Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Adana İlinde 1997–1998 Yılları Arasındaki İklim Değişiklerinin II. Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Conference or Workshop Item

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: Paper

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: UÇAK, Ali Beyhan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS:


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NAME: 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Konya BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_NUMBER: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_VOLUME: 1 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 150-155


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Mısır, Sıcaklık, Nispi nem, Verim
Maize, Temperature, Relative humidity, Yield.
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Çukurova bölgesinde II. ürün mısır yetiştiriciliğinde verimi etkileyen en önemli parametrelerden biride toprak suyu ve iklim değerleridir. İklim değerleri içerisinde ise özellikle döllenme dönemindeki yüksek sıcaklık ve düşük nispi nem değerleri evapotransprasyonla fazla miktarda su kaybına neden olur. Bu durun bitkide stres etkisi yaratmakta, diğer şartlar optimum oranda sağlansa bile bitkiden istenilen verim alınamamaktadır. Çünkü II. ürün mısır yetiştiriciliğinde bölgemiz için en önemli sınırlayıcı faktörlerden biriside döllenme dönemindeki yüksek sıcaklıklar ve düşük nispi nem değerleridir. Yöremizde II. Ürün mısırda döllenme genel olarak ağustos ayının ilk haftasına tekabül etmekte olup 1998 yılı ağustos ayının ilk haftasında özellikle 6-9 ağustos tarihlerinde hava sıcaklığı 43,8 ºC’ ye çıkmış ve nispi nemde % 29,7’ye kadar düşmüştür. Çeşitlerin olum sürelerine bağlı olarak tozlanma dönemi bu tarihlere denk gelen çeşitlerde 468 kg/da kadar verim düşüklüğü saptanmıştır. Bu durum iklimde meydana gelen değişikliklerin, bitkilerin verimleri üzerindeki etkisinin en açık göstergesidir.
The most important parameters that affect the yield in 2nd crop maize growing in Çukurova region are groundwater and climate values. Among climate values; high temperature and low relative humidity values, particularly in pollination period, result in a great amount of water loss through evapotranspiration. This circumstance creates a stress effect on the plant and the desired yield is not obtained from the plant even if the other conditions are provided optimally, because other most important limiting factors for our region in 2nd crop maize growing are the high temperatures and low relative humidity values during pollination period. In our region, pollination in 2nd crop maize usually coincides with the first week of August; in the first week of August in 1998, especially on August 6-9, the temperature had increased to 43.8 C° and the relative rate had decreased to 29.7%. Depending on the maturation term of the varieties, a yield decrease of 468 kg/da had been obtained in varieties whose pollination periods had coincided with those dates. This situation is the most obvious evident of the effect of climatic changes on the yields of the plants
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS Telif hakkı sorunu yoktur
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES 1.1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESAnonim,(2003). Cotton: Review of the World situation. İnternational Cotton Advisory Committee. Çevre ve Orman Bakanlığı,(2008). Sulama-Drenaj Konferansı Bildiriler Kitabı.Gençoğlan C, (2008) Sulama Programlama Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.Kapur B, Kanber R ve Ünlü M. (10 Nisan 2008) Aşağı Seyhan Ovasında İklim Değişikliği ve Buğday-Mısır ve Pamuk Üretimi Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü AdanaKırtok Y,(1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı.Önder S. ve ark,(2002). Klasik ve Modern Sulama Yöntemlerinin Su Kullanım Randımanlarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,Antakya HATAYAteş F,Polen Tohumculuk Teknik Arşivi


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS