Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

An Investigation on Determination of Pomological and Morphological Traits of Wild Almond Grown at Sanliurfa Province

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Şanlıurfa’da Yetişen Yabani Bademlerin Pomolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ACAR, Izzet (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/158/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
An Investigation on Determination of Pomological and Morphological Traits of Wild Almond Grown at Sanliurfa Province http://mitos.tagem.gov.tr/browse/158/539.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Cahiers Options Mediterraneennes BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: CIHEAM - IAMZ, Zaragoza - Spain BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 56 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 139-144


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Fruit traits, Amygdalus orientalis, Amygdalus turcomanica
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT There are two types of wild almonds grown naturally or edge plant of pistachio orchards in thesoutheastern Anatolia Region; they are Amygdalus orientalis (A. argentea) and Amygdalus turcomanica. Theleaves of Amygdalus orientalis are hairy, gray in colour and large. It blooms earlier than Amygdalus turcomanica.The shoots are hairy. The plant is semi-dwarf. Fruit taste of this genus is bitter. The leaves of Amygdalusturcomanica are hairless, green in colour and smaller than Amygdalus orientalis. It has late bloomingcharacteristics. The shoots are hairless and thorny. The plants are very dwarf. The morphological andpomological traits of these two genus are discussed in this paper.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES XI. GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds, September 1-4, 1999, Sanliurfa, Turkey

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAlberghina, O. (1978). The wild almond, Amygdalus webbii, of south west Sicily. Tecnica-Agricola,30(6): 385-393.Denisov, V.P. (1988). Almond genetic resources in the USSR and their use in production andbreeding. Acta Hort., 224: 299-306.Dimitrovski, T. and Ristevski, B. (1973a). Investigations on the suitability of the wild Almond,Amygdalus webbii, as a rootstock. Jugoslovensko-Vocarstvo, 6(23): 15-21.Dimitrovski, T. and Ristevski, B. (1973b). Studies on the suitability of the wild Almond, Amygdaluswebbii, as a rootstock. Jugoslovensko-Vocarstvo, 7(23): 15-24.Grasselly, C. (1976). Les espèces sauvages d'amandiers. Options Méditerranéennes, 32: 28-43.Gülcan, R., A_kin, A. and Misirli, A. (1990). Characterization and evaluation of collected Almondmaterial from south and south-east of Turkey. In: Nut Production and Industry in Europe, NearEast and North Africa. Reur Technical Series, 13: 357-364.Ka_ka, N., Ak, B.E. and Açar, _. (1999). Dünyada ve GAP Bölgesi'nde Badem Üretimi, Yeti_tiricili_ive Gelece_i. GAP 1. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs 1999, _anlıurfa, 9-18.Kester, D.E., Gradziel, T.M. and Grasselly, C. (1990). Almonds (Prunus). In: Genetic Resources ofTemperate Fruit and Nut Crops 1, Moore, J.N. and Ballington, J.R., Jr. (eds). Acta Horticulturae,290: 699-758.Özbek, S. (1978). Özel Meyvecilik (Kı_ın Yapra_ını Döken Meyve Türleri). Çukurova Üniv. Ziraat Fak.Yayınları 128 Ders Kitabı II. A.Ü. Basımevi, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS