Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ankara/Haymana Koşullarında Yeşil Alan Çim Türlerinin Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterleri

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Some Morphological and Phenological Characteristics of Turfgrass Varıeties Under Haymana Conditions in Ankara

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KARAKURT, Erol (Project Coordinator),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 3 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 10 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 275-280


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS çim bitkileri, Orta Anadolu Bölgesi, köklenme yoğunluğu, çıkış gücü, dip kaplama, dm2 deki kardeş sayısı, yeniden büyüme kabiliyeti.
Turfgrasses, Central Anatolia Region, root density, seedling emergence, basal cover, tiller number per dm2, regeneration capability
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırma, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İkizce/ Haymana Araştırma-Uygulama Çiftliği deneme tarlasında Mayıs1999-Eylül 2000 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmada, Ankara-Haymana koşullarında yeşil alan tesisinde kullanılabilecek çim türlerinin bazı morfolojik ve fenolojik karakterlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyali yabancı kökenli 15 çim türü varyetesi oluşturmuş, köklenme yoğunluğu, çıkış gücü, kışa dayanıklılık, kurağa dayanıklılık, yaprak eni, yaprak rengi ve dip kaplama gibi fenolojik özellikler ile fide yaş ve kuru ağırlığı, fide boyu, fide sap kalınlığı, dm2’deki kardeş sayısı, yeniden büyüme kabiliyeti, biçim olgunluğu gün sayısı ve 1000 tane ağırlığı gibi morfolojik özellikler incelenmiştir. İncelenen çeşitler Ankara/Haymana şartlarında olumlu performans göstermişler, sulu koşullarda yeşil alan tesisi için uygun oldukları görülmüştür.
This research was carried out between May 1999- September 2000 at Research farm, Central Research Institü for Field Crops in Ankara. During this research, turf species for lawn seedings were studied in order to establish some morphological and phonological traits under Haymana/Ankara conditions. 15 lawn species and varieties were used as the material in the research. In the research, root density, seedling emergence, resistance to winter, drought tolerance, leaf width, leaf color, basal cover and seedling fresh and dry weight, seedling height, stem tickness, tiller number per dm2, regeneration capability, number of days for cutting maturity and 1000 seeds weight were determined. The species performed well in Haymana/Ankara conditions and were successful for lawn seedings under Irrigated conditions.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI SORUNU YOKTUR
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Açıkgöz, E., 1994. Çim alanlar yapım ve bakım tekniği. Çevre peyzaj mimarlığı yayınları: 4, Bursa. Avcıoğlu, A., Soya, H., Birant, M., Geren, H. 1996. Yeşil alan buğdaygillerin seçiminde temel ilkeler ve Türkiye’deki uygulamalar. Türkiye 3. Çayır-mera ve yem bitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996, s: 782-788, Erzurum. Beşkonaklı, F., 1989. Ankara koşullarında çim alanların başarı durumu ve TBMM parkı örneği. A. Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Ekiz, H., Kendir, H., 1994. Bakım imkanlarının kısıtlı olduğu çim alanlarında önerilebilecek bazı çim bitkileri. Çağdaş yaşamda çim alanlar sempozyumu II. ve III. A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:2, Sayfa:89-98, Ankara.Ekiz, H., Yazgan, M.E., Kendir, H., Karadeniz, N., 1995. Danimarka kökenli bazı ithal çim tohumlarından Ankara koşullarında yeşil saha tesislerinde kullanılabilecek türlerin belirlenmesinde bazı morfolojik ve fenolojik karakterler üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1401, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler:781, Ankara.Erdem, Ü. 1986. Çim bitkileri, çim alanlar, çim alan planlama ve uygulama tekniği, MEB. Beden Terbiyesi ve Spor il Müd. İzmir.Petersen, M. 1991. Management of Turf and Football Fields. DLF Trifolium, Roskilde, Denmark. Orçun, E.,1979. Özel bahçe mimarisi (Çim sahaları tesis ve bakım tekniği). E.Ü.Z.F. yayınları No:152. İzmir.Tekeli, S. 1977. Orta Anadolu Koşullarında Suni Mera Tohum Karışımlarının Ekim Metotları Üzerine Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doktora Tezi (yayınlanmamış), Ankara.Tosun, F. 1966. Yeşil saha tesisinin teknik esasları ve bu maksatla kullanılan çim bitkileri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Zirai Araş. Enst. Teknik Bülten no:7, A.Ü. Basımevi, Ankara.Uzun, G. 1989. Peyzaj mimarlığı çim ve spor alanları yapımı, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yardımcı Ders kitabı No: 20, Adana.Yazgan, M.E., Ekiz, H., Karadeniz, N., Kendir, H., 1992. Ankara koşullarında yeşil saha tesisinde kullanılabilecek önemli çim türlerinin belirlenmesinde bazı morfolojik ve fenolojik karakterler üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1277, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:710, Ankara.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAçıkgöz, E., 1994. Çim alanlar yapım ve bakım tekniği. Çevre peyzaj mimarlığı yayınları: 4, Bursa. Avcıoğlu, A., Soya, H., Birant, M., Geren, H. 1996. Yeşil alan buğdaygillerin seçiminde temel ilkeler ve Türkiye’deki uygulamalar. Türkiye 3. Çayır-mera ve yem bitkileri Kongresi 17-19 Haziran 1996, s: 782-788, Erzurum. Beşkonaklı, F., 1989. Ankara koşullarında çim alanların başarı durumu ve TBMM parkı örneği. A. Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Ekiz, H., Kendir, H., 1994. Bakım imkanlarının kısıtlı olduğu çim alanlarında önerilebilecek bazı çim bitkileri. Çağdaş yaşamda çim alanlar sempozyumu II. ve III. A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:2, Sayfa:89-98, Ankara.Ekiz, H., Yazgan, M.E., Kendir, H., Karadeniz, N., 1995. Danimarka kökenli bazı ithal çim tohumlarından Ankara koşullarında yeşil saha tesislerinde kullanılabilecek türlerin belirlenmesinde bazı morfolojik ve fenolojik karakterler üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1401, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler:781, Ankara.Erdem, Ü. 1986. Çim bitkileri, çim alanlar, çim alan planlama ve uygulama tekniği, MEB. Beden Terbiyesi ve Spor il Müd. İzmir.Petersen, M. 1991. Management of Turf and Football Fields. DLF Trifolium, Roskilde, Denmark. Orçun, E.,1979. Özel bahçe mimarisi (Çim sahaları tesis ve bakım tekniği). E.Ü.Z.F. yayınları No:152. İzmir.Tekeli, S. 1977. Orta Anadolu Koşullarında Suni Mera Tohum Karışımlarının Ekim Metotları Üzerine Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Doktora Tezi (yayınlanmamış), Ankara.Tosun, F. 1966. Yeşil saha tesisinin teknik esasları ve bu maksatla kullanılan çim bitkileri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Zirai Araş. Enst. Teknik Bülten no:7, A.Ü. Basımevi, Ankara.Uzun, G. 1989. Peyzaj mimarlığı çim ve spor alanları yapımı, Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yardımcı Ders kitabı No: 20, Adana.Yazgan, M.E., Ekiz, H., Karadeniz, N., Kendir, H., 1992. Ankara koşullarında yeşil saha tesisinde kullanılabilecek önemli çim türlerinin belirlenmesinde bazı morfolojik ve fenolojik karakterler üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1277, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:710, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS