Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Pamuklarda Görülen Toprak Kaynaklı Hastalıklara Karşı Biyolojik Mücadele

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Biological Control against Soil-Borne Diseases on Cotton

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 16-12-2009

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Lecture

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ERDOGAN, Oktay (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 16-12-2009


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS pamuk, biyolojik mücadele, toprak kaynaklı hastalıklar
cotton, biological control, soil-borne diseases
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Pamuk Türkiye’de geniş alanlarda yetiştirilen ve ekonomik olarak önemi bulunan bir bitkidir. Ülkemizde Güneydoğu Anadolu, Ege ve Çukurova olmak üzere 3 ana bölgede, 365,000 hektar alanda pamuk üretimi yapılmaktadır. 2008-2009 yılında Ege Bölgesinde pamuk ekim alanı 74,000 hektar ve lif pamuk üretimi 94,000 ton’dur.Pamukta fide gelişimi toprak sıcaklığı, toprak pH’sı, su stresi, herbisitler, toprak altı zararlıları vb. pek çok faktöre göre değişmektedir. Bu faktörler içinde üreticilerin karşılaştıkları en önemli problem fide kök çürüklüğünden kaynaklanmaktadır. Pamukta çıkış öncesi ve çıkış sonrası fide kök çürüklüğüne toprak orijinli fungal etmenler neden olmaktadır. Hastalık bulaşık ve nemli topraklarda, yağışlı ve serin giden yıllarda pamuk fidesinin kök ve kök boğazılarının çürüyüp ölmesine neden olmaktadır. Hastalık çıkış öncesi ve çıkış sonrası çökerten olarak iki şekilde görülmektedir. Çökertene neden olan hastalık etmenlerinden Rhizoctonia solani’ye karşı üreticiler önlem almazsa tarlayı bozup yeniden ekim yapmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca tarlada fide eksikliği nedeniyle yer yer boşluklarda görülmektedir. Üreticeler bu durumu telafi etmek için tohumu ilaçlamanın yanı sıra gereğinden fazla tohum kullanmaktadır. Bu sebeple tohum, ilaç, toprak işleme gibi üretim masrafları artmakta ve geç ekimden dolayı verim kaybı ortaya çıkmaktadır. Çökerten hastalığı etmeninin mücadelesinde kültürel önlemler ve fungisitler ile tohum ilaçlaması uygulanmaktadır. Ancak hastalık yıllar itibariyle yine ekonomik kayba neden olmaktadır. Hastalığa karşı dünyada üzerinde durulan mücadele yöntemlerinden biri de biyolojik mücadele yöntemleridir. Nitekim ABD, Kanada, Meksika ve Çin’de pamuk ve diğer kültür bitkilerinde hastalığa karşı ruhsatlı ticari biyopreparatlar satılmaktadır.
Cotton (Gossypium hirsutum L.) is grown on a large acreage in Turkey and is an economically important crop. In Turkey, Upland cotton (G. hirsutum L.) has annually been grown nearly in 365.000 ha and is grown under irrigation in three main regionsncluding Aegean, Cukurova and Southeastern Anatolia. Cotton area for the 2008/2009 season was 74.000 ha and lint yield was 94.000 t in the Aegean Region.Seed growing shows changes due to the effect of many factors such as soil temperature, soil pH, water stres, herbicide etcon cotton. In these factors, cotton growers faced with damping-off that is very important disease caused by Rhizoctonia solani Kühn. Damping-off g, is caused by soil-born pathogens on cotton seedlings in pre-or post emergence period. This disease is caused to seed rotting, seedling damping-off, resulting from infested and humid soil after rainy and cool weathers in season. Diseases show both damping-off on seedling in pre-emergence period and damping-off on seedling in post-emergence period Cotton farmers repeats sowing which has to be done, since damping-off can be controlled yet by this way on cotton seedlingin pre-or-post emergence periods. Furthermore, some stand losses occured in the growing season due to seedling disease in the field. Growers use fungicides and appropriate seed, to prevent therecouping of loss stand. Therefore, both production cost increased by seed, pesticide, soil tillage expenses and yield shows decreasing due to last sowing. Cultural control and fungicide are used to control of damping-off. But disease caused also economical losses, because fungicide can not completely control damping-off in some years. The use of biological control has shown world-widely äncrease. Thus, registered biopesticides are sold to cotton or crops on damping-off in the USA, Canada, Mexico and China.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Ege Tarımsal AE, TAYEK, yayın no: 130
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Abdelzaher, H.M.A., and Elnaghy, M.A., 1998. Identification of Pythium carolinianum causing "root rot" of cotton in Egypt and its possible biological control by Pseudomonas fluorescens. Mycopathol. 142.3, 143-151; 34 ref.Agil, T., and Batson, W.E., 1999. Evaluation of radicle assay for determining the biocontrol activity of rhizobacteria to selected pathogens of the cotton seedling disease complex. Pakistan Journal of phytopath. 11.1, 30-40; 26 ref.Anonymous, 1999. www.barc. usda. Gov./psı/bpdı/bpd/prod.html.Anonymous, 2001. Attra.ncat. org/attra-pub.Anonim, 2005. Pamuk Tarımı, Tariş Ar-Ge Müdürlüğü Yayınları, Bornova, İzmir.Anonim, 2007. Ege Bölgesi Pamuk Rekolte Raporu, İzmir.Aydemir, M., 1982. Pamuk ıslahı, yetiştirme tekniği ve lif özellikleri. Pamuk AE Yayın No: 33, Nazilli.Berg, G., Knaepe, C., Ballin, G., and Seidel, D., 1994. Biological control of V. dahliae Kleb. By natural occuring rhizosphere bacteria. Arch. Phytopath. Pflanz. 29:249-262.Bora, T., ve Özaktan, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Prizma matbaası, s.205, İzmir.Bradow, J.M., 1991. Cotton growth in the presence of a seedling-disease-complex biocontrol and sub-optimal temperatures. Proceedings-Beltwide Cotton Production Conf. Vol:2, 820-824, 11 ref.Demir, G., Karcılıoğlu, A., and Onan, E., 1999. Protection of cotton plants against damping-off disease with rhizobacteria. Journal of Turkish Phytopath. 28.3, 111-118, 15 ref.Ercole, N.D., Nipoti, P., Di Pillo, L., and Gevina, F., 1997. In vitro and in vivo tests of Trichoderma spp. as a biocontrol agent of V. dahliae Kleb. İn Eggplants. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;260-263.Erdoğan, O., ve Benlioğlu, K., 2007. Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, sayfa;121 (yayınlanmamış), AYDIN.Esentepe, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, araştırma eserleri seri No.32. İzmir.Fravel, D.R., and Roberts, D.P., 1991. In situ evidence for the role of glucose oxidase in the biocontrol of Verticillium wilt by Talaromyces flavus. Biocont. Sci. Technol. 1:91-99.Fravel, D.R., and Larkın, R.P., 1997. Effect of sublethal stresses on microsclerotia of V. dahliae . Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;301-306.Gencer, O., Mert, M., Kurt, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (G. hirsutum L.) solgunluk hastalığına (V. dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.Hallmann, Quadt, A., Hallmann, J., and Kloepper, J.W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Canadian Jour. 43:3, 254-259; 19 ref.Hanson, L.E., and Howell, C.R.,1999. Elicitation of cotton phytoalexin production by culture filtrates from T. virens. Phytopathology, 89:32.Hanson, L.E., 2000. Reduction of Verticillium wilt symptoms in cotton following seed treatment with T. virens. The Journal of Cotton Science 4: 224-231.Honglian, L., Hongxia, Y., Wong, Y., Junli, J., and Junxia, C.A.I, 1999. Studies on the relationship between diversity of microbes in rhizosphere and resistence of cotton cultivars of V. dahliae. II. The fungi flora in the rhizosphere of different cotton cultivars and its inhibition to V. dahliae. Acta phytopath.-Sinica. 29.3, 242-246, 13 ref.Howell, C.R., 1982. Effect of G. virens on Pythium ultimum, Rhizoctonia solani and damping off of cotton seedlings, phytopathology, 72:496.Howell, C.R., and Stipanovic, R.D., 1983. Gliovirin, a new antibiotic from G. virens, and its role in the biological control of Pythium ultimum. Can. J. Microbiol. 29:321-324.Howell, C.R., 1987. Relevance of mycoparasitism in the biological control of Rhizoctonia solani by G. virens. Phytopath. 77:992-994.Howell, C.R., and Stipanovic, R.D., and Lumsden, R.D., 1993. Antibiotic production by strains of G. virens and its relation to the biocontrol of cotton seedling diseases. Biocontrol Sci. and Tech. 3:435-441.İyriboz, N., 1941. Mahsul Hastalıkları. No:1, Ziraat Vekaleti Neşriyatı, Umum No: 237, Ankara.James, D.W., and Gutterson, N.L., 1986. Multiple antibiotics produced by P. fluorescens HV 37a and their differintial regulation by glucose. App. Environ. Mic. 52: 1183-1189.Karaca, I., Karcılıoğlu, A., and Ceylan, S., 1971. Wilt Disease of Cotton in the Ege Region of Turkey, J. Turkish Phytopath., 1;4-11.Karcılıoğlu, A., 1976. Gediz havzasında pamuklarda çökerten yapan fungal etmenler, zarar derecesi ve patojenisiteleri üzerinde araştırmalar. Ph. D. Thesis (yayınlanmamış).Kaymak, F., 1972. Pamuk Hastalıkları, Zaralıları ve Mücadele Yolları. Pamuk AE Yayın No: 7, 48s.Kersten, H., 1997. Management of a fungicide based on ascospores of T. flavus to control V. dahliae. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;257-259.Murray, F.R., Lewellyn, D.J., Peacock, W.J., and Dennis, E.S., 1997. Isolation of the glucose oxidase gene from T. flavus and characterisation of its role in the biocontrol of V. dahliae current-genetics. 32:5, 367-375, 29 ref.Onan, E., Karcılıoğlu, A., and Demir, G., 1998. Effect of delinition on cotton seedborne fungi and control of R. solani on cotton seedlings with some antagonistic fungi. J. Turkish Phytopath., 27:2-3, 121-130;31 ref.Pleban, S., Ingel, F., and Chet, I., 1995. Control of R. solani and Sclerotium rolfsii in the greenhouse using endophytic Bacillus spp. European-Journal of Plantpath. 101:6,665-672; 26 ref.Safuyazov, J.S., Mannanov, R.N., and Sattarova, R.K., 1995. The use of bacterial antagonists for the control of cotton diseases. Field crops Research. 43.1, 51-54:9 ref.Sağır, A., ve Tatlı, F., 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (V.dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Ankara.Sanguino, A.,1994. In vitro detection of fungi antagonistic to V. dahliae Kleb. Race T-9. ITEA Produccion vegetal. 90:2, 129-131.Sezgin, E., Karcılıoğlu, A., and Yemişçioğlu, U., 1982. Investigations on the Effects of some Cultural Applications and Antagonistic fungi on R. solani Kühn. and V. dahliae Kleb. İn the Aegean Region. J. Turkish Phytopath., Vol. 11, Num. 1-2, 41-54.Shangunag, N., Shuren, J., Wenhua, T., Jiang, S.R., and Tang, W.H., 1999. Acta Phytophylaicica-sinica, 26.2, 171-176,5 ref.Soesanto, L., Termorshuizen, A.J., and Raaijmakers, J.M., 2000. Consistent control of Verticillium Wilt by combination of P. fluorescens 60 and T.flavus. Wageningen uni. 120pp.;10pp. Stosz, S.K., Fravel, D.R., and Roberts, D.P., 1996. In vitro analysis of the role of glucose oxidase from T. flavus in biocontrol of the plant pathogen V. dahliae. App. Environ. Mic. 62:3183-3186.Thomson, W.T., 1997. Agricultural Chemicals, Book IV fungicides 12th ed. Thomson Public.Fresno, 93791.Ulukuş, I., 1988. The antagonistic effect of a Bacillus sp. Against some bacterial and fungal plant pathogens and some antagonistic fungi. The journal of Turkish Phytopathology, Volume.17, numbar:3.Wei, S., Guojin, L., Daohong, J., and Daoben, W., 1999. Study on the antagonism of T. flavus against pathogenic fungi infecting cotton. Journal of Thiazhong-agricultural uni. 18.1, 16-19,12 ref.Zaki, K., Misaghi, I. J., and Heydari, A., 1998. Control of cotton seedling Damping-off in the Field by Burkholderia (Pseudomonas) cepacia. Plant dis. 82:291-293.Zeise, K., and Kersten, H., 1997. The potantial of T. flavus in controlling V. dahliae. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P; 232-236.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAbdelzaher, H.M.A., and Elnaghy, M.A., 1998. Identification of Pythium carolinianum causing "root rot" of cotton in Egypt and its possible biological control by Pseudomonas fluorescens. Mycopathol. 142.3, 143-151; 34 ref.Agil, T., and Batson, W.E., 1999. Evaluation of radicle assay for determining the biocontrol activity of rhizobacteria to selected pathogens of the cotton seedling disease complex. Pakistan Journal of phytopath. 11.1, 30-40; 26 ref.Anonymous, 1999. www.barc. usda. Gov./psı/bpdı/bpd/prod.html.Anonymous, 2001. Attra.ncat. org/attra-pub.Anonim, 2005. Pamuk Tarımı, Tariş Ar-Ge Müdürlüğü Yayınları, Bornova, İzmir.Anonim, 2007. Ege Bölgesi Pamuk Rekolte Raporu, İzmir.Aydemir, M., 1982. Pamuk ıslahı, yetiştirme tekniği ve lif özellikleri. Pamuk AE Yayın No: 33, Nazilli.Berg, G., Knaepe, C., Ballin, G., and Seidel, D., 1994. Biological control of V. dahliae Kleb. By natural occuring rhizosphere bacteria. Arch. Phytopath. Pflanz. 29:249-262.Bora, T., ve Özaktan, H., 1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Prizma matbaası, s.205, İzmir.Bradow, J.M., 1991. Cotton growth in the presence of a seedling-disease-complex biocontrol and sub-optimal temperatures. Proceedings-Beltwide Cotton Production Conf. Vol:2, 820-824, 11 ref.Demir, G., Karcılıoğlu, A., and Onan, E., 1999. Protection of cotton plants against damping-off disease with rhizobacteria. Journal of Turkish Phytopath. 28.3, 111-118, 15 ref.Ercole, N.D., Nipoti, P., Di Pillo, L., and Gevina, F., 1997. In vitro and in vivo tests of Trichoderma spp. as a biocontrol agent of V. dahliae Kleb. İn Eggplants. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;260-263.Erdoğan, O., ve Benlioğlu, K., 2007. Fluoresan Pseudomonasların Pamukta Verticillium Solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb.)’na ve Bitki Gelişimine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, sayfa;121 (yayınlanmamış), AYDIN.Esentepe, M., 1979. Adana ve Antalya illerinde pamuklarda görülen solgunluk hastalığının etmeni, yayılışı, kesafeti ve zarar derecesi ile ekolojisi üzerinde araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, araştırma eserleri seri No.32. İzmir.Fravel, D.R., and Roberts, D.P., 1991. In situ evidence for the role of glucose oxidase in the biocontrol of Verticillium wilt by Talaromyces flavus. Biocont. Sci. Technol. 1:91-99.Fravel, D.R., and Larkın, R.P., 1997. Effect of sublethal stresses on microsclerotia of V. dahliae . Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;301-306.Gencer, O., Mert, M., Kurt, Ş., 2001. Bazı Pamuk Hat ve Çeşitlerinin (G. hirsutum L.) solgunluk hastalığına (V. dahliae Kleb.) tepkisi ile bunların tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi. IV. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, S.193-197, Tekirdağ.Hallmann, Quadt, A., Hallmann, J., and Kloepper, J.W., 1997. Bacterial endophytes in cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Canadian Jour. 43:3, 254-259; 19 ref.Hanson, L.E., and Howell, C.R.,1999. Elicitation of cotton phytoalexin production by culture filtrates from T. virens. Phytopathology, 89:32.Hanson, L.E., 2000. Reduction of Verticillium wilt symptoms in cotton following seed treatment with T. virens. The Journal of Cotton Science 4: 224-231.Honglian, L., Hongxia, Y., Wong, Y., Junli, J., and Junxia, C.A.I, 1999. Studies on the relationship between diversity of microbes in rhizosphere and resistence of cotton cultivars of V. dahliae. II. The fungi flora in the rhizosphere of different cotton cultivars and its inhibition to V. dahliae. Acta phytopath.-Sinica. 29.3, 242-246, 13 ref.Howell, C.R., 1982. Effect of G. virens on Pythium ultimum, Rhizoctonia solani and damping off of cotton seedlings, phytopathology, 72:496.Howell, C.R., and Stipanovic, R.D., 1983. Gliovirin, a new antibiotic from G. virens, and its role in the biological control of Pythium ultimum. Can. J. Microbiol. 29:321-324.Howell, C.R., 1987. Relevance of mycoparasitism in the biological control of Rhizoctonia solani by G. virens. Phytopath. 77:992-994.Howell, C.R., and Stipanovic, R.D., and Lumsden, R.D., 1993. Antibiotic production by strains of G. virens and its relation to the biocontrol of cotton seedling diseases. Biocontrol Sci. and Tech. 3:435-441.İyriboz, N., 1941. Mahsul Hastalıkları. No:1, Ziraat Vekaleti Neşriyatı, Umum No: 237, Ankara.James, D.W., and Gutterson, N.L., 1986. Multiple antibiotics produced by P. fluorescens HV 37a and their differintial regulation by glucose. App. Environ. Mic. 52: 1183-1189.Karaca, I., Karcılıoğlu, A., and Ceylan, S., 1971. Wilt Disease of Cotton in the Ege Region of Turkey, J. Turkish Phytopath., 1;4-11.Karcılıoğlu, A., 1976. Gediz havzasında pamuklarda çökerten yapan fungal etmenler, zarar derecesi ve patojenisiteleri üzerinde araştırmalar. Ph. D. Thesis (yayınlanmamış).Kaymak, F., 1972. Pamuk Hastalıkları, Zaralıları ve Mücadele Yolları. Pamuk AE Yayın No: 7, 48s.Kersten, H., 1997. Management of a fungicide based on ascospores of T. flavus to control V. dahliae. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P;257-259.Murray, F.R., Lewellyn, D.J., Peacock, W.J., and Dennis, E.S., 1997. Isolation of the glucose oxidase gene from T. flavus and characterisation of its role in the biocontrol of V. dahliae current-genetics. 32:5, 367-375, 29 ref.Onan, E., Karcılıoğlu, A., and Demir, G., 1998. Effect of delinition on cotton seedborne fungi and control of R. solani on cotton seedlings with some antagonistic fungi. J. Turkish Phytopath., 27:2-3, 121-130;31 ref.Pleban, S., Ingel, F., and Chet, I., 1995. Control of R. solani and Sclerotium rolfsii in the greenhouse using endophytic Bacillus spp. European-Journal of Plantpath. 101:6,665-672; 26 ref.Safuyazov, J.S., Mannanov, R.N., and Sattarova, R.K., 1995. The use of bacterial antagonists for the control of cotton diseases. Field crops Research. 43.1, 51-54:9 ref.Sağır, A., ve Tatlı, F., 1995. Pamuk Solgunluk Hastalığı etmeni (V.dahliae Kleb.)'ne karşı pamuk çeşitlerinin duyarlılıklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül 1995, Ankara.Sanguino, A.,1994. In vitro detection of fungi antagonistic to V. dahliae Kleb. Race T-9. ITEA Produccion vegetal. 90:2, 129-131.Sezgin, E., Karcılıoğlu, A., and Yemişçioğlu, U., 1982. Investigations on the Effects of some Cultural Applications and Antagonistic fungi on R. solani Kühn. and V. dahliae Kleb. İn the Aegean Region. J. Turkish Phytopath., Vol. 11, Num. 1-2, 41-54.Shangunag, N., Shuren, J., Wenhua, T., Jiang, S.R., and Tang, W.H., 1999. Acta Phytophylaicica-sinica, 26.2, 171-176,5 ref.Soesanto, L., Termorshuizen, A.J., and Raaijmakers, J.M., 2000. Consistent control of Verticillium Wilt by combination of P. fluorescens 60 and T.flavus. Wageningen uni. 120pp.;10pp. Stosz, S.K., Fravel, D.R., and Roberts, D.P., 1996. In vitro analysis of the role of glucose oxidase from T. flavus in biocontrol of the plant pathogen V. dahliae. App. Environ. Mic. 62:3183-3186.Thomson, W.T., 1997. Agricultural Chemicals, Book IV fungicides 12th ed. Thomson Public.Fresno, 93791.Ulukuş, I., 1988. The antagonistic effect of a Bacillus sp. Against some bacterial and fungal plant pathogens and some antagonistic fungi. The journal of Turkish Phytopathology, Volume.17, numbar:3.Wei, S., Guojin, L., Daohong, J., and Daoben, W., 1999. Study on the antagonism of T. flavus against pathogenic fungi infecting cotton. Journal of Thiazhong-agricultural uni. 18.1, 16-19,12 ref.Zaki, K., Misaghi, I. J., and Heydari, A., 1998. Control of cotton seedling Damping-off in the Field by Burkholderia (Pseudomonas) cepacia. Plant dis. 82:291-293.Zeise, K., and Kersten, H., 1997. The potantial of T. flavus in controlling V. dahliae. Advances in Verticillium research and disease management edited by E.C. Tjamos et al. APS press. The American Phytopathological Society, St. Paul Minnesota. P; 232-236.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS