Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Meyvecilikte Üretim Hedefleri.

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ADANACIOĞLU, Hakan (Author), GÜNVER, Gonca (Author), TEKİNTAŞ, Ekmel (Author), SAGLAM, Hayri (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 587-616


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS -
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Meyve türlerinin ülke açısından önemi dikkate alındığında, tarım alanlarıiçinde meyve üretim alanları ilk sırada yer almaktadır. 1960 yılından itibarenmeyve üretim sahalarında düzenli bir artış olmuştur. Nitekim, DİE’nin 1999 verilerinegöre son yirmi yıl içerisinde meyve üretim alanları %10 oranında büyümüştür.Bu açıdan Türkiye bugünkü durumuyla dünyada zengin ülkeler arasındayerini korumaktadır.Son yirmi yıl içerisinde tarım alanlarında ve buna bağlı olarak meyveciliğetahsis edilen alanlarda gözlenen bu sınırlı alan kazanımı, nüfus artışımızın ortayakoyduğu gereksinimleri karşılamaktan son derece uzak görülmektedir.Nitekim, 1990-1997 yılları arasında ülkemizde % 15,08’lik bir nüfus artış hızıgerçekleşmiştir. Aynı nüfus artış hızı ile 2017 yılında ülkemizin nüfusunun 90milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. Nüfus artışımıza bağlı olarak kişi başınameyve tüketimindeki değişimleri ve tarım alanlarımızdaki artışı göz önünde bulundurduğumuzdayeni potansiyel alanların kazanımı ve ekolojik marjinal yörelerdede meyvelikler kurma ve yetiştirme olanaklarının araştırılması kaçınılmazbir gereklilik olmaktadır. Bu bağlamda sert ve yumuşak çekirdekli, ve sert kabuklumeyve türleri ile turunçgillerde önümüzdeki 20 yıl içerisinde ulaşılmasıolası üretim düzeylerinin tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 1979-1998yılları arasındaki yirmi yıl baz alınarak, gelecek yirmi yıl için değerlendirmeleryapılmıştır.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES -

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAk, B.E., Kaşka, N., 1992. Antepfıstığı Yetiştiriciliğinde Sık Dikim Verime EtkisiÜzerinde Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. 13-16 Ekim1992 İzmir. Cilt1 :63-66.Aksoy, U., 1999. Present Status and Future Prospects of Underutilized FruitProduction in Turkey. Options, V: 13: 97-107.Anonim, 1997. Tarımsal Yapı Ve Üretim. DİE yayınları.Anonim, 1998, FAO Yearbook.Anonim, 1998. İzmir Ticaret Borsası İktisadi Raporu S. 64-71Asma, B., Yiğit, A., Akça, Y., 1994. Bazı Kayısı Çeşitlerinin Dona ToleranslarınınSaptaması Üzerine Araştırmalar. Y.Y.Ü. Ziraat. Fak. Dergisi, 4: 87-94,ISSN 1018-9424Ayanoğlu, H., 1995. Doğu Akdeniz Bölgesinde Sofralık Erik Seleksiyonu. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.Ayanoğlu, H., Kaşka, N., 1993a. Preliminary Results of Local Apricot AdaptationStudies in the Mediterranean Region of Turkey. Acta Hort. 384: 117-122615Ayanoğlu, H., Kaşka, N., 1993b. Apricot Culture in Mut (Turkey). Acta Hort. 384:147-150Ayanoğlu, H., Kaşka, N., Yıldız, A., 1995. Akdeniz Bölgesinde Erkenci KayısıÇeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. . Türkiye II. Ulusal BahçeBitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1: 159-163.Beyhan, N. Serdar, Ü., Demir, T., 1995. Karadeniz Bölgesi’nde Fındık, Kestaneve Ceviz Yetiştiriciliğinin Gelişmesi. Karadeniz Bölgesi Tarımının geliştirilmesindeYeni Teknikler Kongresi, 10-11 Ocak 1995 Samsun. Sayfa: 147-153.Demir, Ş., ve Yalçınkaya, H., Yenidünya (Eribotria japonica Lindl.) çeşitlerininadaptasyonu sonuç raporu. Narenciye Araştırma Enstitüsü Faaliyet RaporuKaraca, R., Akkök, F., Atlı, H.S., 1995. Vişne Çeşit Adaptasyon Denemesi. TürkiyeII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1: 243-247Kaşka, N., 1997. Türkiye’de Elma Yetiştiriciliğinin Önemi, Sorunları ve ÇözümYolları. Yumuşak Çekirdekliler Sempozyumu, 2-5 Eylül 1997 Sayfa:1-12.Kaşka, N., Polat, A.A., Paydaş, S.,1989. Kaysı Araştırma, Geliştirme ve TanıtmaVakfı, Malatya Ticaret Borsası 1. Kayısı Sempozyumu Paneli (8-9Aralık 1989)Kaşka, N., Sağlamer, M., Güngör, M.,K., Ayanoğlu, H., 1992. Akdeniz BölgesiŞeftali Çeşit Adaptasyonu.. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. 13-16Ekim 1992 İzmir. Cilt1 483-486.Küden, A., Kaşka N., 1992. Çukurova Yayla kesimlerine Verim ve Kalite BakımındanUyabilecek Kiraz Çeşitlerinin Saptanması. Türkiye I. Ulusal BahçeBitkileri Kong. 13-16 Ekim 1992 İzmir. Cilt1 487-490.Küden, A., Kaşka, N., 1995. Kiraz Çeşit ve Seleksiyon Çalışmaları. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1:233-237Küden, A.B., Özmetli, F.,Kaşka, N., Küden, A., 1995. Bazı Yeni Şeftali veNektarin Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Saptanması. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1: 111-115.Onur, C., ve Pekmezci, M., 1993. Nar Meyvelerinin Bazı Kalite ÖzelliklerinePlastik Torbada ve Farklı Depo Sıcaklıklarında Muhafazaların Etkileri, NarenciyeAraştırma Enstitüsü 1993 Yılı RaporlarıOnur, S., 1985. Trabzon hurması. Derim.2 (2):38-42 AntalyaOnur, S., 1990. Trabzon hurması. Özel Sayı, Derim.7 (1):4-47 AntalyaOnur, S., ve Taşdemir, T, 1987. Akdeniz Bölgesi Trabzon Hurması Seleksiyonu.Derim 4 (4): 168-174616Önal, K., Ercan, N., 1992. Ege Bölgesinde Uygun Şeftali Çeşitlerinin Saptanması.Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. 13-16 Ekim 1992 İzmir. Cilt1479-482.Önal, K., Gönülşen, N., 1992. Vişne Çeşit Seçimi. Bahçe Bitkileri Kong. 13-16Ekim 1992. Cilt1 491-493.Özakman, S., Önal, K., Özkarakaş, İ, Gönülşen, N., 1995. Ege Bölgesine UygunJapon Eriklerinin (P. salicina Lindl.) Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1:194-198Özçağıran, R., 1999. Ilıman İklim Meyve Türleri Ders Notları. Ege ÜniversitesiZiraat Fakültesi Bahçe Bitkileri BölümüTuzcu, Ö., 1993. Cıtrus Production and Trade of Turkey and a ProsoectionProposal for Improving International Collabration within the MediterraneanCountries. FAO-Expert Meeting to Promote Intercountry Cooperation onCitrus Production Improvement in the Mediterranean Countries. 8-11December 1993 Adana-Turkey. Page: 130-155Yıldız, A., 1995. Bazı Yerli ve Yabancı Kayısı Çeşitlerinde Melezleme IslahıÜzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.Yıldız, A., Kaşka,N., 1995. Sofralık Kaysı Islah Çalışmalarından Elde EdilenUmutlu Tiplerin Bazı Kalite Özellikleri Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi,3-6 Ekim 1995, Adana. Cilt 1: 125-129


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS