Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI AŞAMASINDA YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRMELERİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: VELİOĞLU, A. Sibel (Author), GÜRKAN, M. Oktay (Author), ERDOGAN, Cem (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi Bildiriler Kitabı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 190-201


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Bitki Koruma Ürünü, Ruhsatlandırma
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Günümüz modern tarımı, bol miktarda ve uygun fiyatta gıda maddesinin tüm yıl boyunca üretimini sağlamaktadır. Birçoğumuz istediğimiz ürünü istediğimiz zaman alabilmeyi arzu ederiz. Son elli yıldır çiftçiler tüketicilerin artan isteklerini karşılayabilmek için üretim yöntemlerini değiştirmişler ve genellikle bitki koruma ürünleri (BKÜ)’nin kullanımına yönelmişlerdir. Bu ürünler, zararlı böcekler, yabancı otlar, hastalıklar ve depolanmış ürünlerdeki zararlılarla mücadelede kullanılırlar. Ancak doğru kullanılmadıkları takdirde insan, yaban hayatı ve çevre üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Tüketiciler özellikle aldıkları sebze ve meyve gibi ürünlerin güvenli olmasını isterler. Bu yüzden toplumda konu ile ilgili herkes BKÜ’nün insan sağlığı ve çevre üzerine olan riskleri hakkında daha çok bilgiye ulaşma isteği duymaktadır. Ülkemizde yeni bir BKÜ ruhsat almak için başvurduğu zaman firması tarafından toksikoloji, ekotoksikoloji, çevredeki akıbeti ve davranışı ile uygulayıcıya etkileri konusunda yapılan çalışmaları başvuru dosyasında sunulmak zorundadır. Buradaki amaç, BKÜ’nün tüketiciye, uygulayıcıya ve çevreye olabilecek olası risklerini tahmin etmek, en aza indirmek veya ortadan kaldırmaktır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Tarım İlaçları Kongre ve Sergisi,

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLAR1. Anonymous, 1999. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik. R.Gazete: 17.02.1999-23614. 2. Anonymous, 2002. Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete:26.06.2002-24797.3. Anonymous, 2004. Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete:02.09.2004-25571.4. Anonymous, 1983. Zirai Mücadele İlaçlarının Toksikolojik Sınıflandırılmasına Ait Yönerge. Resmi Gazete, 01.09.1983-18152.5. Nikolopoulou, D. 2005. “Bitki Koruma Ürünlerinin Dosya Değerlendirmeleri” kapsamında “Human Toxicology” eğitim notları. 07.03.2005-11.03.2005 Ankara, Türkiye6. Derelanko M.J., 2002. Risk Assessment in Handbook of Toxicology, Derelanko, M.J., Hollinger, M.A., Eds., CRC Press LLC, chap. 247. Ünal, G. ve Gürkan, M. O. 2001. İnsektisitler-kimysal yapıları, toksikolojileri ve ekotoksikolojileri. Ethemoğlu Ofset Matbacılık, 159 sayfa. Ankara.8. Branch,S. 2004. Teratogenesis. In A textbook of Modern Toxicology, Third edition, edited by Ernest Hodgson, John Wiley&Sons, Inc. 251-259.9. Blake, B.L. 2004 Toxicology of the nervous system. In A textbook of Modern Toxicology, Third edition, edited by Ernest Hodgson, John Wiley&Sons, Inc. 279-297.10. Charistou, A. 2005. “Bitki Koruma Ürünlerinin Dosya Değerlendirmeleri” kapsamında “Operator Exposure” eğitim notları. 11.04.2005-15.04.2005 Ankara, Türkiye11. Manousos, F. 2005. “Bitki Koruma Ürünlerinin Dosya Değerlendirmeleri” kapsamında “Ekotoksikoloji” eğitim notları. 28.02.2005-04.03.2005 Ankara, Türkiye12. Vizantinopoulos, S. 2005. “Bitki Koruma Ürünlerinin Dosya Değerlendirmeleri” kapsamında “Fate and Behaviour” eğitim notları. 21.02.2005-25.02.2005 Ankara, Türkiye13. Anonymous, 2007.Environmental Fate and Behaviour, Chapter 6. In Data Requirement Handbook, http:// www.pesticides.gov.uk/psd_pdfs/registration_guides/data_reqs_handbook/datareqhandbook.pdf, 38. 14. Anonymous, 1991. 91/414/EEC. Council directive of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market. OJ L230, 19.8.1991.15. Ganzelmeir, H., Rautmann, D., Spangenberg, R., Streloke, M., Herrmann, M., Wenzelburger, H.J., Walter, H.F., 1995. Studies on the spray drift of plant protection products. Mitt.Biol.Bundesanst. Land- Forstwirtsch. Berlin-Dahlem, Heft 305.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS