Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Baharatlar Dünyasının Kumral Prensi KİMYON

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: kara, ismail (Project Manager),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: Agroskop Tarım-Gıda ve Hayvancılık Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 5 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 58-59


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Kimyon, Uçucu yağ
Cumin, Volatile oil.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Kimyon ülkemizin ihraç ettiği baharatların başında yer almaktadır. Dünyanın kimyon ihtiyacının % 60-70’i ülkemizce karşılanmaktadır. Ancak son yıllarda üretimde bazı sıkıntılar olmuştur. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için yetiştiricilik bilgilerinin çiftçimize ulaştırılması, tekniğine uygun kimyon tarımı yapılarak verimin ve kalitenin arttırılması büyük önem taşımaktadır.
Cumin is one of the spices which is exported in great amounts by Turkey. 60-70 % of cumin need in the world is supplied by our country. But there has been some difficulties in cumin production in recent years. To overcome these problems, proper cultivation techniques of cumin should be taught to farmers and yield and quality in cumin production should be increased trough proper cultivation.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION KİMYON BİTKİSİNİM YETİŞTİRİCİLİK BİLGİLERİ
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 1.Atal C.K.,Kapur B.M. Cultivation and utiliation of aromatic plants.Regional Research Laboratory council of scientific&Industrial research JAMMU-TAWİ 19822.Başer, K. H. C. Compositione of the Turkish Cumin Seed Oıl Presenred at the International Conference on Essential Oil for Perfumery and Flavours, 26-30 May. 1990 Antalya,Turkiye 3.Baytop, T. Türkiye`de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.Nobel Tıp Kitabevleri Yayını İstanbul. 19994.Doğan A.,Dikmen B. Kimyon Cuminum cyminum L.ve Uçucu Yağının Özellikleri VI.Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı Sayfa 302 ANKARA 19875.Hatipoğlu F., Aktaş M.,Arslan N., Orta Anadolu Nadas Alanlarında Yetiştirilen Kimyon Bitkisinin (Cuminum cyminum L.) Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinmesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 19846.Kan Y. Kimyonun Önemi ve Üretimi. Konya Ticaret Borsası Dergisi Sayı:8 20017.Özer Z.Kadıoğlu İ.Önen H.ve Tursun N. Herboloji (Yabancıot Bilimi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:20 TOKAT 1997,

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES1.Atal C.K.,Kapur B.M. Cultivation and utiliation of aromatic plants.Regional Research Laboratory council of scientific&Industrial research JAMMU-TAWİ 19822.Başer, K. H. C. Compositione of the Turkish Cumin Seed Oıl Presenred at the International Conference on Essential Oil for Perfumery and Flavours, 26-30 May. 1990 Antalya,Turkiye 3.Baytop, T. Türkiye`de Bitkilerle Tedavi Geçmişte ve Bugün. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.Nobel Tıp Kitabevleri Yayını İstanbul. 19994.Doğan A.,Dikmen B. Kimyon Cuminum cyminum L.ve Uçucu Yağının Özellikleri VI.Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı Bildiri Kitabı Sayfa 302 ANKARA 19875.Hatipoğlu F., Aktaş M.,Arslan N., Orta Anadolu Nadas Alanlarında Yetiştirilen Kimyon Bitkisinin (Cuminum cyminum L.) Azotlu ve Fosforlu Gübre Gereksinmesi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 19846.Kan Y. Kimyonun Önemi ve Üretimi. Konya Ticaret Borsası Dergisi Sayı:8 20017.Özer Z.Kadıoğlu İ.Önen H.ve Tursun N. Herboloji (Yabancıot Bilimi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No:20 TOKAT 1997,


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS