Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Karapınar Rüzgar Erozyon Sahasında Toprak Özellikleri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: OKUR, MUSTAFA (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: KONYA TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA ENSTİT BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: DSİ IV. Bölge Müdürlüğü Konya Kapalı Havzası Yer Altı Suyu ve Kuraklık Konferansı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: KONYA BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: Sayfa 307-314


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Rüzgar erozyonu, agregasyon, degredasyon, çölleşme, kuru agregat, sediment taşınımı, toprak kayıpları, Karapınar
Wind erosion, aggregation, degradation, desertification, dry aggregate, sediment transportation, soil losses, Karapınar
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada Konya-Karapınar rüzgar erozyon sahası topraklarında 2000-2005 yılları arasında degredasyon parametrelerinin bir göstergesi olan mekanik stabilite, stabilite indeksi, kuru agregat yüzdeleri ve toprak kayıpları ile topraktaki organik madde miktarları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sahası başlıca alluviyal, kolluviyal, sierozem ve regosol topraklardan meydana gelmiş, üst toprak hafif kumlu tın, alt tabakalar ise ağır killi’dir. Kireç ve potasyumca zengin, organik madde ve fosforca fakirdir. Toprakların 0-2.5 cm toprak derinliğinde mekanik stabilite değerleri mera alanlarında %23.33, ormanlık alanda %35.71, işlenen alanda %43.24 ve tamamen degrade olmuş çölleşmiş alanda ise %16.67 olarak bulunmuştur. Aynı derinlik için stabilite indeksi değerleri ise mera alanı için %0.06, ormanlık alan için %0.08, işlenen alanlar için %0.59 ve tamamen degrade olmuş çölleşmiş alanda ise %0.03’tür.
The studied was analysis show that mechanic stability index, stability index and percentage of dry aggregate which are the indications of degredation of soil is very low on whole wind erosion and soil loses in Konya Karapınar erosion area in 2000-2005 years. The research area consists of alluvial, colluvial, sierozem and regosol soils which have a texture of light sandy loam on upper layer and of heavy clay on lower layers. They are reach in lime and potash and poor in organic materials and phosphours. These indication parameters of degredation in soil (mechanic stability index, stability index and of dry aggregate) have been determined on different parts of the area according to the type and degree of problem. Some results have been given as follows, mechanic stability index is 23.33% in pasture area, 35.71 % in forest area, 43.24 % in farming area and 16.67 in deserted area for 0-2.5 cm of soil depth,. Stability index is 0.06 % in pasture area, 0.08% in forest area, 0.59 % in farming area and 0.03 % in deserted area.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI SORUNU YOKTUR
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES DSİ IV. Bölge Müdürlüğü Konya Kapalı Havzası Yer Altı Suyu ve Kuraklık Konferansı

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAbalı, İ., Taysun, A., Doğan, O., Önmez. O ve Çanga, M. 1986 . Orta Anadolu Bölgesinde Rüzgar Erozyonu Oluşumu ve Alınacak Önlemler Rehberi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Yayın no: 54, Rehber no: 9 Ankara.Chepil, W.S. 1953. Factors That Influence Clod Structure and Erodibility of Soil by Wind. I Soil Texture. Soil Sci.75Chepil, W.S., Woodruff, N.P. 1953. The Physics of Wind Erosion and its Control. Advances ın Agron: 15.Chepil, W.S. 1954. Factors That Influence Clod Structure and Erodibility of Soil by Wind. III Calcium Carbonate and Decomposed Organic Matter.Chepil, W.S. 1955. Factors That Influence Clod structure and Erodibility of Soil by Wind. IV. Sand, Silt and Clay .Soil Sci.80. Chepil, W.S. 1958. Soil Conditions That Influence Wind Erosion. U.S.D.A. Tech. Bul. no. 1185. Washıngton D.C.Çelebi, H. 1981. Iğdır Devlet Üretme Çiftliği Arazisinde Rüzgar Erozyonuna İlişkin Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Yayınları no: 578, Ziraat Fakültesi Yayınları no: 262 araştırma serisi no: 173 Erzurum.Topçu, H. 1979. Orta Anadolu’da Anız Örtülü Tarım Sisteminde Rüzgar Erozyonunu Önleyici Şerit Genişliği. Konya Bölge Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları Genel Yayın No: 62 , Rapor Serisi No: 48. Konya.Woodruff, N.P. and Siddoway, F.H. 1965. A Wind Erosion Equation Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 29 (5).


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS