Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye Sofralık Üzüm Pazarlamasında İç ve Dış Pazar Araştırmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Internal and External Table Grape Market Researches in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 05-10-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Unpublished

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ÖZBAHÇE, Aynur (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 05-10-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Sofralık Üzüm, Üretim, Pazarlama, İhracat
Table grape, production, marketing, export
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Asmanın anavatanlarından biri olarak kabul edilen ülkemiz, zengin asma genetik varlığı ve bağcılık için uygun ekolojisi ile üzümün başlıca değerlendirme şekillerinden kuru üzüm yönüyle öne çıkmakta, sofralık ve şaraplık üzümde aynı durum söz konusu değildir. Bu durumda, kuru üzüm pazarındaki mevcut avantajın korunması yanında sofralık ve şaraplık üzüm üretimi potansiyelinin daha etkin kullanımı gerekmektedir. Son yıllarda özellikle şaraplık üzüm piyasasında yaşanan pazarlama sorunlarının da etkisiyle sofralık üzüm üretimine eğilim dikkati çekmektedir. Bu üretimin gerek iç gerek dış pazar koşulları doğrultusunda yönlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle ele alınan bu çalışmada, Türkiye sofralık üzüm iç ve dış pazarın mevcut durumunun belirlenmesi sonucu üreticilerce verilecek üretim kararının rasyonel olarak alınması amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için, genel olarak Türkiye sofralık üzüm üretim ve ihracat istatistikleri incelenmiş ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin yaş meyve sebze 2007-2008 yıllarında hallerde işlem gören üzüm çeşitlerinin işlem gün sayıları, aylar itibariyle fiyat ve miktarlar değişimleri belirlenmiştir. Türkiye sofralık üzüm ihracatının son 15 yılda miktar olarak yaklaşık 8 kat, değer olarak 13 kattan fazla(1994 yılı=26.263 ton,12,7 milyon $; 2008 yılı=202.114 ton, 169,4 milyon $)arttığı ve çeşit bazında ağırlıklı Sultani Çekirdeksiz yapının korunması ile birlikte son yıllarda diğer çeşitlerin miktarlarının arttığı görülmektedir. İhracatı yapılan üzüm çeşidindeki bu kısmi değişimin yanı sıra, Rusya’nın ağırlığı artmış ve Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gibi yeni ülkeler ile pazar genişlemesi dikkati çekmektedir. Ayrıca 350 -400 $/ton olan ihraç fiyatı son yıllarda 840 $/ton düzeyine çıkmıştır. İç pazar araştırmalarında ise, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya yaş meyve sebze hallerinden işlem gören toplam üzüm miktarının yaklaşık 100.000 ton olduğu belirlenmiştir. Hallerde Sultani Çekirdeksiz en uzun süre işlem gören çeşit olurken, siyah üzümlerin beyaz üzümlere, erkenci ve son turfanda üzümlerin mevsimlik üzüm çeşitlerine göre daha yüksek fiyatla satıldığı belirlenmiştir.
Turkey has a history - long viticulture practice and is quite rich in Vitis germplasm. Turkey’s viticulture is characterized with raisin grapes especially in Aegean Region. Addition to this advantage of raisin grape production, potential of table and wine grape production should be used effectively. Some recent problems of wine sector have increased inclination to table grape growing. This inclination must be directed according to domestic and foreign market necessities. Realist decision for table grape growers will be possible with the determination of present situation of table grape markets. The statistics about table grape production and export had been analyzed in this study. Trading days, monthly price and quantity alternations of table grapes in wholesale trade centers of Istanbul, Ankara, Izmir and Antalya was determined. Table grape exportation as quantity and money had increased in last 15 years aproximately 8 and 13 times respectively. It has been seen that Sultanina maintained the position while other table grape cvs. has continued stand out. Additional to this partial differentiation, market enlargement in new countries like Ukraine, Romania and Bulgaria and settlement in Russian market are worthy. Also, exportation price had been rised to 840 $/ton from 350-400 $/ton. The amount of table grapes is 100000 tons in wholesale trade centers of Istanbul, Ankara, Izmir and Antalya. Black grapes and early or late season grapes are sold with higher price than white grapes and midseason grapes. Also, the longest marketing period determined for Sultanina.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAkbay C. ve ark. 2008. Türkiye’de Önemli Gıda Ürünlerinin Talep Esneklikleri, Tarım Ekonomisi Dergisi Cilt:14(2), s: 55-65Anonymous, 2009. Üretim ve Ticaret İstatistikleri. www. faostat.fao.org. Anonymous, 2009. Bitkisel Üretim İstatistikleri.www. tuik.gov.tr Anonim, Çeşitli Yıllar. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Yaş Meyve Sebze Halleri Kayıtları ve İnternet Siteleri Anonim, Çeşitli Yıllar. Sofralık Üzüm İhracatı Yayınlanmamış Verileri, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ANKARADelice, N.Y. 2008. Türkiye Sofralık İç ve Dış Pazarlarında Marmara Bölgesi Çeşitlerinin Yer ve Pazarlama Sorunları Tarım Ekonomisi Dergisi Cilt:14Kiracı, M.A. ve ark. 2008. AB Müzakere Süreci ve Türkiye’de Bağcılık, Türktarım (Tarım ve Köyişleri Dergisi), ANKARA, Mayıs –Haziran 2008, Sayı:181, s. 76-82Kiracı, M.A. ve ark. 2005. Tekirdağ İli Sofralık Üzüm Tüketicileri Tercihlerinin Belirlenmesi, Türkiye VI.Bağcılık Sempozyumu Bildiriler, TEKİRDAĞ, Cilt:2, s.616-623Uysal, H.,2007. İhracata Yönelik Sofralık Üzüm Üretim ve Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi, Manisa Bağcılık Araş., Ens.,Yayın No: 120, MANİSA.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS