chem FS/fs/PAH.htm. 2.Anon,b. (2004). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 15 Listings. Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://ehp.niehs.nih.gov/roc/tenth/profiles/s150pah.pdf.3.Anon,c. (2004). Children’s Health Environmental Coalition, Chemical Profile Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Erişim tarihi: 23.10.2004. Erişim adresi: http://www.checnet.org/ healthehouset /chemicals/chemicals-detail-print.asp?Main¬_ID=395. 4.Anon. (2008). Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ. Tebliğ No: 2008/26. T. C. Resmi Gazete, 17.05.2008 Tarih ve 26879 Sayı.5.Burchiel, S.W., Luster, M.I. (2002). Signaling by Environmental Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Human Lymphocytes. Clinical Immunology. 98(1): 2-10.6.Camargo, M.C.R., Toledo, M.C.F. (2002). Polycyclic aromatic hydrocarbons in Brazilian vegetables and fruits. Food Control. 14(1): 49-53.7.Chen, J., Chen, S. (2004). Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons by low density polethylene from liquid model and roasted meat. Food Chemistry. 90(3): 461-9.8.Chen, B., Xuan, X., Zhu, L., Wang, J., Gao, Y., Yang, K., Shen, X., Lou, B. (2004). Distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface waters, sediments and soils of Hangzhou City, China. Water Research. 38(16): 3558-68.9.Conde, F.J., Ayala, J.H., Afonso, A.M., Gonzalez, V. (2004). Optimization of sampling method to determine polycyclic aromatic hydrocarbons in smoke from incoplete biomass combustion. Analytica Chemica Acta. 524(1-2): 287-94.10.Erol, İ. (1996). Çevre Bilimi ve Veteriner Hekimliği Ders Notları. A.Ü. Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Ankara. s: 39-47.11.Fang, G.C., Chang, C.N., Wu, Y.S., Cheng Fu, P.P., Yang, I.L., Chen, M.H. (2004). Characterization, identification of ambient air and road dust polycylic aromatic hydrocarbons in central Taiwan, Taichung. Science of The Total Environment. 327(1-3): 135-46.12.Garcia-Falcon, M.S., Cancho-Garnde, B., Simal-Gandara, J. (2004). Minimal clean-up and rapid determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in instant cofee. Food Chemistry. 90(4): 643-7.13.Girard, J.P. (1992). Smoking, Alınmıştır: Technology of meat and meat products. Ellis Horwood Limited., England. s: 184-201.14.Juhasz, A.L., Naidu, R. (2000). Bioremediation of high molecular weight polycyclic aromatic hydrocarbons: a review of the microbial degradation of benzo?a?piren. International Biodeterioration & Biodegradation. 45(1-2): 57-88.15.Kaya, S. (2002). Gıdaların pişirilmesi,işlenmesi,saklanması sırasında oluşan zehirli?zararlı maddeler. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 2(3-4): 50-1.16.Kazerouni, N., Sinha, R., Han-Hsu, C., Greenberg, A., Rothman, N. (2001). Analysis of 200 food items for benzo?a?pyren and estimation of its intake in an epidemiologic study. Food and Chemical Toxicology. 39(5): 423-36.17.Kishikawa, N., Wada, M., Kuroda, N., Akiyama, S., Kakashima, K. (2003). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk samples by higperformance liquid chromatography with fluorescence detection. Journal of Chromatography B. 789(2): 257-64.18.Marce, R.M., Borrul, F. (2000). Solid-phase extraction of polycyclic aromatic compounds. Journal of Chromatography A. 885(1-2): 273-90.19.Moret, S., Conte, L.S. (2000). Polycyclic aromatic hydrocarbons in edible fats and oils: occurence and analytical methods. Journal of Chromatography A. 882(1-2): 245-53.20.Ou, S., Zheng, J., Richardson, B.J., Lam, P.K.S. (2004). Petroleum hydrocarbons and polycylic aromatic hydrocarbons in the surficial sediments of Xiamen Harbour and Yuan Dan Lake, China. Chemosphere. 56(2): 107-12.21.Pamuk, Ş. (2003). Gıda Kaynaklı Karsinojenler. A.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Semineri, Ankara.22.Phillips, D.H. (1999). Polycyclic aromatic hydrocarbons in the diet. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 443(1-2): 139-47.23.Pufulete, M., Battershill, J., Boobis, A., Fielder, R. (2004). Approaches to carcinogenic risk assessment for polycyclic aromatic hydrocarbons: a UK perspective. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 40(1): 54-66.24.Simko, P. (2002). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products and smoke flavouring food additives. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 770(1-2): 3-18.25.Steinhart, C.E., Doyle, M.E., Cochrane, B.A. (1996). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). In: Food Safety. Marcel Dekker Inc., NewYork. s: 256-7.26.Stolyhwo, A., Sikorski, Z.E. (2004). Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish-a critical review. Food Chemistry. 91(2): 303-11.27.Vyskocil, A., Fiala, Z., Chenier, V., Krajak, L., Ettlerova, E., Bukac, J., Viau, C., Emminger, S. (2000). Assessment of multipathway exposure of small children yo PAH. Environmental Toxicology and Pharmacology. 8(2): 111-8.28.Yusty, M.A.L., Davina, J.L.C. (2004). Supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection method for polycyclic aromatic hydrocarbons investigation in vegetable oil. Food Control. 16(1): 59-64.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS