Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Döllenme Biyolojisi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Fertilization Biology

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Book Section

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ACAR, Izzet (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Antepfıstığı Yetiştiriciliği BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 20-30


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Antepfıstığı, döllenme biyolojisi
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Antepfıstığı dioik bir meyve türüdür. Erkek ve dişi çiçekleriayrı ayrı ağaçlar üzerinde bulunur. Öteki sert kabuklu meyvelerdeolduğu gibi antepfıstığında da meyvenin yenilen kısmı tohumuolduğundan, meyve eldesi için tozlanma ve döllenme zorunludur.Döllenmeyen çiçekler dökülür veya bunlardan içi boş (fıs) meyvelermeydana gelir, dolayısıyla verim doğrudan etkilenir. Dişi ve erkekçiçeklerin ayrı ağaçlarda olması tozlanma ve döllenmede problemleroluşturabilmektedir. Ancak bazı kültürel tedbirler ve ıslah çalışmalarıyla bu sorunlar ortadan kaldırmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES AÇAR, İ.1997. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Seçilmiş Bazı Erkek AntepfıstığıTiplerinnin Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri Üzerinde BirAraştırma. Harran Üniv.Fen Bil.Enst.Yüksek Lisanstezi.(Yayınlanmamış).Ş.Urfa.92 s.ARPACI, S.,TEKİN, H., ATLI, H.S., BURAK, M.,2000. Bazı AntepfıstığıÇeşitlerinin Kış Soğukları ve İlkbahar Geç DonlarınaDayanıklılıklarının Belirlenmesi, (Gelişme Raporu). AntepfıstığıAraş.Enst.Müd.Gaziantep.ATLI, H.S, KAŞKA. N., and ETI. S., 1994. Önemli Antepfıstığı Çeşitleri İçinGaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi . FirstInternational Symposium on Pistachio Nut Adana/TURKEYATLI, H.S., ARPACI, S., AKGÜN, A., KARADAĞ, S., ESKALEN, A.,KÜSEK, M., DANIŞTI, L., KAŞKA, N., ÖZGÜVEN, A.I., 2000.Pistacia khinjuk Stocks’un Pistacia Cinsinin Değişik TürleriArasında Kontrollü Melezleme Yolu ile Sulu KoşullardaAntepfıstıkları İçin Anaç Islahı. TÜBİTAK-TARP-2190 noluprojenin 3. gelişme raporu. Antepfıstığı Araşt. Enst. GAZİANTEP.AYFER, M., 1959. Antepfıstığının Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar.Doktora tezi (1957), A.Ü. Zir.Fakültesi yayınları:148, Çalışmaları:93,1- 104AYFER, M., 1967. Antepfıstığında Megasporogenesis, Embriyogenesis ve BunlarlaMeyve Dökümleri Arasındaki Münasebetler. Tar. Bak. TeknikKitap.AYFER, M., OKAY,Y. ve ERDOĞAN,V.1990. Antepfıstıklarında EmbriyoOluşumu ve Gelişimi. Türkiye 1. Antepfıstığı Simpozyumu, 11-12Eylül 1990. Gaziantep.s.96-106.ÇAĞLAR, S., 1992. Senir (İÇEL) Yöresinde Yetişen MelengiçlerinAntepfıstıklarına Çevrilmesi ve Mevcut Ağaçlarda VerimliliğinArtırılması (Tez Projesi) , 1992 Yılı Gelişme Raporu.KURU, C. ve AYFER, M., 1984. Antepfıstığı Çiçeklerinin Yapay YöntemlerleTozlanması Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi (1984). GaziantepZirai Araştırma Enst. Yayınları:1,1-24KURU, C., UYGUR , N., TEKİN, H., KARACA, R., ve AKKÖK, F., 1988.Antepfıstığı Yetiştiriciliği Tar. Or. Bak. Mesleki Yay. Serisi Genel:315, Seri: 11, S:1-54LUZA, J., POLITO, V.S. FERGUSON, L., 1987. Evalvation of Pollen Viabilityand Pollen Storage Methods by in Vitro Germination. CaliforniaPistachio Association. Annual Report Crop.Year 1986-87. pp.88-92MAGGS, D.H., 1975. Prospect for Pistachio Nut Growing in Australia Csiro-Reprinted Form Wans Yearbook, Vol: 1,47-63.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAÇAR, İ.1997. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Seçilmiş Bazı Erkek AntepfıstığıTiplerinnin Morfolojik ve Biyolojik Özellikleri Üzerinde BirAraştırma. Harran Üniv.Fen Bil.Enst.Yüksek Lisanstezi.(Yayınlanmamış).Ş.Urfa.92 s.ARPACI, S.,TEKİN, H., ATLI, H.S., BURAK, M.,2000. Bazı AntepfıstığıÇeşitlerinin Kış Soğukları ve İlkbahar Geç DonlarınaDayanıklılıklarının Belirlenmesi, (Gelişme Raporu). AntepfıstığıAraş.Enst.Müd.Gaziantep.ATLI, H.S, KAŞKA. N., and ETI. S., 1994. Önemli Antepfıstığı Çeşitleri İçinGaziantep ve Çevresindeki Erkek Tiplerin Seçilmesi . FirstInternational Symposium on Pistachio Nut Adana/TURKEYATLI, H.S., ARPACI, S., AKGÜN, A., KARADAĞ, S., ESKALEN, A.,KÜSEK, M., DANIŞTI, L., KAŞKA, N., ÖZGÜVEN, A.I., 2000.Pistacia khinjuk Stocks’un Pistacia Cinsinin Değişik TürleriArasında Kontrollü Melezleme Yolu ile Sulu KoşullardaAntepfıstıkları İçin Anaç Islahı. TÜBİTAK-TARP-2190 noluprojenin 3. gelişme raporu. Antepfıstığı Araşt. Enst. GAZİANTEP.AYFER, M., 1959. Antepfıstığının Döllenme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar.Doktora tezi (1957), A.Ü. Zir.Fakültesi yayınları:148, Çalışmaları:93,1- 104AYFER, M., 1967. Antepfıstığında Megasporogenesis, Embriyogenesis ve BunlarlaMeyve Dökümleri Arasındaki Münasebetler. Tar. Bak. TeknikKitap.AYFER, M., OKAY,Y. ve ERDOĞAN,V.1990. Antepfıstıklarında EmbriyoOluşumu ve Gelişimi. Türkiye 1. Antepfıstığı Simpozyumu, 11-12Eylül 1990. Gaziantep.s.96-106.ÇAĞLAR, S., 1992. Senir (İÇEL) Yöresinde Yetişen MelengiçlerinAntepfıstıklarına Çevrilmesi ve Mevcut Ağaçlarda VerimliliğinArtırılması (Tez Projesi) , 1992 Yılı Gelişme Raporu.KURU, C. ve AYFER, M., 1984. Antepfıstığı Çiçeklerinin Yapay YöntemlerleTozlanması Üzerine Araştırmalar. Doktora Tezi (1984). GaziantepZirai Araştırma Enst. Yayınları:1,1-24KURU, C., UYGUR , N., TEKİN, H., KARACA, R., ve AKKÖK, F., 1988.Antepfıstığı Yetiştiriciliği Tar. Or. Bak. Mesleki Yay. Serisi Genel:315, Seri: 11, S:1-54LUZA, J., POLITO, V.S. FERGUSON, L., 1987. Evalvation of Pollen Viabilityand Pollen Storage Methods by in Vitro Germination. CaliforniaPistachio Association. Annual Report Crop.Year 1986-87. pp.88-92MAGGS, D.H., 1975. Prospect for Pistachio Nut Growing in Australia Csiro-Reprinted Form Wans Yearbook, Vol: 1,47-63.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS