Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sarılop İncir çeşidinde Partikül Film Uygulamalrının Verim ve Bazı Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Effects Of Kaolin Particle Film On Yield And Some Quality Parameters On Sarılop Fig Variety.

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 17-11-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ERTAN, Birgul (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 17-11-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ficus carica L., partikül film teknolojisi, doz
Ficus carica L., particle film technology, dosage.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Kuru incir yetiştiriciliğinde karşılaşılan ve özellikle kaliteyi etkileyen önemli faktörlerden biri güneş yanıklığı problemidir. Özellikle kurak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde, ağaç tacının direkt güneş ışınlarına maruz kalması sonucu; meyve ve yaprak yüzeyi sıcaklıkları artmakta, ve meyve kabuğu üzerinde güneş yanıklığı gibi istenmeyen belirtiler meydana gelmektedir. Güneş yanıklı meyve oranının artması ile özellikle hurda incir oranı da artmaktadır. Ülkemizin en önemli kurutmalık incir çeşidi olan “Sarılop” meyvelerinde güneş yanıklığının etkisini, dolayısıyla verim ve kalite kayıplarını azaltmak için bu çalışma planlanmıştır. Bu nedenle çalışmada, tamamen doğal bir mineral olan ve sıcaklık stresi ile güneş zararı gibi çevresel streslerin azaltılmasında son yıllarda dünyada özellikle organik tarımda kullanımı giderek artan, kaolin uygulamalarının incirde verim ve kalite parametreleri üzerine etkilerini saptamak amaçlanmıştır. 2008 yılı incir üretim sezonunda kaolinin değişik dozları (%3 ve %6), farklı uygulama sıklıkları (2, 3 ve 4 kez) ile ağaçlara püskürtülmek suretiyle uygulanarak partikül film tabakası oluşturulmuştur. Yürütülen ancak halen devam eden bu çalışmanın ilk yıl verilerinin değerlendirilmesi sonucu; farklı dozlarda ve sıklıklarda uygulanan kaolinin, meyve verim ve kalitesi üzerine olumlu etkileri belirlenmiştir.
Sunscalded problem is one of the most crucial problems, effected in quality specially, in dried fig growing. The fruit and leaf surface temperatures have been increasing and undesired indications such as sunscalded problem, would be able to occur because of resulting of direct sunlight exposure onto tree canopy in regions which have arid and semiarid climate. Increasing of fruit rate with sunscalded induced cull rate in dried figs. This study was planned to be able to reduce effecting of sunscalded problem, thereby declining of yield and quality decrement in ‘Sarılop’ cultivar, the most important dried fig cultivar in Turkey. In this wise, it was aimed to determine of kaolin, which is completely natural a mineral and increasing of using on organic agriculture in last decade, in reducing environmentally stress, such as heat stress and sun damage, in the world, and its treatments on effect of yield and quality parameters in figs. In different dosages (3-6%) and application frequencies (2, 3 and 4 times) of kaolin were applied with spraying onto trees and thus would be able to ensured consisted of particle film layer.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION kurutmalık sarılop incir çeşidinde son yıllarda verim ve meyve kalitesinde önemli düşüşler görülmektedir. Özellikle güneş yanıklığından ve bazı hastalık ve zararlılardan kaynaklanan verim ve kalite kayıpları önemli bir yer tutmaktadır. Bu kayıpları azaltmak için son yıllarda bahçe bitkilerinde kullanımı giderek yaygınlaşan “partikül film teknolojisi” kapsamında kaolinin uygulamalarının incirde, etkilerinin belirlenmesi amacına yönelik olarak bu proje planlanmıştır.
In last years, It has been obseved some declines on yield and fruit quality of such that dried fig variety.For those reason; to exhaust or minimize the sunburn,aflotoxin, some diseases and insects effects on fruit quality and yield, kaolin application will be made.
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES I. GAP Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 ŞanlıurfaToprak Su Kaynakları Araşt. Enst./Harran Üniversitesi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESErez, A., D. M. Glenn, 2004. The effect of particle film technology on yield and fruit quality. Acta Hort., 636: 505-508.Gindaba, J., S. J. E. Wand, 2005. Comparative effects of evaporative cooling, kaolin particle film, and shade net on sunburn and fruit quality in apples. Hortscience, 40 (3): 592-596.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS