Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’de insektisitlere direnç ile ilişkili karboksilesterazın spektrofotometre ve elektroforez ile belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Determination of carboxylesterase-related insecticide resistance in Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera:Aphididae) by spectrophometer and electrophoresis

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Toros, Seval (Thesis Advisor), Velioglu, A. Sibel (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Bitki Koruma Bülteni BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1-4 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 46 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 1-12


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Myzus persicae, insektisit direnci, karboksilesteraz
Myzus persicae, insecticide resistance, carboxylesterase
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Myzus persicae’nin İzmir, Antalya, Ankara ve İçel’den toplanan 6 farklı popülasyonunda insektisitlere direnç ile ilişkili olan karboksilesteraz enzimi spektrofotometre ve elektroforez ile incelenmiştir. İçel’den toplanan ve dirençli olan 3 popülasyonun toplam karboksilesteraz aktiviteleri diğer popülasyonlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu popülasyonların poliakrilamid jel elektroforez ile incelenen karboksilesteraz E4/FE4 bantları da diğer popülasyonlara göre daha kalındır.
Carboxylesterase-related insecticide resistance in six different populations of Myzus persicae (Sulz.) (Heteroptera:Aphididae) collected from Izmir, Antalya, Ankara and Icel was investigated by spectrophometer and electrophoresis. Total carboxylesterase activities of three resistant populations from Icel were found as extremely high levels comparing to the others. The carboxylesterase E4/FE4 bands determined with polyacrylamide gel electrophoresis were also intense in all Icel populations.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Brown, A.W.A., 1958. Insecticide resistance in arthropods. WHO Monograph Series, No: 38, 240 p., Switzerland.Cloquemin, G., D. Hérold and A. Geny, 1990. La résistance des puserons aux aphicides. Phytoma, 423, 60-63.Davis, B. J. 1964. Disc electrophoresis-II, Method and application to human serum proteins. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 404- 427. Devonshire, A. L. 1975. Studies of the carboxylesterases of Myzus persicae resistant and susceptible to organophosphorus insecticides. Proceedings 8th British Insecticide and Fungicide Conference, 67-73.Devonshire, A. L. 1977. The properties of a carboxylesterase from the peach-potato aphid, Myzus persicae (Sulz.), and its role in conferring insecticide resistance. Biochem. J., 167, 675-683.Devonshire, A. L. and Sawicki, R. M. 1979. Insecticide-resistant Myzus persicae as an example of evolution by gene duplication. Nature, 280, 140-141.Devonshire, A. L. 1989. The role of electrophoresis in the biochemical detection of insecticide resistance. In: Electrophoretic Studies on Agricultural Pests (eds. Loxdale, H. D. and Hollander, J. den). Systematic Association Special Volume No: 39, Clarendon Press, 363-374, Oxford.Furk, C., Powell, D. F. and Heyd, S. 1980. Pirimicarb resistance in the mellon and cotton aphid, Aphis gossypii Glover. Plant Pathol., 29, 191-196.Needham, P. H. and Sawicki, R. M. 1971. Diagnosis of resistance to organophosphorus insecticides in Myzus persicae (Sulz.). Nature, 230, 125-126.Ozaki, K. 1969. The resistance to organophosphorus insecticides of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Uhler) and the small brown planthopper, Laodelphax striatellus (Fallen). Rev. Plant Protec. Res., 2, 1-13.Öden, T. 1979. Insecticide resistance in agricultural insect species of Turkey. VI. Balkan Ülkeleri Bitki Koruma Konferansı Bildirileri, İzmir, 10-16 Ekim 1977, 187-193.Polat, M., Özışık, H. ve Yıldırım, A. F. 1973. Karadeniz bölgesi tütün dikim alanlarında tütünde yaprak biti Myzus persicae Sulzer’in insektisitlere karşı gösterdiği direnç üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 108.662 E nolu proje nihai raporu (basılmamış).Velioğlu, A. S.ve Toros S. 2002. Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının farklı gruptan bazı insektisitlere karşı duyarlılık farklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni,42 (1-4): 67-79.Williams, D. E. and Reisfeld, R. A. 1964. Disc electrophoresis in polyacrylamide gels: extension to new conditions of pH and buffer. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 373-381.Zümreoğlu, S. 1978. Investigations on resistance of the green peach aphid (Myzus persicae) (Sulzer) against insecticides on tobacco growing areas in Aegean Region. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2), 97-102.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESBrown, A.W.A., 1958. Insecticide resistance in arthropods. WHO Monograph Series, No: 38, 240 p., Switzerland.Cloquemin, G., D. Hérold and A. Geny, 1990. La résistance des puserons aux aphicides. Phytoma, 423, 60-63.Davis, B. J. 1964. Disc electrophoresis-II, Method and application to human serum proteins. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 404- 427. Devonshire, A. L. 1975. Studies of the carboxylesterases of Myzus persicae resistant and susceptible to organophosphorus insecticides. Proceedings 8th British Insecticide and Fungicide Conference, 67-73.Devonshire, A. L. 1977. The properties of a carboxylesterase from the peach-potato aphid, Myzus persicae (Sulz.), and its role in conferring insecticide resistance. Biochem. J., 167, 675-683.Devonshire, A. L. and Sawicki, R. M. 1979. Insecticide-resistant Myzus persicae as an example of evolution by gene duplication. Nature, 280, 140-141.Devonshire, A. L. 1989. The role of electrophoresis in the biochemical detection of insecticide resistance. In: Electrophoretic Studies on Agricultural Pests (eds. Loxdale, H. D. and Hollander, J. den). Systematic Association Special Volume No: 39, Clarendon Press, 363-374, Oxford.Furk, C., Powell, D. F. and Heyd, S. 1980. Pirimicarb resistance in the mellon and cotton aphid, Aphis gossypii Glover. Plant Pathol., 29, 191-196.Needham, P. H. and Sawicki, R. M. 1971. Diagnosis of resistance to organophosphorus insecticides in Myzus persicae (Sulz.). Nature, 230, 125-126.Ozaki, K. 1969. The resistance to organophosphorus insecticides of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Uhler) and the small brown planthopper, Laodelphax striatellus (Fallen). Rev. Plant Protec. Res., 2, 1-13.Öden, T. 1979. Insecticide resistance in agricultural insect species of Turkey. VI. Balkan Ülkeleri Bitki Koruma Konferansı Bildirileri, İzmir, 10-16 Ekim 1977, 187-193.Polat, M., Özışık, H. ve Yıldırım, A. F. 1973. Karadeniz bölgesi tütün dikim alanlarında tütünde yaprak biti Myzus persicae Sulzer’in insektisitlere karşı gösterdiği direnç üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 108.662 E nolu proje nihai raporu (basılmamış).Velioğlu, A. S.ve Toros S. 2002. Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının farklı gruptan bazı insektisitlere karşı duyarlılık farklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni,42 (1-4): 67-79.Williams, D. E. and Reisfeld, R. A. 1964. Disc electrophoresis in polyacrylamide gels: extension to new conditions of pH and buffer. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 373-381.Zümreoğlu, S. 1978. Investigations on resistance of the green peach aphid (Myzus persicae) (Sulzer) against insecticides on tobacco growing areas in Aegean Region. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2), 97-102.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS