Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Adıyaman Yöresi Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Barınakların Yapısal Durumları Ve Geliştirilme Olanakları

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Current Conditions of Adıyaman Region Dairy Cattle Management in Favor of Structural View and Improving Possibilities

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 1999

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: Word

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: Agriculture (General),

BROWSE_DETAIL_REVISION: 1

BROWSE_DETAIL_CREATORS: UÇAK, Ali Beyhan (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: ALAGÖZ, TANER (Thesis Advisor),

BROWSE_DETAIL_URL: YOK

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_OTHER: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/65/396.doc


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: FEN BİLİMLERİ BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 1999 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 8


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDS Süt sığırcılığı, Adıyaman, Barınak
Dairy cattle, Adıyaman, Barn
BROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT Barınak yapımının amacı hayvanları uygun olmayan çevre koşullarından koruyarak yüksek verim elde edebilmek için uygun bir yaşam ortamı sağlamaktır. Herhangi bir bölgede yapılacak olan hayvan barınağı, iklim, yapı sistemleri, yapı malzemelerinin yöreden sağlanma olanakları ve yetiştiricilik sistemi gibi kriterler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Bu araştırmada, Adıyaman yöresindeki süt sığırcılığı barınaklarının yapısal yönden mevcut durumları saptanmış ve sonuçta yöreye en uygun sistemin serbest duraklı açık barınak olduğu belirlenmiştir.
The main objective of constructing animal housing is to be protecting animals from insufficient environmental conditions, and to supply favorable living conditions in order to ensure high productivity. Animal housing in any given region must be designed with the following criteria in mind climate condition, structural systems, avaibility of construction material in the region and the management. In this research, existing dairy cattle barns condition in Adıyaman region have been identified with the purpose of reaching the most appropriate barn design fort he region. It has been concluded that open stables are the best alternatıve among the other possible choices.
BROWSE_DETAIL_TAB_TOC
BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTION Tezin yayınlandığı dergi: Ç.Ü.Z.F.Dergisi,2000,15(3):109- 118
BROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTS 'Telif hakkı sorunu yoktur'
BROWSE_DETAIL_TAB_NOTES Olgun, M., 1991.Hayvan Barınakları Ve Tarımsal İnşaat.T:C:Ziraat Bankası Yayınları,Ankara.Jordan,D.C. Trenary, O.C.,1989.Dairy Cattle Housing and Facilities. Colorado State University, Colorado.Tekinel, O., Kumova, Y., Çevik, B., Alagöz , T., 1994, Kültürtekniğe Giriş, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi.Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü,Ders Kitabı, No:91, Sayfa:94,Adana

BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCESOlgun, M., 1991.Hayvan Barınakları Ve Tarımsal İnşaat.T:C:Ziraat Bankası Yayınları,Ankara.Jordan,D.C. Trenary, O.C.,1989.Dairy Cattle Housing and Facilities. Colorado State University, Colorado.Tekinel, O., Kumova, Y., Çevik, B., Alagöz , T., 1994, Kültürtekniğe Giriş, Ç.Ü.Ziraat Fakültesi.Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü,Ders Kitabı, No:91, Sayfa:94,Adana


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 916
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 0
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER:
  • TEXT_STATS_TOTAL: 0

LINK_STATS