Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BAZI ANTEPFISTIĞI ÇEŞİTLERİNİN HASAT ZAMANININ SAPTAMASI VE MAKİNALI HASATIN UYGULANABİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: DETERMINATION OF THE MOST MATURATION TEMPERATURE, HARVEST TIME AND SUITABILITY OF MECHANICAL HARVEST ON SOME PISTACHIO CULTIVARS

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 14-09-1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATLI, Halit Seyfettin (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 14-09-1999


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS antepfıstığı, hasat, sıcaklık, sarsıcı, olgunlaşma
pistachio, harvest, temperature, shaker, maturation
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu proje; bazı standart antepfıstığı çeşitlerinin hasat zamanlarının saptanması, hasat zamanlarındaki toplam sıcaklık isteklerinin tespiti ve Siirt, Ohadi, Uzun çeşitlerinin makineli hasada uygunluğunu belirlemek amacıyla 1996 – 1998 yılları arasında Gaziantep’te yürütülmüştür. Çeşitlerin hasat zamanlarını tespit ederken her bir çeşidin ben düşme zamanlarından sonra birer hafta ara ile 5 defa meyve örnekleri alınmış, bu örneklerde 100 Tane ağırlıkları, çıtlama oranları ve iç meyve randımanları ile toplam yağ miktarları tespit edilmiştir. İncelenen özelliklerin maksimum olduğu tarih Uygun Hasat Zamanı olarak belirlenmiştir. Çeşitlerin hasat tarihleri dikkate alınarak Toplam Sıcaklık İstekleri de belirlenmiştir (ÇELİK ve ark., 1995).Çeşitlerin çiçeklenme başlangıcı en erken Uzun çeşidinde (20 - Nisan) olmuş, bunu Siirt, Kırmızı (22 - Nisan) ve Kellekoçi (23 - Nisan) takip etmiş, en geç çiçeklenme ise Ohadi çeşidinde (26 - Nisan) gözlenmiştir.Çeşitlerin toplam sıcaklık istekleri en az Kırmızı çeşidinde (3607 gün-derece) tespit edilmiş, bunu Uzun (3797 gün-derece), Siirt ve Ohadi çeşitleri (4106 gün-derece) takip etmiş, en fazla toplam sıcaklık isteği ise Kellekoçi çeşidinde (4405 gün-derece) saptanmıştır.Toplam sıcaklık isteği düşük olan Kırmızı çeşidinin yaz ayları kısa olan bölgelerde, sıcaklık isteği en fazla olan Kellekoçi çeşidinin ise yaz ayları Gaziantep’ten daha uzun olan yerlerde yetiştirilmesi gerekmektedir. Makineli hasatta gücünü traktör kuyruk milinden alan, pinomatik dal sarsıcısı kullanılmıştır. Makinalı hasat uygulanan çeşitler içerisinde makinalı hasada en uygun çeşit Uzun olarak bulunmuş, bunu sırasıyla Halebi, Siirt ve Ohadi çeşitleri takip etmiştir.Genel olarak ülkemizde kuru koşullarda yetişen antepfıstığı çeşitlerimiz dalların sarsılması suretiyle yapılan makineli hasada uygun olmakla birlikte, sulu koşullarda kurulacak düzenli bahçelerde, ağacı gövdeden saran sarsıcıların kullanılması elle hasada göre daha ekonomik olacaktır.
This study was carried out to determine the degree-day requirement and most suitable time of harvesting and suitability of mechanical harvest on some pistachio cultivars at Gaziantep between 1996 – 1998.The nuts of cultivars were harvested at five different harvest times. The weight of 100 nuts, the splitting, kernel percentage and total fat percentage determined. The date of the maximum fat content and kernel percentage was determined for each cultivar. Using the method of ÇELİK at al. (1995) and average temperature over 12 °C, the number of degree days from bloom to the optimal harvesting time was calculated. Optimal harvest time was 3607 day-degree for Kirmizi, 3797 day-degree for Uzun, 4106 day-degree for Siirt and Ohadi, 4405 day-degree for Kellekoci.Harvest made with branch shaker and 16 trees(1 ha) were harvested in an hour. The suitability of mechanical harvesting was determined of Uzun, Siirt and Ohadi varieties. The best suitable variety was Uzun end followed by Siirt, Ohadi varieties respectively.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Bitki Fizyolojisi ve Hasat
Plant physiology and harvest
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kong. ANKARA. A.Ü. Zir. Fak.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESARPACI, S., AKKÖK, F.ve TEKİN, H., 1995. Sulu ve Kuru Koşullarda Antepfıstığı yetiştiriciliğinde Verim ve Ürün Değişimlerinin İncelenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bit.Kong.1995. Adana.AYFER, M.,1964. Mutedil İklim Meyve Türleri. Ders Notu. Ankara.CRANE, J.C. and MARANTO, J., 1988. Pistachio Production Division of Agriculture and Natural Resources Unv. of California.ÇELİK, M., ÇELİK, H. ve YANMAZ, R., 1995. Genel Bahçe Bitkileri. A.Ü.Z.F. Eğt., Arşt. Ve Gelşt. Vakfı Yay. No:4. ANKARA. s.66-67.FERGUSON, L., KADER, A. and THOMSON, J., 1995. Harvesting, transporting, processing and grading. Pistachio Production. 110-114 p. Davis, C.A. MAGGS, D.H., 1982. An introduction to pistachio growing in Australia. 634.574. 0994 CSIRO.ÖZBEK, S., 1978. Özel Meyvecilik, Ç.Ü. Ziraat Fak. Yay. 128.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS