Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Orta Karadeniz Bölgesinde Ruminant ve Tek Tırnaklılarda Kan Emici Sineklerle Nakledilen Bazı Arboviral Enfeksiyonların Seroprevalansı

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Seroprevalence of Some Arboviral Infections Transported Blood Sucking Insects in Ruminants and Equids in Middle Blacksea Region in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: OZAN, Emre (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 16 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 33-36


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Akabane, equine infeksiyöz anemi, Karadeniz bölgesi, Mavidil, Seroprevalans, Üç gün hastalığı
Akabane, Equine infectious anemia, Blacksea region, Buetongue, Seroprevalence, Bovine ephemeral fever
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesinde yer alan 5 ilde (Samsun, Sinop, Ordu, Amasya ve Tokat) bulunan 200 sığır, 200 koyun ve 223 tek tırnaklıdan (114 at, 67 eşek, 42 katır) alınan kan örnekleri kullanıldı. Kan serumu örneklerinde mavidil antikorlarını tespit etmek için competitive ELISA (cELISA), akabane ve üç gün hastalığı antikorlarını belirlemek için blocking ELISA ve equine infeksiyöz anemi antikorlarının tespiti için ise agar jel immunodiffuzyon testi (AGID) kullanıldı. Elde edilen verilere göre mavidil enfeksiyonunun seroprevalansı koyunlarda %3, sığırlarda %11; akabane enfeksiyonunun seroprevalansı koyunlarda %0.5, sığırlarda %22; üç gün hastalığı seroprevalansı ise sığırlarda %13.5 olarak belirlendi. Tek tırnaklılarda equine infeksiyöz anemi virusuna karşı antikor tespit edilemedi.
In this study, serum samples collected from 200 cattle, 200 sheep and 223 equids (114 horse, 67 donkey, 42 mule) in five province include (Samsun, Sinop, Ordu, Amasya and Tokat) in Blacksea Region. The seroprevalances were detected for bluetongue by competitive ELISA (cELISA), for akabane and bovine ephemeral fever by blocking ELISA, and for equine infectious anemia by agar gel immunodiffusion test (AGID). According to obtained data, the seroprevalance of bluetongue was recorded as 3% (6/200) in sheep, 11% (22/200) in cattle, the seroprevalance of akabane was recorded as 0.5% (1/200) in sheep, 22% (44/200) in cattle, the seroprevalence of bovine ephemeral fever infection was found as 13.5% (27/200) in cattle. No antibody against EIAV was detected in equids.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
SCI

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESK


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS