Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ceylanpınar’da Seçilmiş Tozlayıcı Antepfıstığı (P.vera L.) Tiplerinin Bazı Dişi Çeşitlerde Meyve Tutumu ve Meyve Kalitesi Üzerinde Etkileri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Effects of Pıstachio (P. vera L.) Pollinator Types Selected in Ceylanpınar on Fruit Set and Fruit Quality of some Pistachio Cultivars

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ACAR, Izzet (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ETI, Sinan (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 159


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Pistacia vera, antepfıstığı, döllenme biyolojisi, embriyo gelişimi, meyve kalitesi.
Pistacia vera, pistachio, fertilization biology, embryo development, fruit quality.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma, 1998-2000 yılları arasında Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde, 2001 yılında ise Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü’ndeki antepfıstığı parsellerinde yürütülmüştür. Denemede, Kırmızı, Siirt ve Ohadi antepfıstığı çeşitlerine uygun olan 9 değişik tozlayıcı tipin, bu dişi çeşitlerin meyve tutumu ve meyve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi ve söz konusu tip ve dişi çeşitlerin döllenme biyolojilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 1998 ve 1999 yıllarında saf çiçek tozlarıyla tozlama yapılmış, 2000 ve 2001 yıllarında ise çiçek tozu buğday unuyla seyreltilerek %1, %5, %10, %50 ve %100’lük çiçek tozu kullanılmıştır. Kullanılan çiçek tozlarının TTC ile canlılık testleri, Petride agar ve Asılı damla yöntemleriyle de in vitro koşullarda çimlendirme testleri yapılmıştır. Çiçek tozu–un karışımları, tozlama mesafeleri ve çiçeklerin reseptiflik düzeyleri ile ilgili çalışmaların yanında, 1 mm2’ye düşen çiçek tozu sayısı ve çiçek tozu üretim miktarı da belirlenmiştir. Tozlama çalışmaları sonucunda yüzde meyve tutumu, çiçek ve meyve dökümleri, çiçek tozu çim borusu büyümesi, endosperm ve embriyo gelişimi yanında kabuklu ve iç meyve büyümesi incelenmiş; meyve kalite kriteri olarak da pomolojik analizler (100 meyve ağırlığı, meyve boyutları ve meyve randımanı), fiziksel analizler (çıtlak meyve oranı, dolu ve boş meyve oranı) kimyasal analizler (yağ ve protein analizleri) yapılmıştır. Deneme sonucunda Kırmızı çeşidi için 23 nolu tozlayıcı, Siirt çeşidi için 7 nolu tozlayıcı ve Ohadi çeşidi için ise 18 nolu tozlayıcının en iyi tozlayıcılar olduğu saptanmıştır.
This study was carried out during 1998 – 2000 at Ceylanpınar State Farm’s pistachio orchards and at Pistachio Research Institute experimental orchards in Gaziantep in 2001. The aim of this study was the determination of 9 different pistachio pollinators’ effects on fruit set and fruit quality of Kırmızı, Siirt and Ohadi pistachio cultivars and investigation of fertilization biology of the selected pollinators and cultivars. Pure pollen was used in artificial pollination in 1998 and 1999. In 2000 and 2001 pollen and wheat flour was mixed to obtain 1%, 5%,10%, 50% and 100% pollen mixture, and these pollen mixtures was used for artificial pollination. Pollen were tested in vitro by TTC viability and germination tests. Besides pollen mixtures, pollen application distances and receptivity practices; pollen number per 1 mm2 and pollen production were determined. To determine the effets of artificial pollination, fruit set, flower and fruit abscission, pollen tube growth, endosperm and embryo development, nut and kernel growth were investigated. On the other hand, pomological (100 nut weight, nut and kernel dimensions and ratio), physical (splitting rate, filled and blank nut rates) and chemical analysis (fat and protein analysis) were applied. According to the results, the best pollinators for Kırmızı, Siirt and Ohadi pistachio cultivars were found to be; male 23, 7 and 18, respectively.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur.
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Özet

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESÖzet


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS