Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Variability in Fruit Characteristics of Some New Fig (Ficus carica L.) Genotypes in the Aydın Region of Turkey

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Türkiye’nin Aydın Bölgesi’nde Bazı Yeni İncir (Ficus carica L.) Genotiplerinin Meyve Karakteristiklerindeki Değişkenlik

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 30-09-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Kocatas, Hilmi (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/133/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
Variability in Fruit Characteristics of Some New Fig (Ficus carica L.) Genotypes in the Aydın Region of Turkey http://mitos.tagem.gov.tr/browse/133/497.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 30-09-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ficus carica L., fruit characteristics, genetic resources, fresh fig
Ficus carica L., partenokarpi, meyve karakteristikleri, genetik kaynaklar, taze incir.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT This study evaluated fruit quality characteristics of thirteen promising fig cultivars and types of fig (Ficus carica L.), (Smyrna type) being all indigenous to Southern Turkey where the cultivars show high variability, in Fig Research Institute’s (FRI) Genetic Resources, Aydın, Western Turkey, which has a Mediterranean climate. The number of FRI’s fig accessions arrived from 314 to 327 fig cultivars and types. Thirteen pomological and several morphological characteristics of the genotypes were determined on 5-year-old trees during 2007-2008 growing season. Averaged over the 2 years, fruit weight ranged between 17.73 and 86.99 g, total soluble solids content (TSS) ranged between 20.50 and 32.20% and acidity ranged between 0.11 and 0.39%. While 33-i-01, 31-i-09 and 01-i-01 produced the largest fruits in terms of fruit weight and dimension, 31-i-04, 07-i-04 and 33-i-02 had the smallest ones. 01-i-01, 07-i-05, 33-i-02 and 31-i-04 had the highest TSS. Based on the results obtained 33-i-01, 01-i-01, 31-i-09 types are promising and could be alternatives to other commercial fresh fig cultivars such as ‘Bursa Siyahı’, ‘Bardacık’ and other local type and cultivars in Western Turkey. Those findings approved that Turkey has considerable enough variations for fig cultivars and genotypes, and suitable climate conditions for fresh fig production and prolonged harvest period.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Akdeniz iklimine sahip Aydın ilinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü’ndeki Genetik Kaynaklarında yetiştirilen en üstün kalite özelliklerine sahip ve ümitvar üç partenokarpik incir (Ficus carica L.) çeşidinin her iki ürününün meyve karakteristiklerini belirlemek ve karşılaştırmaktır. Türkiye’de asıl önemli partenokarpik incir çeşitleri ‘Beyaz Orak’ (San Pedro tipi) ve ‘Siyah Orak’ (Adi tip) çeşitleri olup, bunlar Türkiye’nin Ege Bölgesi orijinli çeşitleridir. 2007-2008 üretim sezonu boyunca 8 yaşındaki ‘Masui Dauphine’ incir ağaçlarından ve 12 yaşındaki ‘Beyaz Orak’ ve ‘Siyah Orak’ ağaçlarından elde edilen 13 adet pomolojik karakteristik değerlendirilmiştir. İki yılın ortalamasına göre, meyve ağırlığı 50.4 ve 142.88 g, toplam suda çözünebilir kuru madde (TSÇKM) %18.0-23.0 ve asitliğin de %0.15 ve 0.21 arasında değiştiği belirlenmiştir. Meyve ağırlığı ve çapı esas alındığında, ‘Masui Dauphine’ çeşidinin birinci ve ikinci ürünleri en geniş meyveyi üretirken, ‘Siyah Orak’ın her iki ürünü, en küçük ostiol genişliğine sahiptir. Tüm incir çeşitlerinin ikinci ürünleri, ilk ürünlerden daha yüksek TSÇKM değeri vermişlerdir. ‘Masui Dauphine’ incir çeşidinin ilk ürününün hasat sezonu 15-17 Haziran’da, diğerlerinin ilk ürünlerinin hasat sezonu olan 20-25 Haziran’a göre daha erken olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Elde sile sonuçlara göre, ‘Masui Dauphine” incir çeşidi, günümüzde en umutvar partenokarpik taze incir çeşitleri olan ‘Beyaz Orak’ ve ‘Siyah Orak’a alternatif olabileceklerdir. Bu değerlendirmelere göre, üreticiler tarafından bu incir çeşitlerin dikim alanları arttırılırsa, Türkiye’de taze incirin hasat sezonu arttırılabilecektir
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI SORUNU YOKTUR
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES The Fourth İnternational Symposium on Fig, The National School of Agriculture of Meknes

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAksoy, U., Mısırlı, A., Seferoğlu, S., Kara, S., Can, H.Z. and Şahin, N. 1993. Fig selection studies in Turkey. 24th Int. Hort Congress. 21-27 August, Kyoto, Japan.Aksoy, U. 1996. Descriptors for figs (Ficus carica and related Ficus sp.). Ege Univ. Faculty of Agric. Dept. of Hort., Izmir, Turkey. Condit, I.J. 1941. Fig characteristics useful in the identification of varieties. Hilgardia 14.Çalişkan, O. and Polat, A.A. 2008.Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Sci. Hort. 115: 360-367. Çelikel, F.G. and Karaçalı, I. 1998. Effects of harvest maturity and precooling on fruit quality and longevity of ‘Bursa Siyahı’ figs (Ficus carica L.). Acta Hort. 480:283-288.Kaynak, L., Gözlekçi, Ş. and Ersoy, N. 1998. A research on storage and pomological properties of some fig (Ficus carica L.) cultivars grown in Antalya conditions. Acta Hort. 480:277-282.Kislev, M.E., Hartmann, A. and Bar-Yosef, O. 2006. Early domesticated fig in the Jordan Valley. Science 2:1372-1374 Storey, W.B. 1975. Figs. p.568-582. In: J. Janick and J.N. Moore (eds.), Advances in Fruit Breeding. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana.Şen, B., Yılmaz, H. and Sağlamer, M. 1993. Sofralık incir seleksiyon ve çeşit adaptasyon projesi. Sonuç raporu. Alata Horticultural Research Institute, Erdemli, Mersin,Turkey (in Turkish).


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS