Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

MARMARA VE TRAKYA BÖLGESİNDE EKONOMİK DEĞER TAŞIYAN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI PROJESİ ARA SONUÇ RAPORU(AMASYA BEYAZI)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Monograph

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Project Report

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZET : Marmara ve Trakya Bölgesi’nde yetiştirilen, bölge şartlarına iyi adapte olmuş ekonomik değeri bulunan sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinden bilimsel metotlarla en verimli, kaliteli, sağlıklı ve ismine doğru klonları seçmek, seçilen bu klonlarla üretimin gerçekleştirilmesi sağlanarak üzüm üretimini ve kalitesini arttırmak amacıyla bu klon seleksiyonu çalışmasına 1964-1967 yılları arasında ön çalışmalar şeklinde başlanmıştır. Amasya Beyazı üzüm çeşidinin klon baş omcalarının seçim ve incelemeleri 1974-1978 yılları arasında kendi ekolojilerinde tamamlanmıştır. Buradan seçilen 40 klon baş omcası ile müessesede her birinden 10’ar omca olacak şekilde klon koleksiyon bağı tesis edilmiştir. 1983-1989 Yılları arasında bu bağdan 5 yıl süre ile veri alınmış ve içlerinden en üstün özellik gösteren 5 tanesi klon mukayese bağına aktarılmak üzere seçilmiştir. Bu 5 klona bir de şahit eklenerek her klondan 10’ar omca olacak şekilde 4 tekerrürlü, tesadüf blokları deneme desenine göre Klon Mukayese Bağı kurulmuş, bu bağdan 1995,1996,19 97,2000 ve 2001 yıllarında veriler alınmış bunların değerlendirilmesi sonucunda klonlar arasındaki faklılıklardan yararlanılarak ağırlıklı puan usulü ile en üstün özellik gösteren 175 ve 259 nolu klonlar usulü ile seçilmişlerdir. Elde edilen bu üstün özellilere sahip klonların virüs testinden de geçirilerek kalem damızlık bağları kurulmak suretiyle üretimin yapılması ve böylece mevcut populasyona göre kalite ve verimlilikte önemli artışlar sağlanması amaçlanmıştır.
SUMMARY :The aim of this study was to select the best clones of wine and table grape varieties which are adopted Marmara Region conditions, studies had been started as preliminary in 1964 to1967.The selection of elite clone candidates of Amasya Beyazı had been completed in 1978.The data of these, elite clone condidates had been taken from clone collection vineyard in 1983-1989. Five of them wav choosen and then they transferred to clone comparation vineyard. The clone comparation vineyard was established with four replication and 10 vines from each clone. At the end of this stage two clones were selected as superior. These clone numbers are 175 and 259.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS