Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Sürdürülebilir Tarım İçin Sırta Ekim Yöntemi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Bed Planting Method for Sustainable Agriculture

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Dayioglu, Ramis (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: Onder, Oguz (Project Coordinator), Cekic, Cemal (Project Manager), Savasli, Erdinc (Project Coordinator),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, Çalıştaylar Dizisi. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: E.Ü.Z.F. Tarım Makinaları Böl. İzmir. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 10 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 2 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 149-157


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Ekmeklik buğday, sırta ekim yöntemi, ekim sıklığı, ekim yöntemleri.
Bread wheat, raised-bed planting system, sowing rates, planting systems.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Bu çalışmada buğday tarımında geleneksel ekim ile sırta ekim yöntemlerini karşılaştırarak sırta ekim yönteminin İç Anadolu koşullarında uygulanabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazilerinde 2001–2005 yılları arasında, Sultan95 ve Bezostaya1 ekmeklik buğday çeşitlerinde sırta 2 ve sırta 3 sıra ekim yöntemlerinin geleneksel ekim yöntemiyle karşılaştırıldığı bir denemenin yanı sıra, sırta ekim sistemlerinde uygun ekim sıklıklarını (250, 350, 450, 550 ve 650 dane /m2) araştırmak amacıyla da ayrı bir deneme yürütülmüştür. Ekim yöntemlerinin karşılaştırıldığı denemede, Sultan95 en yüksek verimi geleneksel ekim yönteminde verirken, sırta ekim yönteminde veriminde azalmalar olmuş, buna karşılık ekim yöntemi Bezostaya1’in veriminde önemli fark yaratmamıştır. Bu sonuçlar sırta ekim yönteminin uygulandığı durumlarda çeşit seçiminin önemini vurgulamaktadır. Ekim sıklığı denemelerinde ise, ekim sıklığının verim üzerine anlamlı düzeyde etkisi olmamıştır. Artan tohum miktarları birim alandaki başak sayısını belli oranda arttırırken, diğer komponentlerden özellikle başaktaki başakçık sayısındaki düşüş bunu karşılamış ve verim değişmemiştir. Bezostaya1’in bin dane ağırlığı ekim sıklığından fazla etkilenmezken, Sultan95’in bin dane ağırlığında da artan ekim sıklıklarıyla düşüşler görülmüştür. Sıra aralıklarının artması nedeniyle aynı miktardaki tohumun geleneksel yönteme oranla sıra üzerlerine daha sık düşmesi buna neden olmuş görünmektedir. Bu nedenle, zaten bu yöntem de şimdilik sadece sulanır koşullara önerildiği için, 300–350 dane / m2’den daha sık ekim önerilmemesi gerektiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, uygun çeşit ve ekim sıklıkları kullanılması halinde geleneksel yönteme oranla bir verim farkı oluşturmadığı için, getirdiği diğer avantajlar göz önünde bulundurulduğunda bölgenin sulu tarım alanlarında özellikle münavebe sistemleri içinde uygulanabilir olduğu görülmüştür.
The main objective of this study was to investigate the possibility of using raised-bed planting system in irrigated wheat farming in the Transitional Zone, by comparing it with conventional planting system. An experiment to compare 2-row and 3-row raised-bed planting systems with the conventional system, using Sultan95 and Bezostaya1 bread wheat varieties, and another experiment to study the effect of sowing rates (250, 350, 450, 550 ve 650 seeds /m2) on the same varieties in raised-bed planting system were conducted for 5 years (2001-2005) at the main station of the Anatolian Agricultural Research Institute. In the first experiment, Sultan95 gave higher grain yields with conventinal system suffering a yield reduction with raised-bed planting system, whereas the grain yield of Bezostaya1 was not affected by planting systems. This result shows the importance of selecting varieties suitable to this new system. In the second experiment, sowing rates did not affect grain yields of the varieties significantly. Although number of spikes per area increased with increasing sowing rates, compensation effect from other components, particularly spikelets per spike, prevented a yield difference. Thousand grain weight of Sultan95 was reduced by higher sowing rates, whereas the effect was not significant for Bezostaya1. It was concluded that, sowing rates higher than 300-350 seeds / m2 is not recommendable with raised-bed planting system, especially for Sultan95, which already has kernel size reduction problem sometimes in farmers’ fields, probably due to higher within-row competition as compared to conventional system using narrower row spaces. For this reason, it was found out that sowing rates higher than 300-350 seeds / m2 should not be recommended in raised-bed planting system. It was concluded that, when suitable varieties and sowing rates are used, raised-bed planting system give similar grain yields and considering the other advantages over conventional planting, it is recommendable for irrigated conditions, particularly in rotation systems.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur.
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAquino, P. 1998. The Adaptaion of Bed Planting of Wheat in the Yaqui Valley, Sonora, Mexico. CIMMYT Wheat Program Special Report 17AKabakçı, Y., 1999. Makarnalık Buğdayda Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarının Verim Üzerinde Etkisi Harran Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Sonuç Raporu. Akçakale.Sayre, K.D., Moreno Ramos, O.H. 1997. Application of raised-bed planting systems to wheat. CIMMYT Wheat program-special-report WPSR No:31Sayre, K., Wang FaHong, Wang XuQing. 2004. Comparison of conventional, flood irrigated, flat planting with furrow irrigated, raised bed planting for winter wheat in China. Field Crops Res., (Vol. 87) (No.1)35-42.Tripathi, S. C., Sayre, K. D. and Kaul J. N. 2005. Planting Systems on Lodging Behavior, Yield Components, and Yield of Irrigated Spring Bread Wheat, Published in Crop Sci 45:1448-1455.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS