Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kozak Siyahı Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Clone Selection Studies on Table Grape Cv. Kozak Siyahı

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 05-10-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: KARAUZ, Ayça (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 05-10-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Kozak siyahı, Üzüm Çeşidi, Klon, Seleksiyon
Kozak siyahı, table grape, clone, selection
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Marmara ve Ege Bölgesi’nin önemli sofralık çeşitlerinden olan Kozak Siyahı üzüm çeşidinde üstün verimli, kaliteli ürün veren ve iyi gelişme gösteren klonların seçilmesi amacıyla 1978-2006 yılları arasında klon seleksiyonu çalışmaları yapılmıştır.Çalışma klon baş omcalarının belirlenmesi ile çeşidin yaygın olarak yetiştiği yörelerde üretici bağlarında başlamıştır. Seçilen 40 klon baş omcası ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde kurulan klon koleksiyon bağı aşaması bağında yapılan incelemelerle önce 5 klon ve yine enstitü arazisinde bu klonlarla kurulan mukayese aşaması bağından alınan ve klonların verim, kalite ve gelişme özelliklerini yansıtan verilerin değerlendirilmesi sonrasında 250, 181 ve 198 nolu klonlar en üstün özellik gösteren klonlar olarak seçilmişlerdir.Seleksiyon çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonrasında;1-Çeşitte klon baş omcalarının 988,5 kg/da olan verim ortalaması, seçilen klonlarla 1.318,6 kg/da’a yükseltilerek ortalama 330,1 kg/da verim artışı(%33,4)sağlanmıştır.2-Klon baş omcalarında ortalama 426,7 g olan salkım ağırlığı, seçilen klonlardaki %11,3 artışla 480,8 g’a yükselmiştir.3-Klon baş omcalarında 468,1 g olan 100 tane ağırlığında, seçilen klonlarla %10,5 oranında bir artış sağlanmıştır.4-Klon seçimi ile omcaların gelişme gücünde klon baş omcalarına göre %20,7 oranında iyileştirme sağlanmıştır.5-Klonlar arasında olgunluk indisi bakımından %9 oranında fark bulunmuştur.
Clone selection studies had been carried out from 1978 to 2006 on Kozak Siyahı that is the one of most important grape cvs. of Aegean and Marmara regions. Five clones were advanced to clone comparison stage from clone collection vineyard that had consisted 40 clones. The best clones from this grape cultivar are 250, 181 and 198 at the end of this study.The rate of increment was 33,40%, 11,30%, 10,50%, 20,70% for yield, cluster weight, berry weight and vine growth respectively.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim, 1990. Standart Üzüm Çeşitleri Kataloğu. T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Seri: Mesleki Yayınlar. No: Genel Seri: 15. Ankara.Ayfer, M., Çelik, M.1977. Akça, Ankara ve William Armut Çeşitleri ile S.Ö. Ayva Anaçlarının Uyuşumları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi. TOAG Tebliğleri Bahçe Bitkileri Seksiyonu. III.-112Büyükyılmaz, M., Bulagay, A. N.1983. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri. II. Bahçe .Yalova, 12 (2): 5-14Çelik, H.2002. Üzüm Çeşit Kataloğu (Grape Cultivar Catalog). Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 2, Birinci Baskı, Üner Yayıncılık, Ankara..Levadoux, L.1951. La Selection et L'Hybridation de la Vigne. Ann. Ec. Nat. Agric. Montpellier, 28.Olmo, H.P.1940. Somatic Mutation in the Vinifera grape III. Seedless Emperor. J. Heradity 31: 211 - 213.Yurtsever, N.1984. Deneysel İstatistik Metodlar. Tar. Or. ve Köy. Bak. Köy. Hiz. Gen. Md. Yayınları Gn. Yay. No:121 Tek. Yay. No:56, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS