Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Türkiye Makarnalık Buğday Üretimi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Durum Wheat Production in Turkey

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ATMACA, Evren (Editor), KILINÇ, ABDULLAH TANER (Editor), ozdemir, mehmet (Editor), Oztekin, Selma (Editor), şentürk, şahin (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: KONGRE BİLDİRİ KİTABI BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: ERZURUM BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: - BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 154-157


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Makarnalık buğday, verim, üretim, ekim alanı.
Wheat, seed, cost, single head rows, breeder seed
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Buğdayın insan gıdası olarak kullanımında makarna, ekmekten sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yaklaşık 626 milyon ton olan dünya toplam buğday üretiminin 33 milyon tonu makarnalık buğdaylardır. Makarnalık buğday, belirli ekolojilerde yetiştirilen ve ekmeklik buğdaya göre daha yüksek fiyatla alıcı bulan değerli buğdaylardır. Bu durum üretimde ve ihracatta bazı ülkelere avantajlar sağlamaktadır. Dünyada en fazla makarnalık buğday üreten ülkeler sıralamasında % 17,2 ile İtalya birinci sırada yer alırken Türkiye % 7,3 ile beşinci sırada yer almaktadır. Dünya makarnalık buğday üretiminin %20’si Türkiye’nin de içinde bulunduğu Yakın Doğu Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz makarnalık buğdayın gen merkezlerinden olan verimli hilal içerisinde yer almakta ve dünyanın önemli üretici ülkelerinden birisidir. Ekim alanlarının % 54,6’sı Güney Doğu Anadolu, %25,4’ü Orta Anadolu ve % 16,4’ü Batı Geçit Bölgesinde yer alır. İller bazında ise Şanlıurfa % 25,9 ile birinci Konya % 15,9 ikinci ve Mardin %11,7 ile üçüncü sıradadır. Özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgemiz, Dünyada artması beklenen makarnalık buğday talebini karşılama potansiyeline sahiptir.
Macaroni takes the second place after bread in consumption of wheat as human food. Of the approximately 626 million tons global wheat production, 33 million tons are durum wheats. Durums are precious wheats grown in limited areas and marketed for higher prices. This situation provides advantage to some countries in production and export. Among durum producing countries of the world, Italy is the leader with 17.2 % and Turkey takes the 5th place with 7.3 %. 20 % of global durum wheat production is by the Middle-East Asian countries including Turkey. Our country is located within the Fertile Crescent which is among the centers of origin of wheat and it is among the important durum wheat producers of the world. 54.6 % of the durum wheat areas are in South Eastern Anatolia, 25.4 % are in Central Anatolia and 16.4 % are in the Western Transitional Region. Among provinces, Sanliurfa has the greatest durum area with 25.9%, followed by Konya with 15.9 % and Mardin with 11.7 %. Particularly Southeastern Anatolia has the potential to meet the demand for durum wheat which is expected to increase.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS TELİF HAKKI YOKTUR.
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim, 2006. Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi Kayıt Sistemi. Tarım ve Köyişleri BakanlığıAnonim, 2005. Durum Wheat Production and Area. Production Estimates and Crop Assesment Divition, United States Department Agriculture.Anonim, 2004. Türkiye Makarna Sektör Raporu. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, Ankara.Kınacı, E.,1993. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Simpozyumu, Ankara, Sayfa:49-55.Şentürk, Ş., 2005. Türkiye Makarna Sektöründeki Gelişmeler. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Bitirme Tezi, Isparta.Özden, Ç., 2001. Makarna Dış Pazar Araştırması. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Raporu, Ankara.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS