Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

An Investigation on the Bud Take and Shoot Growth of Different Almond varieties at Harran Plain Nursery Conditions

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Harran Ovası Fidanlık Koşullarında Değişik Badem Çeşitlerinin Aşı Tutma ve Sürgün Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ACAR, Izzet (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/161/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
An Investigation on the Bud Take and Shoot Growth of Different Almond varieties at Harran Plain Nursery Conditions http://mitos.tagem.gov.tr/browse/161/542.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Cahiers Options Mediterraneennes BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: CIHEAM - IAMZ, Zaragoza - Spain BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 56 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 393-396


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Almond, budding, growth, development
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Almond growing may be improved as an alternative to pistachio in the GAP region. Therefore it willbe necessary to establish almond plantations in the irrigated areas. The young plant stage is a basic period for thealmond orchard. This region is a disease-free area because it has been recently put under irrigation. To preventdisease contamination in this area it will be basic to grow our own young plants in this area rather than to take themfrom outside and also to implement quarantine conditions. For this purpose, a nursery has been established inAkçakale. In this experiment, growth, development and bud sprout rate were investigated on 21 varieties which aregrafted on almond seedlings. Cultivars were compared in terms of growth, development and bud sprout rate.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES XI. GREMPA Seminar on Pistachios and Almonds, September 1-4, 1999, Sanliurfa, Turkey

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAkbudak, B., Eri¸s, A. and Barut, E. (1995). Bazı badem çe¸sitlerinde de ^ gi¸sik a¸sı uygulamaları üzerine birara¸stırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana, pp. 389-393.Ayfer, M. (1990). Nut production in Turkey. In: Nut Production and Industry in Europe, Near East andNorth Africa. Reur Technical, Series No. 13, pp. 317-325.Dokuzo^ guz, M. and Gülcan, R. (1979). Badem yeti¸stiricili ^ gi ve sorunları. TÜBITAK, XI. Kurulu¸s Yılı BilimselYayınları, 80 p.Edstrom, J.P. and Viveros, M. (1996). Almond Production Manual. In: Division of Agricultural and NaturalResources, Micke, W.C. (ed.). Univ. of California, Publication 3364.Gülcan, R. (1976). Seçilmi¸s badem tipleri üzerinde fizyolojik ve morfolojik ara¸stırmalar. Ege Üniv. ZiraatFak. Yay. No. 310, 72 p.Güngör, M.K., Ça^ glar, S., Ka ¸ska, N. and Küden, A. (1995). Badem yeti¸stiricili ^ ginde saçak köklü çö^ gür vefidan eldesi üzerinde ara¸stırmalar. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana,pp. 384-388.Kester, D.E. and Ross, N.W. (1996). Almond Production Manual. In: Division of Agricultural and NaturalResources, Micke, W.C. (ed.). Univ. of California, Publication 3364.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS