Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

The Effects of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on Cotton Yield and Fiber Quality

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Effects of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on Cotton Yield and Fiber Quality

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: English

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_ISIWOS: YES

BROWSE_DETAIL_CREATORS: ÜNAY, Aydın (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ERDOGAN, Oktay (Project Manager),

BROWSE_DETAIL_URL: http://scialert.net/abstract/?doi=ajps.2006.867.870

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER:
The Effects of Verticillium Wilt (Verticillium dahliae Kleb.) on Cotton Yield and Fiber Quality http://mitos.tagem.gov.tr/browse/28/353.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Asian Journal of Plant Sciences BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 5 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 5 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 867-870


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS
Verticillium wilt, infected field, cotton, seed cotton yield
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT
This study was conducted in Aegean Region, western Turkey, in non-infected and naturally infected fields to determine the influence of verticillium wilt on yield and fiber quality parameters. The cotton cultivars, Nazilli 84 S (Aegean Region standard cotton cultivar), Carmen (tolerant to verticillium wilt) and Cukurova 1518 (susceptible to verticillium wilt) were used as a material. It was found that verticillium wilt significantly reduced the seed cotton yield, fiber length and fiber strength. Yield reduction was determined as 15.93%. Finally, Carmen was recommended for yield and fiber quality in infected area.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
ISSN 1682-3974

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESABBASSİ, ASHRAF, M., 1998. Determination of Verticillium Wilt Effect on Cotton Fiber and Properties. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 337.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996a. Etiology, Importance and Distrubation of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease, 80:11, 1233-1238.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1996b. Influence of inoculum density of defoliating and nondefoliating pathotypes of Verticillium dahliae on epidemics of Verticillium wilt of cotton in southern Spain. Review of Plant Pathology, 75(6):527.BEJERANO, A.J., BLANCO, L.M.A., MELERO, V., and JIMENEZ DIAZ, R.M., 1997. The influence of verticillium wilt epidemics on cotton yield in southern Spain. Plant Pathology, 46:168-178.EL-ZIK, K. M., 1985. Integrated Control of Verticillium Wilt of Cotton. Plant Disease,1025-1032.ESENTEPE, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele AE araştırma eserleri seri No.32. İzmir.GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190.KAYMAK, F., ŞİMŞEK, M., ve ÜNAL, M., 1976. Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığına Mukavemetlerinin Tespiti. NBPAE Proje Sonuçları. S: 195-205.KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.SAĞIR, A., ve TATLI, F., 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül, Ankara.SEZGİN, E., 1985. “Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi”. Yıllık 3 (3):23-31.YELİN, D., ve ERŞAN, K., 1985. A Research on Yield and Some Technological Characters and Sensivity of Cotton Varieties (Gossypium hirsutum L.) to Verticillium dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. The Journal of Turkish Phytopath. Vol. 14, No: 3, S:96.HUTMACHER, B., S., WRIGHT, R., VARGAS, D., MUNK, B., MARSH, R.M., DAVIS, and BALL, S., 2005. Field Check. University of California Cooperative Extension. Cotton info.ucdavis.edu./ımages/filed520 check.ONAN, E. ve KARCILIOĞLU, A., 1998. Pathotypes of Verticillium dahliae from cotton in Aegean region and Review of Verticillium Wilt tolerance in Nazilli 84 cotton. J. Turkish. Phytopath. 27:113-120.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS