Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

PISTACHIO ROOTSTOCK BREEDING BY SELECTION OF WILD PISTACIA SPECIES IN TURKEY

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: TÜRKİYE’DE YETİŞEN PİSTACİA TÜRLERİ İÇERİSİNDEN SELEKSİYON YOLUYLA ANTEPFISTIĞI ANACI ISLAHI

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATLI, Halit Seyfettin (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/172/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
PISTACHIO ROOTSTOCK BREEDING BY SELECTION OF WILD PISTACIA SPECIES IN TURKEY http://mitos.tagem.gov.tr/browse/172/553.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Acta Horticulturae BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Belçika BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 591 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 109-113


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Pistacia spp, antepfıstığı, anaç, seleksiyon, çöğür gelişimi
Pistacia spp, pistachio, rootstock, selection, seedling growth
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma, antepfıstığı türleri içerisinden kuvvetli gelişen, çeşitlerle uyuşması iyi olan tipler seçilerek gen kaynakları oluşturulması ve ilerde yapılacak çalışmalarda kullanılması amacıyla 1999-2000 yılları arasında yürütülmüştür. Farklı 63 tipin tohumları Türkiye’nin 63 ilinden (Gaziantep, Sanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Amasya, Samsun ve Trabzon) selekte edilmiştir. Seleksiyonla; 25 Pistacia palaestina, 16 Pistacia atlantica, 14 Pistacia terebinthus ve 8 Pistacia khinjuk tipi belirlenmiştir.Seleksiyon çalışmaları 1999 yılında Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılmıştır.Seçilen tiplerin tohumları plastik tüplere ekilmiş, sera koşullarında 7 ay süre ile gelişimleri takip edilmiştir. P. integerrima türü çöğürleri de tanık olarak kullanılmıştır. Çöğürlerin gelişme ve aşı tutma oranlarına gore en iyi sonuçlar; Pistacia terebinthus türünden 63 ME 01 ve 63 ME 02 tiplerinden, Pistacia palaestina türünden 46 FS 06 ve 46 FS 07 tiplerinden ve Pistacia atlantica türünden 60 AT 05 tipinden elde edilmiştir.
This study was carried out in 1999-2000 years to create germplasm collection for breeding programs in future and to production pistachio rootstocks which have vigorous and compatible with cultivars. Seeds of different 63 types were collected from 10 provinces of Turkey as Gaziantep, Sanliurfa, Kahramanmaras, Malatya, Sivas, Tokat, Gumushane, Amasya, Samsun and Trabzon.Selection studies were done in Eastern Anatolia, Black Sea and Southeastern Anatolia Regions in 1999. 25 Pistacia palaestina, 16 Pistacia atlantica, 14 Pistacia terebinthus and 8 Pistacia khinjuk types were selected in the study. Selected types’ seeds were sown in plastic containers in greenhouse up to seven months old. Obtained seedlings were compared with Pistacia integerrima seedlings. According to growth and bud take rate, the best results were obtained from 63 ME 01 and 63 ME 02 types of Pistacia terebinthus; 46 FS 06 and 46 FS 07 types of Pistacia palaestina; and 60 AT 05 type of Pistacia atlantica.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES III. International Symposium on Pistachios and Almonds. İspanya

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESArpaci, S., Dagdeviren, I., Ak, B.E., ve Tekin, H., 1999. Sulu Kosullarda Degisik Pistacia Turlerinin Govde gelisimi ve Meyveye Yatma Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Turkiye III. Ulusal Bahce Bit. Kong. 258-262. Ankara.Ak, B.E., 1988. Bazi Pistacia Turleri Tohumlarinin Cimlenmeleri Uzerinde Arastirmalar. Yuksek Lisans Tezi (Yayinlanmamis) Adana, 109 s.Atli, H. S. ve Arpaci, S., 1999. Antepfistigi, Badem ve Asma Genetik Kaynaklari Projesi 1999 Yili Gelisme Raporu. Antepfistigi Arastirma Enst. Mud. Gaziantep.Atli, H.S., Arpaci, S., Yukceken, Y., Akgun, A., Acar, I., Uzun, M., Kaska, N., Nikpeyma, Y., Ak, B.E. ve Bilgel, L., 2000 a. Farkli Anaclar Uzerine Asili Antepfistigi Cesitlerinin Sulu Kosullarda Gelisme, Meyveye Yatma, Verim ve Bazi Kalite Degerlerinin Karsilastirilmalari Projesi 2000 Yili Gelisme Raporu. Antepfistigi Arastirma Enstitusu Mudurlugu Gaziantep.Bilgen, A.M., 1973. Pistachio. Ministry of Agriculture Ankara.Kafkas, S. and Kaska, N., 1997. The Effects of Scarification, Stratification and GA3 Treatments on the Germination of Seeds and Seedling Growth in Selected P. khinjuk Types. In : L. Ferguson, D. Kester (Editors). Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae, 470: 454-459.Kaska, N. ve Yilmaz, M., 1974. (Hudson T. Hartman ve Dale E. Kester’den ceviri) Bahce Bitkileri Yetistirme Teknigi. C.Ü.Zir. Fak.Yay.79. Ders Kitaplari:2 601 s.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS