Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bağcılıkta Küresel Rekabet ve Türkiye Bağcılığı

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Bilgener, Şükriye (Author), Ercişli, Sezai (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türktarım (Tarım ve Köyişleri Dergisi) BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 175 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 52-59


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Türkiye
Turkey, Viticulture
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Türkiye uygun iklim ve toprak koşulları, sahip olduğu asma genetik varlığı ile bağ alanı ve üretim miktarları bakımından dünya bağcılığında önemli bir ülkedir. Fakat bu avantajlarını üzüm ve ürünlerinden kuru üzüm dışında lehine geliştirememiştir. Özellikle sofralık üzüm ve üzüm suyu başta olmak üzere potansiyel pazarlar bulunmaktadır.Sofralık üzümde son yıllardaki artışların devam etmesi için, bağ bölgelerine uygun yeni çeşitlerin üretimde kullanılması, telli terbiye sistemlerine geçilmesi, sulanan bağ alanlarının arttırılması, ambalajlama, standardizasyon ve muhafaza konularındaki iyileştirmelerin sağlanması ve en önemlisi dış pazarlarda yeni çeşitlerin tanıtılması ile pazar geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi durumunda bu potansiyelin etkili olarak kullanılması mümkündür. Şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde ise, bu konuda güçlü ülkelerin bulunduğu bir pazar yapısı bulunmaktadır. Bu yapı içerisinde ağırlıklı olarak yerli kaliteli çeşitlerle yapılan üretimin rekabette bir ölçüde etkili olabileceği görülmektedir. Üzüm suyu üretim teknolojisinde yapılabilecek gıda sanayi yatırımlarının geliştirilmesi ile bu değerlendirme şekli için de uygun potansiyel değerlendirilmiş olabilecektir.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ., Yanmaz, R., 1997, Genel Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No:4 Ankara. Anonim, 2005., www. faostat.fao.org. Anonim, 2005a., www. meyed.org.tr web sitesi.Anonim, 2004., www. tuik.gov.tr web sitesi, Bitkisel Üretim İstatistikleri.Anonim, 2004a., World Statistics, 3rd General Assembly of the OIV, Paris.Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S, Fidan, Y., Söylemezoğlu, G., 1998., Genel Bağcılık SUNFİDAN A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:1, Fersa Matbaacılık San. Ve Ltd. Şti., Ankara, 253 s.Çelik, H., Çelik, S., Kunter, B.M., Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C., Atak, A., 2005., Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi I. Cilt s:565-588, Ankara.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAğaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ., Yanmaz, R., 1997, Genel Bahçe Bitkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları, No:4 Ankara. Anonim, 2005., www. faostat.fao.org. Anonim, 2005a., www. meyed.org.tr web sitesi.Anonim, 2004., www. tuik.gov.tr web sitesi, Bitkisel Üretim İstatistikleri.Anonim, 2004a., World Statistics, 3rd General Assembly of the OIV, Paris.Çelik, H., Ağaoğlu, Y.S, Fidan, Y., Söylemezoğlu, G., 1998., Genel Bağcılık SUNFİDAN A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi:1, Fersa Matbaacılık San. Ve Ltd. Şti., Ankara, 253 s.Çelik, H., Çelik, S., Kunter, B.M., Söylemezoğlu, G., Boz, Y., Özer, C., Atak, A., 2005., Bağcılıkta Gelişme ve Üretim Hedefleri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi I. Cilt s:565-588, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS