Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)infeksiyöz pankreatik nekrozis ve infeksiyöz hematopoietik nekrozisvirus enfeksiyonlarının varlığının araştırılması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Investigating the presence of infectious haematopoietic necrosis and infectious pancreatic necrosisvirus infections in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ALBAYRAK, Harun (Preparer), OZAN, Emre (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 57 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 125-129


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS CPE, infeksiyöz hematopoetik nekrozis, infeksiyöz pankreatik nekrozis, RT-PCR
CPE, infectious haematopoietic necrosis, infectious pancreatic necrosis, RT-PCR.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde (Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat,Gümüşhane) tatlı sulardaki ticari gökkuşağı alabalık çiftliklerinde IPN ve IHN viruslarının varlığı araştırıldı. Bu amaçla, 2006-2007yılları Aralık-Mart aylarında (su sıcaklığının 12 °C’nin altına düştüğü dönem) bölgedeki 32 çiftlikten, 168’i (200-500 g) porsiyonbalıklardan, 61’i (305 adet yavru alabalıktan, 3-10 g’lık yavru) yavru balıklardan olmak üzere toplam 229 izolasyon materyali teminedildi. İzolasyon materyallerinin BF-2 hücresinde iki pasajı yapıldı. Cytopathic effect (CPE) gösteren hücre kültür süpernatantlarıantijen enzyme linked immunosorbet assay (Ag-ELISA), izolasyon materyalleri ise reverse transcriptase polymerase chain reaction(RT-PCR) ile test edildi. Sonuç olarak, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde bulunan 10 çiftlikte yavru ve porsiyon balıklardanIPN virusu tespit edilirken, IHN virusu tespit edilemedi. Hücre kültürü izolasyonu ve RT-PCR testlerinin birbiriyle uyumlu olduğuortaya konuldu.
In this study, presence of infectious pancreatic necrosis and infectious haematopoietic necrosis (IHN) viruses wereinvestigated in fresh water in commercial rainbow trout in middle and east Black Sea region (Samsun, Sinop, Ordu, Giresun,Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Gümüşhane). For this purpose, total of 229 isolation material from 168 portion rainbow trout ofvarious sizes (200 to 500 g) and 61 immature fish (from 305 immature fish, weighing 3-10 g) were obtained from 32 farms in theregion in December and March in 2006-2007 which period is water temperature under the 12 °C. All isolation materials werepassaged in BF-2 (Bluegill fry-2) cell cultures for two times. While cell culture supernatants showed cytopathic effect (CPE) weretested by antigen-capture enzyme linked immunosorbent assay (Ag-ELISA), all isolation materials were tested by reversetranscriptase polymerase cahin reaction (RT-PCR). As a result, while IPN virus was detected in immature fish and portion rainbowtrout in 10 farms in Ordu, Samsun, Tokat and Trabzon provinces, IHN virus was not detected. That cell culture isolation and RTPCRtest are harmonious were revealed.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
SCI

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESK


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS