Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Toprak Verimliliği Yönünden Yeşil Gübreler ve Gübreleme

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Green Manures and Fertilization in Terms of Soil Fertility

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_ISIWOS: YES

BROWSE_DETAIL_CREATORS: KARAKURT, Erol (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yenimahalle-Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1-2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 18 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 48-54


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Toprak işleme, yeşil gübreleme, organik madde
Soil tillage, green manure, organic matter
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Sürekli işleme ve ürün yetiştirme sonucunda Anadolu toprakları fiziksel ve kimyasal olarak bozulmuş vefakirleşmişlerdir. Halen uygulanan tarım sistemleri toprağın fazlaca sürülmesini ve gerçekte bir tuz olankimyasal gübrelerle gübrelenmesini içerdiğinden toprakların verimliliğini daha da azaltan bir etkiyesahiptirler. Sürdürülebilir tarım sistemi toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren birsistemdir. Bu sistemin esası toprağın bu üç özelliğine de olumlu etkileri olan toprak organik maddesininartırılmasını ve erozyon kontrolünün sağlanmasını içermektedir.
The Anatolian soils have been degraded and become less and less productive as a consequence offrequent tillage and cropping for centuries. The current agricultural systems have also more detrimentaleffects because they are based on numerous plowing and fertilizing with chemical compounds which arein fact a kind of salts. The sustainable cropping system should improve the physical, chemical andbiological soil properties. The system consists of increasing soil organic matter and soil fertility andreduces the potential of soil erosion.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES KaynaklarAçıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniv.Güçlendirme Vakfı Yayın No:182, VipaşA.Ş. Yayın No:58, Bursa.Andrews, W.B. 1947. The Response of Crops andSoils to Fertilizers and Manures. Chapter(9) Soil Organic Matter. Fifth Edition. StateCollage, Mississippi, p: 185-206.Anonoymus, 1975. Organic Material as Fertilizers.Soil Bulletin 27. Food and AgricultureOrganization of the United Nations. Rome.Anonim, 1977. Nadas Toprak Hazırlığı ve BuğdayYetiştirme Tekniği Araştırmaları. OrtaAnadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü,Yayın No 77-2, Ankara.Anonim, 1978. Orta Anadolu da 1972-1977 NadasToprak Hazırlığı ve Buğday YetiştirmeTekniği Araştırmaları. Orta Anadolu BölgeZirai Araştırma Enstitüsü, Yayın No 78-1,Ankara.Anonim, 1980. Toprak Aşınımı (Soil Erosion)Köyişleri ve kooperatif Bakanlığı TopraksuGenel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza veHavza Islahı Fen Heyeti Müdürlüğü,Ankara, 1979, Topraksu KartoğrafyaMüdürlüğü baskısı, 1980, 25 pp.Anonim, 1982. Nadas Alanlarının DeğerlendirilmesiAraştırma-Yayım Projesi GelişmeRaporu. Zirai Araştırma Enstitüsü ProjeKoordinatörlüğü, Eskişehir.Anonim, 1984. Evaluating existing and alternativefallow/crop rotations. Research Highlights.ICARDA, P.O.Box 5466, Aleppo-Syria.Anonim, 1986. Nadas Alanlarının DeğerlendirilmesiAraştırma-Yayım Projesi GelişmeRaporu. Zirai Araştırma Enstitüsü ProjeKoordinatörlüğü, Eskişehir.Anonim, 1996. Ekolojik Tarım. ETO, İzmir.Anonim, 2005. Ankara Tarla Bitkileri MerkezAraştırma Enstitüsü (TARM) Müdürlüğü2004-2005 yılı Çalışma Özetleri.Brandt, S.A. 1996. Alternatives to summer fallowand subsequent wheat and barley yield ona Dark Brown soil. Canadian Journal ofPlant Science: 76, 223-228.Doğan, O., B. Cimilli ve C. Güçer, 1977. OrtaAnadolu İklim Koşullarında Nadas-BuğdayTarım Yönetiminin Uygulandığı YörelerdeEn Uygun Sonbahar, İlkbahar Ve YazToprak İşleme Aletleri İle UyuşabilenMibzer Çeşitlerinin Saptanması ÜzerindeBazı Araştırmalar. Merkez TopraksuAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü GenelYayın No: 45.Karaca, M. ve N. Munsuz, 1980. Nadas Toprakİşlemesi Derinlik ve Yöntemlerininİnfiltrasyona Etkileri. Doktora Tezi. AnkaraÜniversitesi, Ankara.Karaca, M., M. Güler, M. Pala, N. Durutan ve İ.Ünver, 1987. Orta Anadolu Koşullarındatoprak işleme yöntemlerinin toprakta nembirikimi ve ve buğday verimine etkileri.TÜBİTAK-TOAG, Türkiye TahılSimpozyumu, 6-9 Ekim 1987.Kahnt, G. 1983. Grün-düngung. DLG-Verlag,Frankfurt.Meyveci, K. ve N. Munsuz, 1988. Orta AnadoluBölgesi Koşullarında İkili Ekim NöbetiSisteminde Toprakta Nem ve İnorganikAzot Formlarının Belirlenmesi. DoktoraTezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.McKee, R and A.D. McNair, 1948. Winter legumesfor green manure in the cotton belt. USDAFar. Bull. No: 1663.Zabunoğlu, S. ve İ. Karaçal, 1986. Gübreler veGübreleme. A.Ü.Z.F Yayın No: 993,Ankara.Zeren, Y. 1985. Toprak İşlemesiz Tarım. TürkiyeZirai Donatım Mesleki Yayınlar. Yayın No:39, Ankara.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKaynaklarAçıkgöz, E. 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniv.Güçlendirme Vakfı Yayın No:182, VipaşA.Ş. Yayın No:58, Bursa.Andrews, W.B. 1947. The Response of Crops andSoils to Fertilizers and Manures. Chapter(9) Soil Organic Matter. Fifth Edition. StateCollage, Mississippi, p: 185-206.Anonoymus, 1975. Organic Material as Fertilizers.Soil Bulletin 27. Food and AgricultureOrganization of the United Nations. Rome.Anonim, 1977. Nadas Toprak Hazırlığı ve BuğdayYetiştirme Tekniği Araştırmaları. OrtaAnadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü,Yayın No 77-2, Ankara.Anonim, 1978. Orta Anadolu da 1972-1977 NadasToprak Hazırlığı ve Buğday YetiştirmeTekniği Araştırmaları. Orta Anadolu BölgeZirai Araştırma Enstitüsü, Yayın No 78-1,Ankara.Anonim, 1980. Toprak Aşınımı (Soil Erosion)Köyişleri ve kooperatif Bakanlığı TopraksuGenel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza veHavza Islahı Fen Heyeti Müdürlüğü,Ankara, 1979, Topraksu KartoğrafyaMüdürlüğü baskısı, 1980, 25 pp.Anonim, 1982. Nadas Alanlarının DeğerlendirilmesiAraştırma-Yayım Projesi GelişmeRaporu. Zirai Araştırma Enstitüsü ProjeKoordinatörlüğü, Eskişehir.Anonim, 1984. Evaluating existing and alternativefallow/crop rotations. Research Highlights.ICARDA, P.O.Box 5466, Aleppo-Syria.Anonim, 1986. Nadas Alanlarının DeğerlendirilmesiAraştırma-Yayım Projesi GelişmeRaporu. Zirai Araştırma Enstitüsü ProjeKoordinatörlüğü, Eskişehir.Anonim, 1996. Ekolojik Tarım. ETO, İzmir.Anonim, 2005. Ankara Tarla Bitkileri MerkezAraştırma Enstitüsü (TARM) Müdürlüğü2004-2005 yılı Çalışma Özetleri.Brandt, S.A. 1996. Alternatives to summer fallowand subsequent wheat and barley yield ona Dark Brown soil. Canadian Journal ofPlant Science: 76, 223-228.Doğan, O., B. Cimilli ve C. Güçer, 1977. OrtaAnadolu İklim Koşullarında Nadas-BuğdayTarım Yönetiminin Uygulandığı YörelerdeEn Uygun Sonbahar, İlkbahar Ve YazToprak İşleme Aletleri İle UyuşabilenMibzer Çeşitlerinin Saptanması ÜzerindeBazı Araştırmalar. Merkez TopraksuAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü GenelYayın No: 45.Karaca, M. ve N. Munsuz, 1980. Nadas Toprakİşlemesi Derinlik ve Yöntemlerininİnfiltrasyona Etkileri. Doktora Tezi. AnkaraÜniversitesi, Ankara.Karaca, M., M. Güler, M. Pala, N. Durutan ve İ.Ünver, 1987. Orta Anadolu Koşullarındatoprak işleme yöntemlerinin toprakta nembirikimi ve ve buğday verimine etkileri.TÜBİTAK-TOAG, Türkiye TahılSimpozyumu, 6-9 Ekim 1987.Kahnt, G. 1983. Grün-düngung. DLG-Verlag,Frankfurt.Meyveci, K. ve N. Munsuz, 1988. Orta AnadoluBölgesi Koşullarında İkili Ekim NöbetiSisteminde Toprakta Nem ve İnorganikAzot Formlarının Belirlenmesi. DoktoraTezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.McKee, R and A.D. McNair, 1948. Winter legumesfor green manure in the cotton belt. USDAFar. Bull. No: 1663.Zabunoğlu, S. ve İ. Karaçal, 1986. Gübreler veGübreleme. A.Ü.Z.F Yayın No: 993,Ankara.Zeren, Y. 1985. Toprak İşlemesiz Tarım. TürkiyeZirai Donatım Mesleki Yayınlar. Yayın No:39, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS