Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TEKİRDAĞ İLİ ŞARKÖY İLÇESİ BAĞCILIĞINDA ÜRETİCİLERİN ÖRGÜTLENME OLANAKLARI

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: THE POSSIBILITIES OF BECOMING ORGANIZED OF PRODUCERS IN THE DISTRICT OF ŞARKÖY

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: OZAN, Emre (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KİRACI, Mehmet Ali (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VI.Bağcılık Sempozyumu Bildirileri BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 222-233


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Anahtar Kelimeler: Örgütlenme, Bağcılık, Tekirdağ
Key words: viticulture, viticulture,organization, Tekirdağ
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ülkemiz bağcılığı çekirdeksiz kuru üzüm üretimi yönüyle öne çıkmakta iken sofralık ve şaraplık üzümde aynı durum söz konusu değildir. Kaliteli sofralık ve şaraplık üzüm çeşitlerinin varlığı, ülkemizi bu üretim dallarında avantajlı ülkeler arasında yer almasına yetmemiştir. Bu duruma kaliteli ürün yetiştirilmesi ve işlenmesine yönelik teknik yetersizlikler olduğu kadar muhafaza ve pazarlama konularında karşılaşılan sıkıntılar da önemli ölçüde neden olmaktadır. Bağcılık işletmelerinin ülkemiz tarım sektörünün önemli sorunlarından biri olan küçük, çok parçalı ve dağınık bir yapıya sahip olması da üretici faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Oysa ekonomik bir faaliyetin başarısı kaliteli ürün üretimi, uygun işleme, değerlendirme ve pazarlama zinciri nihayetinde üreticiyi tatmin edecek bir fiyatın oluşması ile mümkündür. Bu durum aynı zamanda faaliyetin sürekliliği ve gelişmesi bakımından zorunlu olmaktadır. Bu nedenlerle sayılan olumsuzlukları ortadan kaldırabilmenin bir yolu da; gelişmiş ülkelerde olduğu gibi faaliyet bazında ve bölge düzeyinde gerek sadece üretim, gerekse üretim ve işlemeyi içeren entegre oluşumlar sonrasında nihai ürünü iyi bir şekilde pazarlayabilecek üretici örgütlerinin kurulmasıdır. Bu organizasyonlar sayesinde küçük, dağınık ve çok parçalı işletmeler pazar için ticari ölçekte ürün hacmine ulaşabilmekte, uygun pazarlama koşullarına ve uygun şekilde girdi temini olanaklarına kavuşabilmektedirler. Aynı zamanda faaliyet konularında teknik eğitim ve destek alabilmektedirler. Bu çalışma ile; Tekirdağ İli Şarköy İlçesi bağcılığın mevcut durumunun işletme bazında üretim alanı,üretim miktarı,üretilen çeşitler, üreticilerin karşılaştığı sorunlar vb. itibariyle belirlenmiş, sofralık veya şaraplık ya da her iki üretim dalında yetiştirme tekniği ve ürünlerin pazarlanması vb. konularda faaliyet gösterecek organizasyonların kurulması olanakları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Turkey viticulture has been characterized with raisins especially for exportation in spite of existing plentiful table and wine grape varieties. The reasons of this situation may be both technical disabilities for quality grape growing and marketing problems. Vineyards are so small and with fragmented that influence growers activities as negative. The solution of these problems is establishing producer organization which can market final product through either integrated enterprises or only growers on the base of activity and region. Thus, small and fragmented enterprises will reach to commercial crop capacity for the market, suitable marketing s and providing input conditions. At the same time they can be taken service on technical support and training.Şarköy is most important wine grower district in Thrace region. The production area, total production, grape varieties, grower’s problems of this district was determined with this study and also it had been tried to put forward the possibilities of becoming organized of producers.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif Hakkı Sorunu Yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VI.Bağcılık Sempozyumu

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESANONİM, Tekirdağ Master Planı, Tarım İl Müdürlüğü, Tekirdağ, 2003.ANONİM, La Cooperation Agricole en Europe, le COGECA et les Entreprises Cooperatives des 12 Etats Membres de la CE, CFC, COGECA,Bruxelles, 1991.COCHRAN, W.C., Sampling Techniques, 2nd Ed., A Wiley İmternational Edition, 1963 İNAN, İ.H., İ. KUMKALE, GAYTANCIOĞLU O., Trakya Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü, Tekirdağ, 1998.MÜLAYİM, Z.G., Kooperatifçilik, Yenilenmiş ve Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Ankara, 1999.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS