Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SELECTION OF MALE PISTACIA spp. TYPES GROWING IN GAZIANTEP

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: ÖNEMLİ BAZI ANTEPFISTIĞI ÇEŞİTLERİ İÇİN GAZİANTEP VE ÇEVRESİNDEKİ ERKEK TİPLERİN SEÇİLMESİ

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATLI, Halit Seyfettin (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/174/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
SELECTION OF MALE PISTACIA spp. TYPES GROWING IN GAZIANTEP http://mitos.tagem.gov.tr/browse/174/555.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Acta Horticulturae BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Hollanda BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 419 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 319-322


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Antepfıstığı, tozlayıcı, seleksiyon
Pistachio, polinator, selection
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışma önemli antepfıstığı çeşitlerinden olan Uzun, Halebi, Kırmızı, Siirt ve Ohadi'ye uygun tozlayıcı tiplerin seçilmesi amacıyla Gaziantep'te 1993-1994 yıllarında yürütülmüştür. Umutlu olarak kabul edilen 20 adet erkek Tip, 1993 yılında Gaziantep yöresindeki bahçelerde yapılan gözlemlerle saptanmıştır.Önemli antepfıstığı çeşitlerine uygun erkek tiplerin belirlenmesi ile ilgili analiz ve çalışmalar 1994 yılında yapılmıştır. Bu aşamada erkek tiplerin; büyüme gücü, büyüme oranı, çiçeklenme süresi, çiçeklenmelerinin çeşitlerle çakışma süreleri, ikincil daldaki çiçek salkımı sayıları, sürgündeki çiçek salkımı sayıları, çiçek salkımı boyları, salkımdaki çiçek sayıları, çiçektozu üretim miktarları, çiçektozu canlılık oranları, çiçektozu çimlenme oranları, çiçektozlarının muhafaza süreleri ve çiçek tozlarının bazı kalite özeliklerine etkileri saptanmıştır.Erkek Tiplerin en önemli özelikleri dikkate alınarak ve Tartılı Derecelendirmeye tabi tutularak yapılan seleksiyonda 825 ve üzerinde puan alan tiplerden 30 nolu Tip, Uzun ve Halebi çeşitleri için, 14 nolu Tip Siirt ve Kırmızı çeşitleri için, 3 ve 46 nolu Tipler, her ikisi de aynı bahçede bulunma sı koşuluyla, Ohadi çeşidi için uygun bulunmuştur.
This study was carried out between 1993 - 94 in Gaziantep to determine the suitable polinators for the female cultivars Uzun, Halebi, Kırmızı, Siirt and Ohadi.Twenty selected males were used. Growth rate, flowering time, suitability of the flowering times of the male with female cultivars, the number of flower cluster on a secondary branch, the number of flowers cluster on a shoot, the number of flowers on a cluster, length of flower cluster, amount of pollen production, viability and germination of pollen and pollen storage period were investigated.Using the weighted ranking method; Type 30 was found to be the most suitable male for Uzun and Halebi cultivars, Type 14 for Siirt and Kırmızı cultivars, Type 3 and 46 were found to be suitable male for Ohadi cultivar, provided the two types are grown in the same orchard.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES First International Symposium on Pistachio Nut

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAK, B.E., 1992. Degisik pistacia turlerine ait çiçektozlarının antepfıstıklarında meyve tutumu ve meyvelerin kaliteleri uzerine etkileri. Doktora tezi (Yayınlanmamıs) Adana, 211 s. ARPACI, S., H. TEKIN, O. AKSU, M.KALELIOGLU ve H.S. ATLI, 1993. Verim çagındaki antepfıstıklarında budama tekniginin gelistirilmesi projesi. Tarım ve Koyisleri Bakanlıgı Yıllık Rapor. Antepfıstıgı Arastırma Enstitusu Md. Yay. 42-45 s.AYFER, M., 1959. Antepfıstıgının dollenme biyolojisi uzerinde arastırmalar. A.U. Ziraat Fakultesi Yay. 148, 104 s.BILGEN, A.M., N. KASKA, U. GEZEREL, 1981. Sistemik sıvı gubrelerin Antepfıstıgında verim ve kalite uzerine etkileri. TUBITAK - ABBAU -10 Adana.CRANE, J. and J. MARANTO, 1989. Pistachio production. Univ. of California. Publication No: 2279, 15 s.ETI, S., 1990. Hemasitometric Method, Ç.U. Ziraat Fak. Adana.KURU, C., 1984. Antepfıstıgı çiçeklerinin yapay yontemlerle tozlanması uzerinde arastırmalar. Doktora tezi. Gaziantep Zirai Arastırma Enst.Yayınları 1, 24 s.STANLEY, R. G. and H. F. LINSKENS, 1974. Pollen Biology, biochemistry management. Springer - Verlag, Newyork. TEKIN, H., 1991. Gaziantep yoresinde topraktan ve yapraktan yapılan farklı gubre uygulamalarının antepfıstıgının yaprak bilesimi, gelisme, verim ve urun kalitesine etkilerinin arastırılması. Doktora Tezi, Antepfıstıgı Arastırma Enstitusu, 72 s.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS