Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Buğdayda İleri Kademe Tohumluk Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Calculation of Production Costs For Breeder Seed Multiplication of Wheat

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: şentürk, şahin (Project Coordinator), DEMİR, Bilal (Editor), KARAMAN, yakup (Editor), Kose, Tevfik Fikret (Editor), ÇAKMAK, MUSTAFA (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: KONGRE BİLDİRİ KİTABI BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: KAPADOKYA BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 98-102


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Buğday, Tohumluk, Maliyet, Islahçı Materyali, Elit.
Wheat, seed, cost, single head rows, breeder seed
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırmada Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü üretme parsellerinde 2006- 2007 üretim sezonunda kuru koşullarda ileri kademe buğday tohumluk üretim faaliyetlerinde kullanılan fiziki üretim girdilerinin miktarları ve birim üretim maliyetlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, Enstitümüz tohumluk programında yer alan 11 adet ıslahçı materyali ve 13 adet elit tohumluk üretim parsellerinde kullanılan girdilerin ve elde edilen değerlerin basit aritmetik ortalamalarından alınmıştır. İncelenen tohumluk üretim faaliyetlerinde 1 kg ıslahçı materyalinin maliyeti 9,94 YTL, 1 kg elit tohumluğun maliyeti de 3,20 YTL olarak hesaplanmıştır.
The objective of this study was to calculate the amount and unit cost of the physical inputs used in breeder seed multiplication of wheat varieties at Anatolian Agricultural Research Institute’s seed multiplication plots in 2006-2007 growing season. The data used in the study was based on the simple arithmetic means of inputs and outcomes obtained from seed multiplication plots of 11 varieties planted in single head rows and 13 varieties planted as breeder’s seed. According to the results of the study, the costs of 1 kg seed was calculated as 9,94 YTL for single head rows and 3,20 YTL for breeder seed.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI YOKTUR.
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES TÜRKİYE III. TOHUMCULUK KONGRESİ

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAkgün, İ. ve Kaya, M. 2003. Türkiye’de Tohumculuğun Dünü ve Bugünü. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Isparta 2003. 7.1: 35- 46 s.DPT. 2001. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu, Tohumculuk Alt Komisyon Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Ocak 2000, 106 s.Elçi, A. 2000. Türkiye’de Tohumculuğun Durumu ve Gelişimi. Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı 17- 21 Ocak 2000. II. Cilt 859- 870. Erkuş, A. ve Demirci, R. 1996. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama Ders Kitabı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1435. 417 s. Ankara.EZO. 2007. Dekara Ortalama Girdi ve Üretim Maliyetleri Hesaplamaları Eskişehir Ziraat Odası, 2007.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS