Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çokyıllık Buğdaygil Yem bitkilerinde Kuru Ot Verimi ile Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Değerlendirilmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Path Analysis and The Correlations Between Hay Yield and Some Yield Components in Some Forage Grasses

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: KARAKURT, Erol (Project Coordinator),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM) Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1-2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 9 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 11-22


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Otlak ayrığı, mavi ayrık, kılçıksız brom, gübreleme, verim, korelasyon ve path analizi.
Crested wheatgrass, intermediate wheatgrass, smooth bromegrass, fertilezer, yield, correlation and path analysis.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu araştırmada kuru ot verimi ile bazı özellikler arasındaki ilişkiler korelasyon ve path analizleriyle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, otlak ayrığı bitkisinde kuru ot verimi ile kuru madde verimi (r=1.000**) ve ham protein verimi (r=0.989**)arasında; mavi ayrık bitkisinde kuru ot verimi ile kardeş sayısı (r=0.924**), kuru madde verimi (r=0.881**) ve ham protein verimi (r=0.962**) arasında; kılçıksız brom bitkisinde ise kuru ot verimi ile yaprak sayısı (r=0.875**), kardeş sayısı (r=0.923**), kuru madde verimi (r=1.000**)ve ham protein verimi (r=0.975**) arasında olumlu ve çok önemli ilişki tespit edilmiştir. Path analizinde belirtme katsayısı (R2) değeri her üç bitkide de 1.000 olarak bulunmuştur. Bunun sonucu olarak kuru ot verimi ile verim komponentleri arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğu ifade edilebilir.
This study relations between dry hay yield and some of the characters have been determined by means of correlation and path analysis methods.As a result of these analysis several characters have been found significantly correlated with hay yield at the three grasses species tested. Hay yield was related with dry matter ( r= 1.000**) and crude protein yield ( r= 0.989**) in crested wheatgrass; hay yield was related with number of tillers ( r= 0.924**), dry matter ( r= 0.881**) and crude protein yield ( r= 0.962**) in intermediate wheatgrass; finally hay yield was related with number of leaves ( r= 0.875**), number of tillers ( r= 0.923**), dry matter ( r= 1.000**) and crude protein yield ( r= 0.975**) in smooth brome grass. As a result of path analysis, determination coefficient (R2) was found out to be 1.000 for all three crops. Therefore, it is concluded that there is a very close relationship between dry hay yield and yield components.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Açıkgöz, E. 1982. Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’nda bazı morfolojik ve tarımsal özellikler ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 802. Bilimsel Araştırma ve incelemeler:475. Ankara.Dewey, E.N., and Lu, K.H. 1959. A correlation and path coefficient analysis of components of crested wheatgrass seed production. Agron. J 51: 515-518.Eraç, A. 1985. Bazı önemli tek yıllık yonca tür ve varyetelerinde tohum ve ot verimi ve verime etkili başlıca karekterler üzerinde araştırmalar. A.Ü.Z.F.Yay.No:850. Bil.Araş.ve Inc.:509Serin, Y.,Gökkuş, A., Tan, M., Koç, A. 1999. Farklı Mevsim ve Dozlarda Azot Verilen Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyys)’un Tohum Verimi ile Buna ilişkin Karakterlere Etkisi ve Karakterler Arası İlişkiler. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, (23): 257-264.Tai, W. and Dewey, D.R. 1966. Morphology, cytology and fertility of diploid and colchicineinduced tetraploid crested wheatgrass. Crop Sci. 6: 223 - 226. Tosun, M., Akgün, İ., ve Sağsöz, S. 1997. Yabani domuz ayrığı(Dactylis glomerata L.) bitkilerinde ot ve tohum verimi ile bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 28(4), 605-619.Williams, W.A., Jones, M.B., Demment, M.W. 1990. A coincise table for path analysis statistics. Agron. J. 82: 1022-1024.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAçıkgöz, E. 1982. Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’nda bazı morfolojik ve tarımsal özellikler ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 802. Bilimsel Araştırma ve incelemeler:475. Ankara.Dewey, E.N., and Lu, K.H. 1959. A correlation and path coefficient analysis of components of crested wheatgrass seed production. Agron. J 51: 515-518.Eraç, A. 1985. Bazı önemli tek yıllık yonca tür ve varyetelerinde tohum ve ot verimi ve verime etkili başlıca karekterler üzerinde araştırmalar. A.Ü.Z.F.Yay.No:850. Bil.Araş.ve Inc.:509Serin, Y.,Gökkuş, A., Tan, M., Koç, A. 1999. Farklı Mevsim ve Dozlarda Azot Verilen Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyys)’un Tohum Verimi ile Buna ilişkin Karakterlere Etkisi ve Karakterler Arası İlişkiler. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, (23): 257-264.Tai, W. and Dewey, D.R. 1966. Morphology, cytology and fertility of diploid and colchicineinduced tetraploid crested wheatgrass. Crop Sci. 6: 223 - 226. Tosun, M., Akgün, İ., ve Sağsöz, S. 1997. Yabani domuz ayrığı(Dactylis glomerata L.) bitkilerinde ot ve tohum verimi ile bazı morfolojik özellikler arasındaki ilişkiler. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Derg. 28(4), 605-619.Williams, W.A., Jones, M.B., Demment, M.W. 1990. A coincise table for path analysis statistics. Agron. J. 82: 1022-1024.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS