Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Isparta Yöresi Domates Yetiştiriciliğinde Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Yabancı Otların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Studies on the Determination of Plant Diseases, Insects and Weeds of Tomato Grown in Isparta Region

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Article

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_ISIWOS: YES

BROWSE_DETAIL_CREATORS:

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ERDOGAN, Oktay (Preparer), ERDOGAN, Oktay (Preparer),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 4 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 181-189


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Isparta, sebze, zararlı, hastalık, yabancıotlar
Isparta, vegetable, pest, disease, weeds
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT İklim koşullan, sulama olanakları ve toprak yapısı itibariyle Isparta yöresi birçok sebzenin üretimine elverişlidir. Bölgede gittikçe yaygınlaşan sebze tarımına paralel olarak hastalık ve zararlıların sayısında ve ortaya çıkan zararlarda bir artış gözlenmektedir. Son yıllarda üretimi hızla artan domates bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ürünün kalite ve kantitesinde büyük kayıplara neden olmaktadır.Bu çalışmada Isparta yöresinde yer alan domates üretim alanlarında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma Isparta Yöresinde görülen domates hastalıkları ve zararlıları ile yabancı otların belirlenmesine yönelik, ilk anket çalışmasıdır.
Climatic conditions and soil strueture of İsparta region are well suffıcient for vegetable produetion. in the region, a possible inerease in several diseases and pest has been observed; this is seen to be parallel to agricu ltural produetion of vegetables becoming vvidespread gradually. A significant number of some diseases and insects are tougth to be seen on the tomato plants which is widely planted in İsparta region.in this study was aimed to determine the diseases, insects and weeds of tomato produced in the region. They cause to quantitive and quality losses in the tomato plants. Therefore, this study was first ever evaluated to determine the diseases, insects and weeds of tomato in the Isparta Region.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Alan, M. N., Kovancı, İ., Yoltaş, T., cchs162 Çolakoğlu, H., (1992). Domatesin Kaldırmış Olduğu Bitki Besin Elementleri, Bunların Taşınması ve Potasyumun Verime Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar T ürkiye I. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2, 169-171 s., İzmir.Anonymous, (1996). Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) T.C. Başbakanlık Devlet 0İstatistik Enstitüsü, 633 s., Ankara.Çınar, Ö., (1989). Bitki Fungal Hastalıkları Çukurova Üniv. Ders Kitabı No: 84, Ada na.Erkan, S., Eser, B., Yorgancı, Ü., (1992). Domates Mozayik Virüsünün Bazı Domates Çeşitlerine Olan Etkileri Türkiye I. Ulusal Bah çe Bit. Kong. Cilt 2, 411-414 s., İzmir.Erkan, S., Gümüş, M., Duran, İ.,(1996). Marmara Bölgesi'nin DeğişikYörelerinde dtw0SanayiDomatesiYetiştiriciliğinin Özelliklerinin ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştı 0rma Sandom Sanayi Domatesini Geliştirme Projesi No: 10.Ertekin, Ü., (1997). Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği Mars Matb. Ulus, Ankara.G ichünay, A., (1981). Serler. Özel sebze yetiştiriciliği Cilt 2. Çağ matb., Ankara.Utku, M., (1990). İsparta İklim Etüdü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Ankara.Yoltaş, T., Ural, H., Özzambak, E., Eser, B., Eşiyok, B., Osman, İ., (1992b). Üst hs162 ün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Türkiye I. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2, 177-178 s., İzmir..Yorgancı, Ü., Erkan, S., af0Özaktan, H., Eser, B., (1994). Detection of Agents of viral and bacterial diseases in seeds of papper, tomato, eggplant, cucumber and their inactivation vvays. 9th congres of Mediterranean Phytopathologycal Union. 37-39, Kuşadası-Aydın.

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAlan, M. N., Kovancı, İ., Yoltaş, T., cchs162 Çolakoğlu, H., (1992). Domatesin Kaldırmış Olduğu Bitki Besin Elementleri, Bunların Taşınması ve Potasyumun Verime Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar T ürkiye I. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2, 169-171 s., İzmir.Anonymous, (1996). Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) T.C. Başbakanlık Devlet 0İstatistik Enstitüsü, 633 s., Ankara.Çınar, Ö., (1989). Bitki Fungal Hastalıkları Çukurova Üniv. Ders Kitabı No: 84, Ada na.Erkan, S., Eser, B., Yorgancı, Ü., (1992). Domates Mozayik Virüsünün Bazı Domates Çeşitlerine Olan Etkileri Türkiye I. Ulusal Bah çe Bit. Kong. Cilt 2, 411-414 s., İzmir.Erkan, S., Gümüş, M., Duran, İ.,(1996). Marmara Bölgesi'nin DeğişikYörelerinde dtw0SanayiDomatesiYetiştiriciliğinin Özelliklerinin ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştı 0rma Sandom Sanayi Domatesini Geliştirme Projesi No: 10.Ertekin, Ü., (1997). Örtü Altı Domates Yetiştiriciliği Mars Matb. Ulus, Ankara.G ichünay, A., (1981). Serler. Özel sebze yetiştiriciliği Cilt 2. Çağ matb., Ankara.Utku, M., (1990). İsparta İklim Etüdü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Ankara.Yoltaş, T., Ural, H., Özzambak, E., Eser, B., Eşiyok, B., Osman, İ., (1992b). Üst hs162 ün Verim ve Teknolojik Özelliklere Sahip Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi Türkiye I. Ulusal Bahçe Bit. Kong. Cilt 2, 177-178 s., İzmir..Yorgancı, Ü., Erkan, S., af0Özaktan, H., Eser, B., (1994). Detection of Agents of viral and bacterial diseases in seeds of papper, tomato, eggplant, cucumber and their inactivation vvays. 9th congres of Mediterranean Phytopathologycal Union. 37-39, Kuşadası-Aydın.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS