Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kuzeydoğu Anadolu’da Cayır ve Mera Kullanımı İle İlgili Alışkanlıklar ve Problemler

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Customs and Problems ın Exploıting Meadow and Pastures ın North-Heast Anatolıa

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Alınteri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 16 (B) – 2009, BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 7-18


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Çayır, mera, çayır otu üretimi, mera kullanımı, çiftçi problemleri
Meadow and pasture, meadow hay production, pasture exploitation, farmer problems
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Özet: Doğu Anadolu Bölgesi coğrafik yapısı ve dolayısıyla sahip olduğu genis çayır vemera varlığı nedeniyle daha ziyade hayvancılığa elverisli bir bölge olaraknitelendirilmektedir. Ekilebilir arazi miktarının az, sert ve uzun geçen kısları nedeniylevejetasyon süresinin kısa olması yetistirilen ürün sayısı ve çesidini sınırlamaktadır. Bastabuğday olmak üzere hububat üretimi toplam ekilisler içerisinde yaklasık %80 gibi bir payasahiptir. Ancak, bu kadar yüksek ekilise sahip hububat verimi ülke ortalamasının çokaltındadır. Bugüne kadar yürütülen ve yesil devrim olarak nitelendirilen arastırma ve yayımstratejilerinin olumlu etkileri özellikle de tarımsal üretim açısından çok avantajlı konumdaolan bölgelerin aksine bu bölgede pek fazla müsahede edilememistir. Tarımsal üretimdeverimliliğin artırılabilmesi ve bu amaçla yürütülen çalısmaların basarıya ulasabilmesi içinöncelikli olarak problemlerin ortaya konması ve daha sonra yürütülecek çalısmalara yolgösterilmesi gerekmektedir. Bu çalısma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır,Mera ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi SınırlayanFaktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti projesi kapsamında ele alınmıs ve çayır vemeralardan yararlanan çiftçilerin çayır ve mera kullanımı ile ilgili alıskanlıkları, bilgi vedeneyimleri irdelenmistir.
Abstract: Eastern Anatolia region of Turkiye is known as a favourable area for animalproduction because of its vast pasture and meadow assets. Due to less cultivable lands,long and harsh winter conditions and short vegetation period crop pattern is limited. Cerealproducion in which wheat comes first, has a share of about 80% in total cultivated land.However, yield is under country averages. Contrary to the regions especially favourable foragricultural production positive results of the green revolution type of research andextension strategies couldn’t be harvested in this part of country. In achieving the successin the projects to increase agricultural productivity, problem identification and prioritisationin order to guide the subsequent research and extension studies is of vital importance. Thisstudy was conducted in the context of “Determination of Farmer Problems and the FactorsLimiting Agricultural Production in the Systems Dependent on Pasture, Meadow andForage Crops in Erzurum, Kars, Ardahan and Ağrı Provinces in Eastern Anatolia” andcustoms and problems of the farmers benefiting from pasture and meadows, theirknowledge and experiences were studied.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES KAYNAKLARÇiçek, A. ve O. Erkan, 1996. Tarım Ekonomisinde Arastırma Örnek ve Örnekleme Yöntemleri,Gaziosmanpasa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Tokat.Çomaklı, B., 1991. Çayır Amenajmanı (Ddaresi), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır,Mera, Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Subat,Erzurum.Gökkus, A., 1989. Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum ovasındaki çayırlarınkuru ot ve ham protein verimlerine etkileri, Doğa Türk Tarım ve Orman Dergisi, 13, 1002-1020.Gökkus, A., 1991. Otlatma Kapasitesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır, Mera, YemBitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Subat, Erzurum.Gökkus, A., M. Tan ve A. Koç, 1991. Erzurum Tabii Meralarındaki Dominant Buğdaygillerin ToprakÜstü Biyoması, Bitki Boyu ve Yapısal Olmayan Karbonhidratların Büyüme MevsimiDçerisindeki Değisimi, Türkiye II. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs,Dzmir, s: 106-117.Gökkus, A., A. Koç ve B. Çomaklı, 2000. Çayır-Mera Uygulama Kılavuzu, (Genisletilmis üçüncübaskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 142, Erzurum..Kara, A., S. Kadıoğlu, N. Küçük ve G. Günay, 2002, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerindeÇayır, Mer'a ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi SınırlayanFaktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti Projesi Sonuç Raporu (basılmamıs), Proje No:TAGEM/TA/98/11/ 01/002, Doğu Anadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü Müdürlüğü,Erzurum.Tahtacıoğlu, L., A. Mermer, Z. Ulutas, M. Avcı ve R. Seday, 1993, Teknik Paketler, Tarım veKöyisleri Bakanlığı Doğu Anadolu Çayır, Mera Üretimini Gelistirme Projesi, DoğuAnadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Yayın No. 12, Erzurum, s:124.Tosun, F. ve M. Altın, 1981. Çayır, Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri,Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1, Ders Kitapları No: 1, Samsun.Tüzemen, N., 1991. Buzağı, düve ve süt ineklerinin bakım ve beslenmesi, Doğu ve GüneydoğuAnadolu Bölgeleri Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi EğitimSemineri, 20-22 Subat, Erzurum

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESKAYNAKLARÇiçek, A. ve O. Erkan, 1996. Tarım Ekonomisinde Arastırma Örnek ve Örnekleme Yöntemleri,Gaziosmanpasa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, Tokat.Çomaklı, B., 1991. Çayır Amenajmanı (Ddaresi), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır,Mera, Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Subat,Erzurum.Gökkus, A., 1989. Gübreleme, sulama ve otlatma uygulamalarının Erzurum ovasındaki çayırlarınkuru ot ve ham protein verimlerine etkileri, Doğa Türk Tarım ve Orman Dergisi, 13, 1002-1020.Gökkus, A., 1991. Otlatma Kapasitesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Çayır, Mera, YemBitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi Eğitim Semineri, 20-22 Subat, Erzurum.Gökkus, A., M. Tan ve A. Koç, 1991. Erzurum Tabii Meralarındaki Dominant Buğdaygillerin ToprakÜstü Biyoması, Bitki Boyu ve Yapısal Olmayan Karbonhidratların Büyüme MevsimiDçerisindeki Değisimi, Türkiye II. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Kongresi, 28-31 Mayıs,Dzmir, s: 106-117.Gökkus, A., A. Koç ve B. Çomaklı, 2000. Çayır-Mera Uygulama Kılavuzu, (Genisletilmis üçüncübaskı), Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 142, Erzurum..Kara, A., S. Kadıoğlu, N. Küçük ve G. Günay, 2002, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerindeÇayır, Mer'a ve Yem Bitkilerine Dayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi SınırlayanFaktörler ve Çiftçi Problemlerinin Tespiti Projesi Sonuç Raporu (basılmamıs), Proje No:TAGEM/TA/98/11/ 01/002, Doğu Anadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü Müdürlüğü,Erzurum.Tahtacıoğlu, L., A. Mermer, Z. Ulutas, M. Avcı ve R. Seday, 1993, Teknik Paketler, Tarım veKöyisleri Bakanlığı Doğu Anadolu Çayır, Mera Üretimini Gelistirme Projesi, DoğuAnadolu Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Yayın No. 12, Erzurum, s:124.Tosun, F. ve M. Altın, 1981. Çayır, Mera-Yayla Kültürü ve Bunlardan Faydalanma Yöntemleri,Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1, Ders Kitapları No: 1, Samsun.Tüzemen, N., 1991. Buzağı, düve ve süt ineklerinin bakım ve beslenmesi, Doğu ve GüneydoğuAnadolu Bölgeleri Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Hayvancılığı Gelistirme Projesi EğitimSemineri, 20-22 Subat, Erzurum


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS