Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

PİSTACİA KHİNJUK STOCKS’UN PİSTACİA CİNSİNİN DEĞİŞİK TÜRLERİ ARASINDA KONTROLLÜ MELEZLEME YOLU İLE SULU KOŞULLARDA ANTEPFISTIKLARI İÇİN ANAÇ ISLAHI

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: PISTACHIO ROOTSTOCKS BREEDING BY CROSSING PISTACIA KHINJUK STOCKS AND SOME PİSTACİA SPECİES FOR THE IRRIGATED AREA

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATLI, Halit Seyfettin (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Antalya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 123-126


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Pistacia, Antepfıstığı, Anaç ıslahı, Melezleme
Pistacia, Pistachio, Rootstocks breeding, Crossing
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırma; 1999-2001 yılları arasında ismine doğru, kuvvetli gelişen, erken aşıya gelen, aşı tutum oranı yüksek olan antepfıstığı çöğür anaç melez kombinasyonunu bulmak amacıyla Gaziantep’te yürütülmüştür. Melezleme çalışmasının ilk aşaması olan ebeveynlerin saptanması 1999 yılında yapılmıştır. Bu amaçla 1999 yılında, Gaziantep ve çevresinde yetişen 13 adet Pistacia khinjuk Stocks Tipinin tohumları toplanmış ve çöğürlerin erken aşıya gelme durumları dikkate alınarak dişi ebeveynler seçilmiştir. Erkek ebeveyn seçimi de aynı yıllarda ağaçların gelişim durumları dikkate alınarak yapılmıştır.Melezleme çalışmalarına 2000 yılında başlanmış, ebeveyn olarak saptanan 4 P. khinjuk dişi tipi ile 5 Pistacia vera, 5 Pistacia khinjuk, 5 Pistacia atlantica ve 5 Pistacia terebinthus erkeği arasında türler içi ve türler arası melezlemeler yapılmıştır. Toplam 80 melez kombinasyonun çöğürleri 2001 yılında sera içerisinde plastik tüplerde yetiştirilmiştir.Üstün özellikli kombinasyonların saptanmasında “Tartılı Derecelendirme Yöntemi” kullanılmıştır. Tartılı derecelendirmede; tohumların çimlenme oranları, çöğürlerde çap ve boy büyümesi, kök ağırlığı, saçak kök oluşumu ve aşı tutum oranları dikkate alınmıştır. En yüksek puanı alan 3 melez kombinasyon olan FB2 x A3 (855 puan), OB5 x A3 (840 puan) ve OB5 x A4 (825 puan) umutlu antepfıstığı melez anaç adayları olarak saptanmıştır.
This study was carried out from 1999 to 2001 in Gaziantep to obtain vigorous Pistachio rootstocks with high bud take characteristics. At the begining of the experiments, in the 1999, the parent plants were determined in the surrounding of Gaziantep. For this purpose seed of 13 Pistacia khinjuk types were collected and sown. These parents were re-selected according to the growth rate of their seedlings. The male parents were selected during the same years by studying their positive characteristics as males.Five different types of P. khinjuk have been used as female parents, and 5 different Pistacia vera, 5 Pistacia khinjuk, 5 Pistacia atlantica ve 5 Pistacia terebinthus have been used as male parents. Both interspecific and intraspecific hybridization was used. Thus 80 hybrid combination was obtained. Hybrid seeds were sown in plastic containers in greenhouse. According to Weighted-Ranking Test, the highest scores were obtained. Among seven months old seedlings of P. khinjuk parents, the best results were obtained from FB2 x A3 (855 points), OB5 x A3 (840 points) ve OB5 x A4 (825 points).
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Antalya

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim, 1999. GAP İdaresi Başkanlığı Tanıtım Broşürü. Şanlıurfa.Arpacı, S., Akkök, F. ve Tekin, H., 1995. Sulu ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Antepfıstıklarında Gelişme ve Verim Değişimlerinin İncelenmesi, Türkiye II. Bahçe Bit. Kong. Cilt I. S. 429-433. ---------------, Aksu, Ö, ve Tekin, H., 1997. Antepfıstığının Değişik Anaçlarında Kullanılan Farklı Aşı Yöntemlerinin Aşının Tutma Oranı ve Fidan gelişimi Üzerine Etkileri, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müd. Yayın No.10, 29.s. Gaziantep. ---------------, ve Atlı, H.S., 1999. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı. Antepfıstığı Sektörü. DPT Yayınları Atlı, H.S., and Kaşka, N., 2001. Pistachio Rootstock Breeding By Crossing P. vera and P. khinjuk. III. International Symposium on Pistachios and Almond. Abstrat Book, 26 p.Kafkas, S. and Kaska, N., 1997 a. The Effects of Scarification, Stratification and GA3 Treatments on the Germination of Seeds and Seedling Growth in Selected P. khinjuk Types. In : L. Ferguson, D. Kester (Editors). Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae, 470: 454-459.---------------- and -----------------, 1997 b. Selection of P. atlantica Types as Rootstocks for P. vera. In : L. Ferguson, D. Kester (Editors). Proceedings of the Second International Symposium on Pistachios and Almonds. Acta Horticulturae, 470: 226-230.Krueger, B. and Ferguson, L., 1995. Pistachio Production (The Orchard). Cooperative Extention,Unv. of Calf. Oakland. California. p. 41-42.Nikpeyma, Y., 1995. Antepfıstığında Çeşitli Pistacia Anaçlarıyla Fidan Yetiştirme Süresini Kısaltma Üzerine Araştırmalar. ( Doktora Tezi) 232 S. Adana.Tekin, H., Arpacı, S., Atlı, H.S., Karaca, R., Mart, C. ve Turan, K., 1995. Antepfıstığı Yetiştirme Tekniği. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü No.4, Gaziantep. 136 s.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS