Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kafkas Kışlık Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.)

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: KARAKURT, Erol (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1-2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 17 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 34-42


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Mercimek, tohum miktarı, verim
Lentil, seed rate, yield
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün (TARM) Orta Anadolu bölgesi içingeliştirdiği Kafkas kışlık kırmızı mercimek çeşidinde uygun tohum miktarının belirlenmesiamaçlanmıştır. Çalışma; TARM’ın Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde tesadüf bloklarıdeneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak ve 4 tohum miktarında (5–10–15 ve 20 kg/da) 2002–2004yıllarında üç yıl boyunca sürdürülmüştür. Araştırma sonucunda Kafkas kışlık kırmızı mercimek çeşidiiçin en uygun tohum miktarının 18.8 kg/da olduğu belirlenmiştir.
The aim of study was to determine the seed rate of winter lentil which was improved by CentralResearch Institute for Field Crop (CRIFC) in Central Anatolia Conditions. The experiment wasconducted in CRIFC’s experimental research field in Haymana during 2002–2004. Four seed rates wereinvestigated (5–10–15 and 20 kg/da). Experimental design was a randomized complete block with threereplications. Results revealed that the most suitable seed rate of winter lentil cv. Kafkas was 18.8 kg/da.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES KAYNAKLARAğsakallı, A. ve Olgun, M. 1999. Kırmızı mercimek Malazgirt-89 çeşidinde en uygun ekim sıklığıtespiti. Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Ens. Müd., 9(1): 31-43.Anonim, 1985. Gelişme Raporları. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Diyarbakır.Anonim, 2004, http//fao.org.Kün, E., F. Altay, M. Kalaycı, M. S. Adak, M. E. Tugay, Ö. Sencar, N. Açıkgöz, K. Meyveci, A. Tan,M.E. Tugay, Ö. Kurt ve A.Karagöz. 1990. Türkiye’de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinciÜrün Çalışmaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak, Ankara.Meyveci, K., H. Eyüboğlu ve E. Karagüllü. 1993. Orta Anadolu Koşullarında Kışlık Mercimekte EkimZamanı ve Tohum Miktarının Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Tarımsal Araştırma GenelMüdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara.Toğay, N. ve A. E. Anlarsal. 2008. Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerininmercimek (Lens culinaris Medik.)'de verim ve verim öğelerine etkisi, Yüzüncü Yıl ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(1): 35-47.TÜİK, 2007. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Tarım İstatistikleri Özeti.Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy HizmetleriGenel Müdürlüğü. Yayın No: 56, Ankara.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLARAğsakallı, A. ve Olgun, M. 1999. Kırmızı mercimek Malazgirt-89 çeşidinde en uygun ekim sıklığıtespiti. Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Ens. Müd., 9(1): 31-43.Anonim, 1985. Gelişme Raporları. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Diyarbakır.Anonim, 2004, http//fao.org.Kün, E., F. Altay, M. Kalaycı, M. S. Adak, M. E. Tugay, Ö. Sencar, N. Açıkgöz, K. Meyveci, A. Tan,M.E. Tugay, Ö. Kurt ve A.Karagöz. 1990. Türkiye’de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinciÜrün Çalışmaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak, Ankara.Meyveci, K., H. Eyüboğlu ve E. Karagüllü. 1993. Orta Anadolu Koşullarında Kışlık Mercimekte EkimZamanı ve Tohum Miktarının Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Tarımsal Araştırma GenelMüdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara.Toğay, N. ve A. E. Anlarsal. 2008. Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerininmercimek (Lens culinaris Medik.)'de verim ve verim öğelerine etkisi, Yüzüncü Yıl ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(1): 35-47.TÜİK, 2007. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Tarım İstatistikleri Özeti.Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy HizmetleriGenel Müdürlüğü. Yayın No: 56, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS