Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye ve Dünyadaki Antepfıstığı Yetiştiriciliğinin Karşılaştırılması

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Comparison of Turkey and the World Pistachio Production

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ACAR, Izzet (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: GAP IV. Tarım Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Şanlıurfa BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 238-243


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Antepfıstığı Üretimi, Türkiye, Dünya
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Antepfıstığı ülkemizde Etiler’den beri yetiştirilmektedir. Değişik araştırıcılar antepfıstığının ilkkültüre alınış bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesini göstermektedirler. Bu bölgede de Gaziantep-Nizip ve Arıl-Batal vadisi ön plana çıkmakta ve bu alanda 300-400 yıllık kültür ağaçlarına yada aşılanmamışyabanilere rastlanmaktadır. Aynı şekilde İran ve Suriye de antepfıstığının ilk kültüre alındığı alanlar olarakkendi ülkeleri olduğunu iddia etmektedirler. Hem Güneydoğu Anadolu, İran hem de Suriye aynı coğrafyayada aynı ekolojik koşullara sahiptir. Pistacia türlerinin gen merkezlerinden birisi olan bölgemizde kış ve yazsıcaklıkları antepfıstığı yetiştiriciliğine uygun olup, bölgenin kıraç ve meyilli alanlarında kuru koşullardayetiştiricilik yapılmaktadır. Bu üç ülke dışında antepfıstığı ABD’de ve az da olsa Yunanistan ve KuzeyAfrika ülkelerinde yetiştirilmektedir. Son 30 yıl içerisinde diğer meyve türlerinde olduğu gibi antepfıstığındasulu koşullarda yetiştiricilik başlamış ve birim alandan daha fazla verim alınmıştır. ABD’de yetiştiriciliktamamen sulu koşullarda ve taban arazilerde yapılmakta ve böylece birim alandan daha fazla verimalınmaktadır. Ülkemizde ve Suriye’de yetiştiricilik kuru koşullarda, uzun tipi çeşitlerle, İran ve ABD ise sulukoşullarda ve yuvarlak çeşitlerle yapılmaktadır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES GAP IV. Tarım Kongresi, 21-23 Ekim 2005, Şanlıurfa

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAçar, İ. S.A. Tahtacı, S. Arpacı, S. Karadağ. 2005. Determination of Effect of Plant Regulator Applicationson Alternate Bearing in Pistachios under Suitable Growing Conditions. IV International Symposiumon Pistachios and Almonds. 22-25 May 2005. Tahran. İran. Abstracts Book. P. 82.Anonim. 2004. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatcı Birlikleri. Gaziantep.Arpacı, S., F. Akkök, H.Tekin. 1995. Sulu ve Kuru Koşullarda Antepfıstıklarında Verim ve ÜrünKalitesindeki Değişimlerin Karşılaştırılması. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Adana. CiltI. S. 429-433.Arpacı, S., H. Tekin ve H.S. Atlı. 2001. Verim Çağında Antepfıstıklarında Budama TekniğininGeliştirilmesi. GAP II. Tarım kongresi. 24-26 Ekim 2001. Şanlıurfa. S. 31-38.Arpacı, S. H.S.Atlı, M. Burak, H.Tekin. 2005. Studies on Spring Frost Resisitance of Some PistachioCultivars. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. 22-25 May 2005. Tahran. İran.Abstracts Book. P. 86.243Atlı, H.S., S. Arpacı, A. Akgün, S. Karadağ, A. Eskalen, M. Küsek, L. Danıştı, N. Kaşka, A.I. Özgüven.2000. Pistacia Khinjuk Stock’un Pistacia Cinsinin Değişik Türleri Arasında Kontrollü MelezlemeYolu ile Sulu Koşullarda Antepfıstıkları İçin Anaç Islahı. TÜBİTAK-TARB 2190. AntepfıstığıAraştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep.Ayfer, M. 1984. Antepfıstığı Yetiştiriciliği Ders notları. A.Ü. Ziraat Fakültesi. Bahçe BitkileriBölümü,.AnkaraEpstein, L., R. Bede, S.Kaur and L. Ferguson. 2005. Rootstock Effects on Pistachio Trees Grown inVerticillium Dahlia- İnfested Soil. IV. International Symposium on Pistachios and Almonds. 22-25May 2005. Tahran. İran. Abstracts Book. P.50.Javanshah, A. 2005. IV.International Symposium on Pistachios and Almonds. 22-25 May 2005. Tahran. İran.Teknik Gezi. Sözlü Açıklamalar.Karadağ, S., C. Mart, K. Sarpkaya and C. Can. 2005. Species Belonging to Buprestidae Family in PistachiovOrchards and Some Biyolojical Properties of Capnodis cariosa (Hous.) IV International Symposiumon Pistachios and Almonds. 22-25 May 2005. Tahran. İran. Abstracts Book. P. 131Sarpkaya, K. S. Karadağ, C.Can, İ.Açar, S.Arpacı. 2004. Antepfıstığı Ağaçlarında Meydana Gelen GeriyeDoğru Kuruma Nedenlerinin Saptanması. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu. 2004.Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S.41-45.Tahtacı, A. S., S. Arpacı. 2003. Antepfıstığında Çeşit Seçimi. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu.2004. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Gaziantep. S.18-20.Tekin, H. ve N. Güzel. 1992. Gaziantep Yöresinde Topraktan ve Yapraktan Farklı Gübre UygulamalarınınAntepfıstığının Yaprak gelişimi, Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesine Etkilerinin Araştırılması. Ç. Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü. Kot. No. 182. Adana.Uzun, M., H.S. Atlı, S. Arpacı. 2003. Yerli ve Yabancı Antepfıstığı Çeşitlerinde Melezleme Yolu İle ÇeşitIslahı. Araştırma Projeleri Yıllık Çalışma Raporu. 2004. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.Gaziantep. S.14-17.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS