Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Doğu Anadolu Bölgesi Fiğ Islah Çalışmaları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Vetch Breeding Studies in Eastern Anatolia

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 102-105


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Islah, Macar fiği, Yaygın fiğ
Breeding, Hungarian vetch, common vetch
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT ÖZET: Bölge koşullarında adaptasyon ve verimi yüksek macar fiği (Vicia pannonica Crantz) ve yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Her iki fiğ türünde teksel bitki seleksiyonu ile elde edilen saf hatlar Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü kuru şartlarında verim denemelerine alınmıştır. Macar fiğinde Ege Beyazı, yaygın fiğde ise Karaelçi, Nilüfer ve Emir çeşitleri kontrol olarak kullanılmıştır. 1996 yılında başlanan macar fiği ıslah programı sonucunda ümitvar bulunan 13 hat 2002 yılında Erzurum ve Pasinler lokasyonunda ot ve tohum verimleri yönünden değerlendirilmiştir. 2004 yılında çeşit adayı olarak belirlenen 122 ve 64 nolu hatların tescil bölge verim denemeleri kurulmuştur. Doğu Anadolu doğal florasından toplanan yaygın fiğ genotipleri içerisinden seçilen saf hatlar 5 yıl süreyle (1999-2000-01-02-03) verim ve verimunsurları bakımından değerlendirilmiştir. Verim denemelerine göre en iyi olan 4 hattın seçimi yapılmıştır. Yerli materyal özellikle olumsuz koşullara iyi adaptasyon göstermiştir. Bu durum dikkate alınarak daha fazla sayıda yerli materyalin toplanması ve bunlar içerisinden erkenci genotiplerin seçimine karar verilmiştir.
ABSTRACT: Breeding studies were started to develop high yielding and adaptableHungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) and common vetch (Vicia sativa L.) varieties to the regional conditions. Pure lines obtained from single plant selection in both vetch species were selected for advanced yield trials under dry conditions. Ege Beyazı variety in Hungarian vetch, and Emir, Nilüfer and Kara elçi varieties in common vetch were used as control. Promising 13 lines from Hungarian vetch breeding program started in 1996 were studied regarding forage and seed yield in Erzurum and Pasinler locations in 2002. Regional yield trials of 122 and 64 numbered lines, candidate varieties, were established for registration studies in 2004. Pure lines from common vetch genotypes collected from the natural flora of Eastern Anatolia were studied with regard to yield and yield components from 1999 to 2003 for 5 years. According to the yield trials promising4 lines were selected. Performance of native materials under unfavourable conditions was determined to be the best. It is concluded that more native materials should be collected in order to make it possible to select earlier genotypes among them.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. 25–27 Haziran 2007. Erzurum

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLARAnonim, 2003. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları,AnkaraGökkuş A., ve A. Koç, 1996. Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal yapı. Türkiye 3. Çayır-Mer’a veYembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran, Erzurum, s: 27-31.Tahtacıoğlu, L., M. Avcı, A. Mermer, A. Şeker ve C. Aygün, 1996. Bazı kışlık fiğ çeşitlerininErzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu. Türkiye 3. Çayır-Mer'a ve Yembitkileri Kongresi,17-19 Haziran 1996, Erzurum, s: 661-667.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS