Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ülkemizde Kışlık Olarak Üretimi Yapılan Arpa Çeşitlerinin Verim ve Fiziksel Kalite İstikrarı ile Kuru Alanlara Adaptasyonu

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Stability of Yield and Physical Quality and Adaptation to Dry Areas of Winter Grown Barley Varieties in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Yuksel, Soner (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Erzurum BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 158-161


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Arpa, çeşit, adaptasyon, verim
Barley, cultivar, adaptation, yield
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada, toplam 10 çevrede üretim programında bulunan 25 arpa genotipi ile adaptasyon denemeleri kurulmuştur. Çalışma, Orta Anadolu ve Batı Geçit Bölgelerinde yürütülmüştür. Verim, verim kompenentleri ve fiziksel kalite özellikleri ile çeşitlerin çevre performansları arasındaki ilişki incelenmiştir. Özdemir05 çeşidi deneme ortalamasına göre %9,8, İnce04 çeşidi %6,7 ve Çıldır02 çeşidi ise %6,8 oranında diğer çeşitlere göre daha yüksek verim düzeylerinde oldukları ancak eski çeşitlerden Karatay çeşidinin hem istikrarlı hem de deneme ortalamasına göre %6’lık verim düzeyi ile yüksek verimli olduğu görülmüştür.
At the study, adaptation trials were established total 10 environments (Middle Anatolian and Western Transitional Region) with 25 barley genotypes. Grain yield, yield components and physical quality parameters were studied and genotype x environment relationships were examined.Ozdemir05, Ince04 and Cildir02 gave 9.8, 6.7 and 6.8 % higher yields than the population mean, respectively; whereas Karatay, an old cultivar, was found to have good yield stability and a yield level 6% more than the mean.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. 25–27 Haziran 2007. Erzurum

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim,2004. http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.doİ.Demir ve Ark.(1992).Arpada Bazı Stabilite İstatistiklerinin Araştırılması ve Bilgisayar Programıyla Hesaplanması. 2. Arpa-Malt Semineri 25-27 Mayıs 1992.Kalaycı,M.(2004).Örneklerle Jump Kullanımı ve Tarımsal Araştırma İçin Varyans Analiz Modelleri.Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları.Y.No 21-ESKİŞEHİRKaymakcı,M.(1960).1955 Yılı Mahsulü İki ve Çok Sıralı Memleket Arpalarının Biralık Yetenekleri Üzerinde Araştırmalar.İhtisas Tezi.32-35-ANKARAKün,E.(1988).Serin İklim Tahılları.Ank.Ünv.Zir.Fak.Y.No.1032/299-ANKARA Yazıcıoğlu,T.(1966).Türkiye’de Biralık Arpa Yetiştirilmesinin Bugünkü Durumu.Geliştirmeİmkanları.Ank.Ünv.Zir.Fak.Y.No 269/170-ANKARA


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS