Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çukurova’nın Bazı Bölgelerinde Buğday Ekim Alanlarında Çinko Durumunun Belirlenmesi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: The Determination of Zinc Status in Wheat Cultivation Areas in Some Regions of Çukurova

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: Barut, Hatun (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: SEMERCİOĞLU, Tuğba (Editor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 8. Tarla Bitkileri Kongresi BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Hatay BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 162-166


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Buğday, Çinko, Verim
Wheat, Zinc, Yield
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Son yıllarda yapılan birçok araştırmayla çinkonun bitki gelişimi ve kalitesi, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki önemi ortaya konmuştur. Çinkonun önemi göz önüne alınarak; Çukurova’nın farklı bölgelerinde buğday ekim alanlarında, çinko durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2004- 2005 yılı buğday ekim sezonunda Ceyhan, Kadirli, Kozan ve İmamoğlu bölgelerinde, buğday ekili alanlardan toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır.Alınan toprak ve yaprak örneklerinin çinko içerikleri belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, alınan toprak örneklerinde çinko içeriğinin 0.5 ppm’den (kritik sınır; 0.5 ppm), yaprak örneklerin de ise çinko içeriğinin 20 ppm’den düşük olduğu belirlenmiştir. Çukurova bölgesinde buğday ekim alanlarında, bölgedeki iklim ve toprak özellikleri göz önüne alındığında; çinko noksanlığının verimi ve kaliteyi sınırlandıran bir faktör olabileceği düşünülmektedir.
Many investigations made in recent years have demonstrated the significance of zinc on plant growing and quality, human and animal health. Considering the importance of zinc, it was aimed to determine the zinc status in wheat cultivation areas in different regions of Çukurova. For this purpose, samples of soil and leaf were collected from wheat cultivated areas, in the regions of Ceyhan, Kadirli, Kozan and İmamoğlu in the season of wheat cultivation of the years 2004-2005. The zinc contents of these samples were determined. According to the analysis, the zinc content is lower than 0.5 ppm (critical limit; 0.5 ppm) in the soil samples and is lower than 20 ppm in the leaf samples. When considering the properties of climate and soil in the region of Çukurova in wheat cultivation areas, the deficiency of zinc is thought to be a factor limiting yield and quality.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 8. Tarla Bitkileri Kongresi

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES1- ÇAKMAK, İ., VE ARK, (1995). Zinc deficiency as a critical nutritional problem in wheat production in Central Anatolia.(submitted for puplication)2- ÇAKMAK,İ., YILMAZ, A., KALAYCI, M., EKİZ, H., TORUN, B., ERENOĞLU, B., BRAUN, H.J., (1996A). Zinc deficiency as a critical problem in production in Central Anatolia. Plant and Soil.180: 165-172. 3- EYÜPOĞLU, F., KURUCU, N., TALAZ, S., (1995). Türkiye topraklarının bitkiye yarayışlı mikro elementler bakımından genel durumu. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü. 620/A- 002 Projesi Toplu Sonuç Raporu.4- GRAHAM, R. D., ASCHER, J.S., AND HYNES, S.C.,(1992). Selecting Zinc-defficient Cereal Genotypes For Soils Low in Zinc Status. Plant and Soils.146, 241-250.5- KARANLIK, S., (1995). Orta Anadolu, Çukurova ve GAP Bölgeleri Topraklarında Total ve Bitkilerce Alınabilir Mikro elementlerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, ADANA.6-.ÖZBEK, V. VE ÖZGÜMÜŞ, A., (1988). Farklı Çinko Uygulamalarının Değişik Buğday Çeşitlerinin Verim Ve Bazı Verim Kriterleri Üzerine Etkileri. I. Ulusal Çinko Kongresi, 183-190.12-16 Mayıs 1997 Eskişehir.7-.SİLLANPAA, M., (1982).Micronutrients and the nutrient status of soils. A global study. FAO Soils Bulletin, No: 48, FAO, ROME8- YILMAZ, A., EKİZ, H., TORUN, B., AYDIN, A., VE ÇAKMAK,İ., (1995). Determination of Zinc Application Methods in Zinc-Deficient Wheat Growing Areas of Central Anatolia. Soil Fertilizer Management 9 th İnternational Symposium of CIEC 25-30 September, Kuşadası,Turkey.9-YILMAZ, A., ARK., (1995). İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilen bazı arpa genotiplerinin çinko noksanlığına tepkileri.III. Arpa Malt Simpozyumu, 5-7 Eylül1995, Konya.


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS