Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Alabalık İşletmelerinden Motil Aeromonasların İzolasyonu ve Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Saptanması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Isolation of Motil Aeromonases and to Determine Antimicrobial

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: TÜRK, Necla (Editor), durmaz, yüksel (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Samsun - TÜRKİYE BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2008/121-A BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 15 (3) BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 357-361


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Alabalık, Motil Aeromonas, İzolasyon, Antibiyogram
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada; Mart - Mayıs 2000 ve Kasım 2000 - Mart 2001 tarihleri arasında, alabalık işletmelerinden toplanan 73 adet balık örneği ile 22 adet su örneği motil Areomonas’lar yönünden incelendi. Suşların 18 farklı antibiyotiğe karşı duyarlılıkları araştırıldı. Araştırmada 95 örnekten 52 motil Aeromonas (%41.0) izole edildi. Bu izolatlardan 21 suş (%40.3) Aeromonas hydrophila, 24 suş (%46.1) Aeromonas caviae ve 7 suş (%13.4) Aeromonas sobria olarak identifiye edildi. Balık örneklerinden 34 izolasyon (%35.6) yapıldı. Bu izolatlardan 15 suş (%44.1) Aeromonas hydrophila, 14 suş (%41.1) Aeromonas caviae ve 5 suş (%14.7) Aeromonas sobria olarak identifiye edildi. Su örneklerinden 18 izolasyon (%59.0) yapıldı. Bu izolatlardan 6 suş (%33.3) Aeromonas hydrophila, 10 suş (%55.5) Aeromonas caviae ve 2 suş (%11.1) Aeromonas sobria olarak identifiye edildi. Araştırmada incelenen balık materyallerinin iç organlarından izolasyon yapılamazken, çalışmada tespit edilen motil Aeromonas suşlarının tamamı balıkların solungaçlarından ve sudan izole edildi. Antibiyotiklere duyarlılık testinde tüm izolatlar; Ciprofloxacin ve enrofloxacin’e şiddetli derecede (%96’nın üzerinde), amikacin’e yüksek derecede (%92.3), oxolinic acid, flumequin, cefoperazone+sulbactam, imipenem, mezlocillin, piperacillin ve cefotaxim’e orta derecede (%76.9 ile %84.6 arasında), neomycine, nalidixic acid, sulphonamide, nitrofurantoin ve trimethoprim’e az(%26.9 ile %61.5 arasında) duyarlı bulunmuştur. Oxytetracycline, streptomycin ve carbenicillin’e yüksek derecede direnç tespit edilmiştir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Aynı adlı uzmanlık tezinden özetlenmiştir
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
SCI

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnahtar sözcükler: Alabalık, Motil Aeromonas, İzolasyon, AntibiyogramKeywords: Trout, Motil Aeromonas, Isolation, Antibiogram


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS