Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Entegre Balık-Deniz Yosunu Yetiştiriciliğine Bir Bakış

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: A review of integrated finfish-seaweed farming

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: YABANLI, Murat (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:

BROWSE_DETAIL_URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/3/

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/3/312.pdf


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Journal of FisheriesSciences.com BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 3 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 100-107


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Entegre akuakültür, deniz yosunu, nutrient alımı
Integrated aquaculture, seaweed, nutrient uptake
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Ülkemizin deniz ve tatlı sularında su ürünleri yetiştiriciliği genellikle monokültür sistemlerşeklinde yürütülmektedir. Balık yetiştiriciliği, alıcı ortam olan su ve sedimentte bir takımolumsuz etkilere neden olmaktadır. Bu negatif etkilerin başında gelen nutrient zenginleşmesininönlenmesinde, balık yetiştiriciliği ile ekonomik değere sahip olan ve biyofiltre vazifesi görendeniz yosunu entegre yetiştiriciliğinin yapılması çevre ile dost sürdürülebilir bir akuakültüriçin önem taşımaktadır.
Aquaculture in our country’s sea and fresh waters is generally carried out in monoculturalsystems. Fish farming has some negative effects on the water and the sediment which are thereceiver environment. In the prevention of nutrient enrichment which is one of the leadingproblems, the integrated farming of fish and seaweed which is economically valuable and actsas biofilter has great importance for environment friendly and sustainable aquaculture.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES
ASFA, FSTA, Academic Search Complete, Oceanic Abstract, Fish & Fisheries Worldwide, Chemical Abstrac

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS